1.TŘÍDA - Koťata

          

 

 • Věková skupina dětí 2,5 - 3,5 let
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=
 
                  Motto třídy je "Spokojeně vrnící kotě"
 
 
Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO
 

 

Jak se budí jaro

 • smyslové a psychomotorické hry
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • přímé pozorování přírodních objektů i jevů, rozhovory o výsledku pozorování
 • námětové hry a činnosti
 • výlety do okolí (do přírody)
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

 

Kdopak volá na dvorku

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • smyslové a psychomotorické hry
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • výlety do okolí (do přírody)
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

 

Hody, hody doprovody

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

 

Malá Čarodějnice

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • smyslové a psychomotorické hry
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

 

Maminka má svátek

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
 • smyslové a psychomotorické hry
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • námětové hry a činnosti
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

 

Moje kočičí rodina

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

 

Schovávaná v trávě

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • přímé pozorování přírodních objektů i jevů, rozhovory o výsledku pozorování
 • námětové hry a činnosti
 • výlety do okolí (do přírody)
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

 

 


2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelky: Marie Reichlová, Bc. Petra Monhartová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                  Motto třídy je "Ve zdravém těle zdravý drak!"
 

 Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO

 

O slepičce a kohoutkovi

 • Pozorování a popis změn v přírodě s přicházejícím jarem se zaměřením na květiny – pozorování probouzejících se zahrad, rozkvétajících květin, keřů, stromů, popis změn, výtvarné ztvárnění krás kolem nás, kreslení přírodninami, vnímaní všemi smysly, vůně jara, poslech zpěvu ptactva…,
 • Poslech a napodobování jarních zvuků přírody (voda v řece, zpěv ptáků, šumění listů stromů ve větru apod.), Orffovými nástroji a jinými pomůckami;
 • Jarem motivované pohybové hry ve třídě i venku („Slepička a kohoutek“, „Slepička, kohoutek a zrníčka“, „Slepička a vajíčka“);
 • Seznámení s pohádkou „O slepičce a kohoutkovi“ i s její zhudebněnou verzí,
 • Rozbor pohádky, pokládání podněcujících otázek (představení hlavních hrdinů a jejich povahových rysů, co bychom uvítali u kamarádů, co nikoliv a proč…);
 • Výtvarné ztvárnění pohádky – individuální i společná práce;
 • Výroba kostýmů, masek, kulis;
 • Dramatizace pohádky;
 • Pantomima – „Jak se asi cítím?“;
 • Časová souslednost – seřazení obrázků, popis;
 • Osvojení si jarních písní a básní;
 • Výtvarné činnosti – obrázky ze zrníček, velikonoční tvoření – netradiční výtvarné techniky (pěna na holení, kuličková technika, vyšívání bavlnkami);
 • Pracovní činnosti – skládání obrázků z přírodnin;
 • Rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích dovedností, schopnosti vést rozhovor;
 • Logopedická cvičení;
 • Ukázka první pomoci;
 • Předmatematické činnosti – dělení se o zrníčka, přiřazování stínů, počítání zrníček, pojmy před, za, vedle… apod.
 • Seznámení s tradicí Velikonoc;
 • Výroba velikonočních přáníček, zápichů, zdobení vajec, výroba velikonoční pomlázky, pečení beránka…;
 • hry se slovy, vytváření antonym, homonym, slovní humor, hádanky s jarní tematikou apod.
 • Kuřátko Čiky a jeho přátelé – rozvoj digitální gramotnosti, přiblížení tématu online bezpečnosti 

 

