1.TŘÍDA - Koťata

               

 

 • Věková skupina dětí 3 - 4 letých
 • Ve třídě je zapsáno 28 dětí (19 chlapců a 9 děvčat)
 • paní učitelky: Bc. Petra Navrátilová, Marie Reichlová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Naším cílem je pohodová, přátelská a klidná atmosféra plná vzájemné důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Naše motto zní: „Ve zdravém těle zdravý duch“, proto, pokud to počasí a citové rozpoložení dětí umožní, máme v plánu sportovat a trávit čas nejen ve třídě, ale zejména venku a to alespoň dvě hodiny denně. Díky vstupu na terasu přímo ze třídy máme možnost pohybových i tvořivých hrátek na čerstvém vzduchu, kde jde „učení“ mnohem snáze. S dětmi bychom časem velmi rády podnikaly pěší výlety spojené s piknikem v přírodě, poznáváním okolí, „stopovačkami“ apod.

Proto již od začátku budeme trénovat, abychom pak byli zdatní „turisté“ a výlety jsme si tak společně mohli náležitě užít, případně přidávat další pohybové radovánky a sportovní aktivity

 

 

Tematické celky: "VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM"

 

 

Kde bydlí pejsek a kočička?

 

 •  Diskuse: Co si představíme, když se řekne DOMOV?
 •  Rodina – členové, co dělají rodiče, jaké mají povolání/zaměstnání? Co máme na rodičích rádi? Proč? Co pro nás a s námi rodiče dělají? Čím můžeme pomoci my? Kdo je to babička a dědeček? Víme, co mají naši blízcí rádi? (barva, koníček, zvíře, když něco udělám...) – po společné diskusi k tématu, následuje rozhovor ve skupinkách/ve dvojici
 •  Kresba – moje rodina/můj nejmilejší člen
 •  Kde bydlím já? Rozhovor o městě/vesnici, kde bydlí děti. Kde je ta vesnice? Ukázka ČR na mapě/globusu.
 •  Kresba/malba domečku/bytovky...

 

Písnička:  Opakování známých písní.

Básnička:  Kočička a pejsek

 

 

Těšíme se na prázdniny

 

 •  Pozorování změn v přírodě, počasí – výtvarné znázornění – mozaika zářivého slunce, modré oblohy z natrhaných kousků papíru (např. z časopisu/katalogu letních dovolených)
 •  Kam pojedeme v létě? Malba vody, koláž...
 •  Vím, co má rád a kam se těší můj nejlepší kamarád?
 •  Co budeme dělat v létě o prázdninách? Společná kresba vysněného místa + rozhovor ve skupině (kam se těším, co kreslím, proč...)
 •  Pojedeme do zahraničí? Vlajky – česká vlajka – společné vybarvení/polepení barevnými ústřižky...
 •  Krása naší české krajiny – stopovačka – pejsek s kočičkou nám připraví cestu plnou dobrodružství, úkolů a překvapení. Budeme muset ukázat, co všechno umíme a s čím vším si, nejen v přírodě, poradíme. (stavba z přírodnin, sběr šišek dle daného počtu, obrázky z přírodnin, pojmenování zvířat /lesních, domácích/ a jejich mláďat na obrázku/z paměti, hod šiškou na cíl, zdolávání překážek, běh slalomu, zvířecí chůze apod.)
 • Piknik v přírodě, sportovní den
 • Příprava na besídku s rodiči (opakování známých básní, písní, sestav cviků, které jsme se během roku naučili + překvapení pro rodiče v podobě dětmi vyrobeného dárečku)

 

 

Písnička:  Opakování známých písní.

Básnička:  Kočička a pejsek

 

 

 

2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 letých
 • Ve třídě je zapsáno 26 dětí (13 chlapců a 13 dívek)
 • paní učitelky: Eva Psotová, Jana Klicperová
 • asistent pedagoga: Jitka Pospíšilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Cílem naší třídy je vytvořit společně s dětmi prostředí plné radosti, pohody a porozumění, rozvíjet poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, fantazii, zájmy a nadání.

Motto třídy  "Skáčeme a dovádíme, ničeho se nebojíme" máme v plánu naplňovat sportovními aktivitami ve třídě a zejména při pravidelném pobytu venku.

