• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • ve školním roce 2020/2021 je zapsáno 20 dětí z toho 13 dětí 5-6 letých, 3 děti  4 - 5 leté, 4 děti 3-4 leté
  • z toho 11 dívek a 9 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

  Seznam dětí:

  1. Štěrba Jan
  2. Šťastný Václav
  3. Shiman Evelina   
  4. Kuťák Daniel
  5. Šťastná Tereza
  6. Štěrbová Ema
  7. Zeman Zdeněk
  8. Bušková Eliška
  9. Novotný Otto
  10. Kofroňová Kateřina
  11. Koucká Julie
  12. Bohuslav Vojtěch
  13. Pardovská Kristýna
  14. Horská Daniela
  15. Pražská Gabriela
  16. Gráf Adam
  17. Šouflová Josefína
  18. Šoufl Dominik
  19. Zeman Vítek
  20. Vávrová Lucie          

   

  Co děláme: září

   

  U nás není nikdo sám

   

       Úvodní část projektu je zaměřena na seznámení dětí s novým prostředím, s novými dětmi a dospělými, na přivyknutí režimu v mateřské škole a stanovení pravidel a jejich dodržování.

       V měsíci září rovněž provádíme diagnostiku dětí potřebnou pro individuální práci s dítětem a pro další rozvoj dítěte ve všech oblastech /biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální/.

   

  Témata:

  1. Hádej kdo jsem?
  2. Znám už všechny kamarády
  3. Doma mě mají rádi
  4. Má nejmilejší hračka

   

  Cíle:

  •  rozvoj komunikativních dovedností dětí /verbální i neverbální/
  • rozvoj pozitivních citů dítěte /sebedůvěra, sebevědomí, osobní spokojenost../
  • seznamování dětí s pravidly chování ve vztahu k ostatním dětem i dospělým
  • rozvoj schopnosti dítěte spolupracovat s ostatními
  • seznamování s prostředím mateřské školy a vytváření pozitivního vztahu k ní
  • podporování kamarádských vztahů
  • seznamování s návyky základů společenského chování /pozdravit, poprosit, poděkovat…/
  • seznamování se stanovenými pravidly /půjčování hraček, úklid hraček, pravidla her a jiných činností../
  • rozvoj sebeobsluhy

   

  Vzdělávací nabídka:

  • hry dle volby dětí, seznámení s novými hračkami, stavebnicemi…
  • pohybové hry, hudebně pohybové hry
  • námětové hry
  • výtvarné činnosti
  • poslech čteného textu
  • memorování říkadel
  • zpěv dětských písní
  • pohybové chvilky
  • individuální činnosti s dětmi /prohlížení obrázků a knih…/
  • skupinové činnosti /starší, mladší děti/

   

  Očekávané výstupy: 

  • odloučit se na určitou dobu od matky…
  • oslovovat kamarády jménem
  • znát a dodržovat stanovená pravidla
  • orientovat se v celé mateřské škole
  • komunikovat s dětmi i dospělými