Tři čuníci

 • Velikonoce – tradice, zvyky, tvoření;
 • Domácí a hospodářská zvířata, jejich mláďata – přiřazování, sluchová i zraková percepce, rozlišování, popis, skládání zvířátkových puzzlí, pantomimické hádanky, hledání dvojic (2D i v prostoru), stolní hry: zvířátkové pexeso, kvarteto…
 • Nácvik nových básní a písní, rozbor; seznámení s pohádkou „O třech čunících“;
 • Porovnání veršované a klasické pohádky o třech čunících;
 • Dramatizace pohádky Tři čuníci;
 • Výroba kulis, masek;
 • Rozbor pohádky, popis hlavních hrdinů, výtvarné ztvárnění;
 • Jaká byla prasátka? Synonyma, antonyma;
 • Popis kamaráda a jeho povahových vlastností, „Čeho si na Tobě cením?“;
 • Moje tělo, hygiena, zdravé návyky, co tělu prospívá a co mu naopak škodí;
 • Poslech a rozbor písně Tři čuníci (od J. Nohavici);
 • Informatická gramotnost – E-kabinet – farma – sluchová diferenciace (zvířata), počítání hospodářských a domácích zvířat, dělení, procvičení sluchové paměti a citlivosti, hledání chybějících prvků, sestavení a zapamatování sledu obrázků
 • Hádanky (slovní i pantomimické), rýmy;
 • Rozvoj rytmického cítění – „Stavíme domeček“;
 • Koláž – farma;
 • Zvířecí omalovánky;
 • Rozvoj předmatematických představ – zvířecí řady – patří/nepatří, kdo chybí, kdo bude následovat, procvičení paměti, koncentrace, postřehu, rozvoj logického myšlení, labyrinty;
 • Třídění – materiály (papír, dřevo, sláma, cihla, kámen…) – smysly (hmat, sluch, zrak, teplota, tvrdost..), trvanlivost chaloupek z různých materiálů…;
 • Orientace v prostoru;
 • PH – „Do všech koutů zajdi, něco ….. (dřevěného/skleněného/hnědého…) najdi!“;
 • Geometrické tvary, skládání, PH „do všech koutů…“;
 • Podpora kladného vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme – třídění odpadů, vycházky do přírody, hry s přírodninami apod.
 • Pokusy

  


3.třída - Motýlci

            

 

 • Věková skupina dětí 4,5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 20
 • paní učitelky: Jana Klicperová
 • asistent pedagoga: Klára Francová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO- TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  "Chcem se hýbat, učit, hrát, nezůstávej v koutě stát!"

 

   Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO

 

Zaťukalo jaro lidem na stříšky

 • pozorování změn v přírodě a světa kolem nás
 • vyprávění a popisování zážitků
 • hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k živé i neživé přírodě
 • psychomotorické hry rozvíjející artikulační, řečové, rytmické a sluchové dovednosti a vnímání
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • prohlížení a „čtení“ knížek, popis viděného a vyprávění
 • grafické napodobování symbolů a tvarů
 • rozvíjení orientace v prostoru a ploše

       

Přišli jsme k vám na koledu

 • lokomoční pohybové činnosti
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • sledování rozmanitosti a změn v přírodě
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • praktické užívání technických přístrojů
 • gymnastika mluvidel
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • kognitivní činnosti
 • aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi

 

Na zemi i ve vzduchu

 • dodržování pravidel bezpečnosti v městském provozu
 • pozorování stavu životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života, co znečišťuje životní prostředí, čím jezdíme na výlety, práce s obrázky, využití dopravních značek /viz. projekt č. 1, 3
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • konkrétní operace s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání
 • upevňování poznávání geometrických tvarů
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - řešení labyrintů a cest
 • smyslové hry a různé činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • podporování kladných vztahů mezi dětmi, nácviky básní a písní k danému tématu

 

 


     4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí  5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 21
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Václava Zimčíková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je "Zdravé, šťastné a spokojené dítě ve třídě kamarádů." 

 

Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO

 

 

Jaro klepe na vrátka

 • plavecká školička – hry ve vodě, základy plavání
 • při pohybových hrách zaměřit se na správné držení těla při chůzi, koordinaci paží
 • poznávat charakteristické znaky jara, změn počasí, názvy jarních květin
 • pozorovat stromy a keře – rašení pupenů a lístků
 • delší vycházky do přírody
 • zařazovat jazykové chvilky a gymnastiku mluvidel
 • obohacovat slovní zásoby o slova opačného významu, luštění hádanek, činnost na interaktivní tabuli a s el. včelkou
 • procvičovat dovednost v oblasti jemné motoriky – uzel, klička
 • podílet se na jarní výzdobě třídy a chodby
 • výtvarně ztvárnit jarní přírodu různými výtvarnými technikami, grafomotorika
 • poznávání písní podle melodie a rytmu
 • básně o jarních květinách
 • prohlížení dětských encyklopedií
 • návštěva pohádkové babičky

