• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • ve školním roce 2019/2020 je zapsáno 20 dětí z toho 4 děti 5-6 leté, 10 dětí  4 - 5 letých, 6 dětí 3-4 letých
  • z toho 9 dívek a 11 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

  Co děláme: květen, červen

   

  Léto už je tady!

   

   

  Témata:

  1. Letní příroda a počasí
  2. Kdo žije v trávě
  3. Jak se žije v ZOO
  4. Všechny děti mají svátek
  5. Letní sporty a bezpečnost
  6. Kdo nám pomáhá a chrání nás?
  7. Už se těším do školy 

  Cíle:

  • vytváření a rozvíjení prosociálních vztahů /tolerance, přizpůsobivost…/
  • rozvoj dovedností dětí v oblasti jemné motoriky
  • rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní
  • podporování gramaticky správného a souvislého vyjadřování
  • podporování zájmu dětí o školu
  • rozvoj paměti a pozornosti dětí 
  • vytváření povědomí o jiných kulturách a národností lidí /barva pleti, způsob života, zdůraznění rovnosti všech….
  • prohlubování znalostí dětí o letním období /příroda, přírodní jevy,rostliny, hmyz, činnosti…
  • prohlubování znalostí dětí o práci hasičů, policistů a záchranářů, seznámení s krizovými situacemi a s jejich řešením
  • prohlubování znalostí dětí o zvířatech v ZOO, o jejich přirozeném prostředí /pojmy ohrožené druhy/, vliv člověka na přírodu i negativní
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

  Vzdělávací nabídka:

  • manipulace předměty, pomůckami, materiálem
  • sezónní pohybové činnosti
  • smyslové hry
  • námětové hry
  • pozorování přírody
  • činnosti směřující k prevenci úrazů, nezdravých návyků…..
  • činnosti přispívající k ochraně životního prostředí
  • samostatný slovní projev, vyprávění podle citového prožitku/5-6/
  • rozhovory a diskuse na určitá témata
  • řešení myšlenkových i praktických problémů
  • seznamování s písmeny, čísly, symboly…./5-6/
  • kooperativní hry
  • poslech čteného textu s etickým obsahem a poučením
  • literární, výtvarné, hudební činnosti
  • dramatizace situací
  • činnosti podporující kladný vztah ke zvířatům

  Očekávané výstupy:

  • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde hledat pomoc
  • sluchově rozlišovat začáteční i koncové slabiky a hlásky ve slovech
  • poznat některá písmena a číslice
  • vyjadřovat samostatně a smysluplně, vést rozhovor
  • porozumět textu, zachytit myšlenku a umět reprodukovat děj vlastními slovy
  • umět vyjadřovat svou představivost a fantazii při tvořivých činnostech
  • umět projevovat empatii ke zvířatům i přírodě
  • zachytit své prožitky / slovně, výtvarně, pohybem, hudebně…/
  • umět spolupracovat s ostatním
  • respektovat potřeby druhého, dělit se s kamarádem, rozdělit si úkol…/
  • umět dodržovat zásady slušného chování
  • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování a v rámci svých možností se bránit tomuto společensky nežádoucímu chování a jednání
  • pomáhat pečovat o životní prostředí, uvědomovat si negativní vliv některých lidských činností na životní prostředí

   

   

  Ne všechny děti se mohou vrátit do školky, proto pro ně připravujeme další nabídku činností.

   

  Nabídka činností pro děti a jejich rodiče.

   

  •  Určitě máš doma ruličky od toaletního papíru nebo od papírových utěrek. Když se ti z nich podaří něco vyrobit, pošli nám obrázek.

   

  • Pokud zvládnete nějaké úkoly na počítači či tabletu, můžete se přihlásit na stránky: www.ekabinet.cz/ulohy, na kterých jsou připraveny další jednoduché úlohy. Vyřešené úlohy odešlete a p. učitelky uvidí, jak se vám dařilo. Úlohy jsou zpřístupněné do 24.6.2020. Přihlašovací údaje jsou jméno a příjmení dítěte a heslo jaro22.  Program jde spustit pomocí prohlížečů MOZILLA, EXPLORER, EDGE, ADOBE FLESH PLAYER.

   

  • Pokud byste chtěli zaslat nějaké pracovní listy či omalovánky pro děti, napište p. učitelkám email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   

  Zaslané fotografie budou vyvěšeny na našich stránkách v rubrice „O nás" nebo ve fotogalerii.