• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • Pro školní rok 2019/2020 je zapsáno 20 dětí z toho 4 dětí 5-6 leté, 10 dětí  letých, 6 dětí 3-4 letých, z toho 9 dívek a 11 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   


  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

  Co děláme: září

   

  U nás není nikdo sám

   

       Úvodní část projektu je zaměřena na seznámení dětí s novým prostředím, s novými dětmi a dospělými, na přivyknutí režimu v mateřské škole a stanovení pravidel a jejich dodržování.

       V měsíci září rovněž provádíme diagnostiku dětí potřebnou pro individuální práci s dítětem a pro další rozvoj dítěte ve všech oblastech /biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální/.

   

  Témata:

  1. Hádej kdo jsem?
  2. Znám už všechny kamarády
  3. Doma mě mají rádi
  4. Má nejmilejší hračka

   

  Cíle:

  •  rozvoj komunikativních dovedností dětí /verbální i neverbální/
  • rozvoj pozitivních citů dítěte /sebedůvěra, sebevědomí, osobní spokojenost../
  • seznamování dětí s pravidly chování ve vztahu k ostatním dětem i dospělým
  • rozvoj schopnosti dítěte spolupracovat s ostatními
  • seznamování s prostředím mateřské školy a vytváření pozitivního vztahu k ní
  • podporování kamarádských vztahů
  • seznamování s návyky základů společenského chování /pozdravit, poprosit, poděkovat…/
  • seznamování se stanovenými pravidly /půjčování hraček, úklid hraček, pravidla her a jiných činností../
  • rozvoj sebeobsluhy

   

  Vzdělávací nabídka:

  • hry dle volby dětí, seznámení s novými hračkami, stavebnicemi…
  • pohybové hry, hudebně pohybové hry
  • námětové hry
  • výtvarné činnosti
  • poslech čteného textu
  • memorování říkadel
  • zpěv dětských písní
  • pohybové chvilky
  • individuální činnosti s dětmi /prohlížení obrázků a knih…/
  • skupinové činnosti /starší, mladší děti/

   

  Očekávané výstupy: 

  • odloučit se na určitou dobu od matky…
  • oslovovat kamarády jménem
  • znát a dodržovat stanovená pravidla
  • orientovat se v celé mateřské škole
  • komunikovat s dětmi i dospělými