• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • Pro školní rok 2018/2019 je zapsáno 20 dětí z toho 8 dětí 5-6 letých, 2 děti 4-5 letých, 10 dětí 3-4 letých, z toho 11 dívek a 9 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   


  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

   

  CO DĚLÁME: prosinec

   

  My se čerta nebojíme…

  Nad Betlémem září hvězda…

   

  doba trvání – cca 7 týdnů /1 týden prázdniny/

   

  Cíle:

  • objasňování a vysvětlování tradic spojených s vánočním obdobím
  • seznamování s kulturním dědictvím, vytvoření povědomí o existenci jiných kultur
  • vytváření slavnostní atmosféry a podporování u dětí pocitu svátku a radostného
  • očekávání
  • posilování pocitu uspokojení a radosti při obdarovávání druhé osoby
  • rozvoj kulturně estetických dovedností – příprava vánoční besídky
  • rozvoj tvořivosti a jemné motoriky při výrobě dárečků, vánočních ozdob a předmětů
  • rozvoj společenského a estetického vkusu
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností /přednes, zpěv…/
  • rozvoj smyslového vnímání

   

  Vzdělávací nabídka:

  • vyprávění dětí vlastních zážitků
  • výroba různých dárkových předmětů, ozdob a přáníček
  • hudební a literární činnosti /přednes, zpěv, dramatizace/
  • práce s s knihou
  • manipulace s předměty, pomůckami, materiálem…
  • smyslové hry /na cukráře…/
  • hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
  • pohybové a hudebně pohybové hry

             

  Očekávané výstupy:

  • spolupracovat s ostatními dětmi při různých činnostech
  • přiměřeně zacházet s pomůckami, předměty
  • samostatně vyjadřovat své pocity, myšlenky ve větách /5-6/
  • utvořit si představu o vánočních zvycích, obyčejích i o existenci jiných kultur
  • vědomě si zapamatovat a vybavit si vánoční básničky a koledy
  • radostně prožít přípravy vánočních svátků i Vánoce samotné
  • prožít radost při výrobě dárečků a obdarovávání druhé osoby