 
 
 

 

Tematické celky- "VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM"
 

 

 

Moje milá maminko

 •  posilování objevování, probouzení zájmu a zvídavosti dítěte
 •  rodina a vše, co s ní souvisí
 •  hry na téma rodiny, přátelství
 •  grafické činnosti
 •  hudební hry, recitace, dramatizace a zpěv

 

Písnička: Růžička pro mámu, Rodina

Básnička: Mamince

 

Máme rádi zvířata

 •  přirozené pozorování blízkého prostředí, života v něm, okolní přírody
 •  vycházky do okolí
 •  sledování počasí, rostlin, plodů
 •  péče o okolní životní prostředí
 •  zachycování skutečnosti z pozorování pomocí různých výtvarných technik

 

Písničky: s tématikou zvířat – Když jsem já sloužil, Kamarádi zvířata,..apod.

Básničky: s tématikou zvířat

 

Moji kamarádi

 •  sociální, interaktivní a psychomotorické hry
 •  utužování dobrých vztahů mezi dětmi
 •  vytváření povědomí o svém městě
 •  konstruktivní a grafické činnosti

 

Písnička: Barevná školka

Básnička: Kamarád

 

Těšíme se na prázdniny

 •  celodenní výlety a pobyty v přírodě
 •  relaxační a odpočinkové činnosti
 •  práce s literárními texty, obrazovým materiálem, s encyklopediemi
 •  smyslové hry
 •  jednoduché úkony s předměty, náčiním, materiálem a jejich praktickým využitím

 

Písničky: Voláme sluníčko, Prázdninová

Básničky: Koupání, Každá škola má svůj konec

 

 

 
 

3.třída - Motýlci

              

 

 • Věková skupina dětí 5-6letých
 • Ve třídě je zapsáno 27 dětí – 15 chlapců, 12 dívek
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Monika Knížková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V letošním školním roce se zaměříme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a hravou formou budeme děti připravovat na bezproblémový vstup do základní školy.  Rozvíjením sociální vztahů mezi dětmi podpoříme dětská přátelství a společně vytvoříme  klidné a pohodové prostředí třídy.Do tematických bloků zařadíme dílčí projekty a  již podruhé se zapojíme do projektu sportovní všestrannosti: "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

 

 

Tematické celky: "VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM"

 

 

DĚTI Z PLANETY ZEMĚ

 • využívat školní zahradu k pohybovým aktivitám, hod, skok do dálky, běh
 • oslava DNE DĚTÍ na školní zahradě – hry, soutěže, odměny, sladkosti
 • seznamovat děti s životem dětí v jiných zemích, použití globusu a atlasu
 • předčtenářská gramotnost, vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků, malované čtení
 • logopedické chvilky – sluchová cvičení, logopedické hádanky, vnímání zvuku se zavázanýma očima
 • poznávat podle hmatu
 • rozvíjet zájem o společenské hry, činnost s tablety
 • zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné motoriky při zavazování kličky
 • využít modelovací hmotu k vytvoření stojící postavy (spojovat jednotlivé části těla)
 • kresba postavy, vlastního obličeje s využitím zrcadla
 • zdokonalovat skupinový zpěv

 

Písnička: Jaro, léto, podzim, zima, Pojď si hrát

Báseň: Hurá do světa

 

TĚŠÍME SE NA LÉTO

 • prodlužovat vytrvalost dětí při pobytu venku, delší procházky za město se zátěží na zádech
 • zdokonalovat pohybové dovednosti při rušnějších pohybových hrách
 • zaměřit se při vyprávění dětí na tvoření celé věty, logopedické chvilky
 • upevňovat znalosti o životě v trávě a u vody (luční květiny, hmyz, živočichové), využití obrazového materiálu, dětské encyklopedie, PC – škola hrou, vlastní pozorování v přírodě
 • upozorňovat na nebezpečí u vody, v lese, na louce
 • polytechnická výchova, pokusy s dětmi „Co plave…“
 • zdokonalovat pracovní a výtvarné dovednosti – stříhání, kreslení, malování, modelování hmyzu, motýlů, živočichů
 • seznámit děti s technikou lisování lučních rostlin
 • škola v přírodě
 • rozloučení se školáky, společná akce s rodiči – zahradní slavnost

 

Písnička: Už jde léto, Prázdninová

Báseň: Kopretiny, Jahody

 

 

4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí od 5 – 7 let
 • Ve třídě je zapsáno 27 dětí (13 chlapců a 14 děvčat)
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • asistent pedagoga: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cílem naší třídy je rozvíjet u dětí pohybové dovednosti, osvojovat si hodnoty fair play, učit děti vytvořit si svůj vlastní názor, rozšiřovat slovní zásobu, vést děti k enviromentální výchově a k vlastenectví. Připravit děti na vstup do ZŠ.

