• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • Pro školní rok 2018/2019 je zapsáno 20 dětí z toho 8 dětí 5-6 letých, 2 děti 4-5 letých, 10 dětí 3-4 letých, z toho 11 dívek a 9 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   


  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

   

  Co děláme: březen, duben, květen

   

  "Příroda se probouzí..."
   

  Témata:

  1. Příroda se probouzí
  2. První kvítky
  3. Na dvoře
  4. Mláďata
  5. Jarní zelenina
  6. Velikonoce
  7. Dopravní prostředky
  8. U nás doma…
  9. Maminka má svátek

  Cíle:

  •  rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
  • posilování pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou
  • vést k úctě k životu ve všech jeho formách
  • rozvoj vlastní zodpovědnosti za životní prostředí
  • prohlubování znalostí dětí o jarním období
  • seznamování a vysvětlení tradic spojených s Velikonocemi
  • podporování aktivního přístupu dětí k tradicím
  • prohlubování znalostí dětí o dopravních prostředcích, pravidlech silničního provozu a upozornit, že i ony jsou účastníky
  • posilování prosociálního cítění dětí /rodina/
  • posilování vztahů mezi dětmi i dospělými /kamarádství, úcta ke starším../
  • rozvíjení dovedností souvisejících s přípravou dětí na vstup do ZŠ /5-6/
  • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
  • rozvoj paměti, pozornosti
  • rozvoj estetického cítění dětí
  • procvičování a určování časových pojmů a posloupnosti

   

  Vzdělávací nabídka:

  • manipulace s předměty, obrázky
  • vlastní pozorování přírody
  • vlastní pozorování silničního provozu /přechody, značky…/
  • vyprávění zážitků, popis situací….
  • hry se slovy /homonyma, synonyma/
  • analyticko- syntetické činnosti, hádanky
  • hry podporující sluchové a zrakové rozlišování
  • motivovaná cvičení, zdravotní cviky
  • pohybové a hudebně pohybové hry\
  • prodloužené pobyty venku
  • hudební a literární činnosti
  • poslech textu s následnou reprodukcí
  • výtvarné a pracovní činnosti
  • malování kraslic, výroba velikonoční dekorace
  • smyslové hry
  • námětové hry

   

  Očekávané výstupy:

  • uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názor
  • těšit se z probouzející se přírody, objevovat její krásu
  • vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, hudebně…
  • spolupracovat s ostatními, respektovat názor druhého
  • pomáhat pečovat o přírodní prostředí, chránit přírodu i živé tvory
  • dodržovat pravidla vzájemného soužití doma i v MŠ
  • umět si vážit práce ostatních lidí
  • uvědomovat si důležitost dodržování pravidel silničního provozu
  • chovat se bezpečně, uvědomovat si nebezpečí ve svém okolí
  • rozlišovat a porozumět některým obrazným symbolům /dopravní značky/