Mottem naší třídy je" Na křídlech berušky poznáváme svět"      

 

Tematické celky: "VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM"

 

 

Děti mají svátek

 • činnosti relaxační a odpočinkové → zdravá atmosféra, pohodové prostředí
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – hry, pohybové činnosti, dopravní situace, setkávání s cizími lidmi /viz. projekt č.1
 • samostatný slovní projev na určité téma – prázdniny, dovolená, výlety, víkendové zážitky
 • práce s knihou, s obrazovým materiálem, s IT technikou – odpovědi na otázky, vysvětlování a objasňování (vytváření a osvojování poznatků, chápání pojmů – rozšiřování slovní zásoby)
 • činnosti umožňující=vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení
 • cvičení organizačních dovedností – pohybové hry, námětové hry
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Písnička: Školáci

Básnička: Rozhlédni se sem a tam

 

 

V zoologické zahradě

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – hry, pohybové činnosti, dopravní situace, setkávání s cizími lidmi /viz. projekt č.1/
 • samostatný slovní projev na určité téma – prázdniny, dovolená, výlety, víkendové zážitky
 • práce s knihou, s obrazovým materiálem, s IT technikou – odpovědi na otázky, vysvětlování a objasňování (vytváření a osvojování poznatků, chápání pojmů – rozšiřování slovní zásoby)
 • poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly)
 • hry a situace „Co by se stalo kdyby...“(ochrana soukromí a bezpečí svého i druhých)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií /viz. projekt č. 4, 5
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Písnička: Zoologická zahrada

Básničky: se zvířecí tématikou

 

S beruškou po Rokycanech

 • činnosti směřující k prevenci úrazů –dopravní situace, setkávání s cizími lidmi /viz. projekt č.1
 •  samostatný slovní projev na určité téma – výlety, víkendové zážitky /viz. projekt č. 4, 5
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů, rozhovor o výsledku pozorování
 • práce s knihou, s obrazovým materiálem, s IT technikou – odpovědi na otázky, vysvětlování a objasňování (vytváření a osvojování poznatků, chápání pojmů – rozšiřování slovní zásoby)
 • poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly) – hra na školu
 • činnosti umožňující=vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • hry a situace „Co by se stalo kdyby...“(ochrana soukromí a bezpečí svého i druhých)
 • přibližování světa umění a rozmanitosti kultur – výtvarné a hudební činnosti, sportovní aktivity, zábavy, kulturní akce, návštěva výstav
 • vycházky do okolí, výlety - pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, poznávání ekosystémů (louka, les, rybník)
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Písničky: dle výběru dětí + na rozloučenou

Básničky: opakování již naučeného + na rozloučení 

 

 

5.TŘÍDA - Broučci

             

 • Věková skupina dětí  2,5 - 4 letých
 • Ve třídě je zapsáno 13 dětí (8 chlapců a 5 děvčat)
 • paní učitelka: Ivana Brožová
 • asistent pedagoga: Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tvoříme základy pro celý další život dítěte. Vedeme jej k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Učíme ho naslouchat, poznávat sebe, své kamarády a okolní svět. Rozvíjíme tvořivost, fantazii a vnímání světa všemi smysly. Umožňujeme jim vyzkoušet si různé věci, činnosti a stanovit jasná pravidla. Respektujeme dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi.

 

Tematické celky: "VÝPRAVY ZAPOZNÁNÍM"

 

 

 

Veselé sportování

 •  oslava Dne dětí - zábavné hry a soutěže
 •  využití školní zahrady - průlezky, houpačky, odrážedla
 •  v lese - zdolávání překážkové dráhy
 •  na dětském hřišti - využití atrakcí
 •  hry s míči, cvičení s náčiním a na nářadí
 •  opakování písní a říkadel
 •  pohybové hádanky sportů a činností
 •  Zážitkový den- bublinková show

 

Říkanka s pohybem:  Správný brouček

Písnička: Myška tanečnice

 

 

S Broučky na výletě

 •  poznávání a pojmenování dopravních prostředků
 •  seznamování se základy silničního provozu
 •  pohybové hry Na semafor, Na barevná auta, Na vláček
 •  určování způsobu pohybu- pohybové vyjádření
 •  rytmizace, sluchové hádanky
 •  vybarvování, opakování barev
 •  grafomotorická cvičení

 

Říkanka s pohybem: Bublina

Písnička: Jede, jede vláček

 

 

Cesta na prázdniny

 •  povídání o prázdninách- pojem prázdniny, činnosti v létě, cestování
 •  zdolávání přírodních překážek
 •  procvičování změn rytmu chůze, běh, poskoky
 •  opakování říkadel, básní a písní
 •  rytmizace s hrou na tělo
 •  pobyt na školní zahradě

 

Říkanka s pohybem: Courálek

Písnička: Hoky, koky