  

Domácí zvířata a mláďata

 • plavecká školička – vedení instruktorkami plavání
 • překonávat překážkové dráhy, lezení v podporu dřepmo daným směrem, projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • poznat a pojmenovat domácí a hospodářská zvířata a mláďata, znát způsob jejich života a charakteristické znaky, e-kabinet
 • zařazování sluchových her
 • rozkládat slova na slabiky a poznat koncovou hlásku ve slově
 • grafomotorická cvičení k danému témat
 • polytechnické hry – sestavování, konstruování
 • porovnávání krátké a dlouhé cesty
 • skládání papíru podle slovní instrukce
 • předmatematické gramotnost – uvažování, usuzování, hodnocení pravdivosti při matematických aktivitách - sudoku
 • modelování zvířecí figury, kresba tuší
 • tvoření z keramiky v DDM
 • poznávat nové písně o zvířatech
 • předčtenářská gramotnost – kouzelné čtení, malované pohádky, poslech příběhů o zvířatech

 

Kouzelné velikonoční vajíčko

 • plavecká školička
 • pohybové hry zaměřené na skoky, poskoky, vyhazování a chytání předmětů
 • rozšiřovat znalosti o velikonočních tradicích a zvycích
 • předmatematická gramotnost – vytváření skupin se společnými znaky
 • rozvíjet estetický vkus při zdobení velikonočních vajíček různými technikami
 • pečení velikonočních mazanců
 • zdokonalit techniku stříhání
 • grafomotorická cvičení na interaktivní tabuli
 • oslava svátku jara v lidové poezii, velikonoční koledy, básně, seznámení s pojmem pranostika
 • akce s rodiči „velikonoční tvoření“
 • připomenutí mezinárodního dne knihy „Den s knížkou“

 

Bez práce nejsou koláče

 • plavecká školička
 • pohybové hry posilující rovnováhu, PH „Poznej co dělám“, pohybové hádanky
 • námětové hry zaměřené na lidské profese
 • vědět, kde a s čím pracují rodiče
 • slovní hádanky, jazykové hry
 • divadelní muzikál „Letadlo“
 • třídění různých materiálů – dřevo, papír, plast, kov, sklo
 • poznávání předmětů pouze hmatem
 • společenská hra posilující týmovou práci zábavnou formou „Povídej žížalo“ –řemesla
 • výtvarně zachytit lidskou postavu v pohybu
 • písně o řemeslech, doprovod rytmickými hudebními nástroji
 • vymýšlení si krátkých příběhů
 • návštěva pohádkové babičky

 

O neposlušném koštěti

 •  plavecká školička
 • pohybové hry na rozvoj orientace v prostoru
 • jazykolamy, vymýšlení zaklínadel, lektvarů
 • využívat pět základních smyslů (zrak, hmat, sluch, čich, chuť) při čarodějnické zkoušce
 • práce s papírem, zhotovení čarodějnické knihy, pavouků, hadů koštěte
 • modelování k danému tématu
 • spojit zpěv s pohybem při HPH
 • četba z knihy „malá čarodějnice“

  

Já, moje rodina a místo kde žiji

 • pohybové taneční hry se zaměřením na správné držení těla a koordinaci pohybu
 • vyprávění krátkých příběhů, tvoření zdrobnělin a vyjadřovat náladu přídavnými jmény
 • znát skladbu rodiny, jména rodičů, adresu kde bydlíme
 • poznávání neznámých častí města, některých veřejných budov (pošta, nádraží, lékaři,…)
 • zdokonalovat slovní zásobu při nácviku básní k svátku maminek
 • nácvik básní a písní k vystoupení pro seniory
 • výroba dárku pro maminky
 • kresbou ztvárnit svoji rodinu, grafomotorika na in. tabuli
 • předmatematická gramotnost, orientace v uspořádaném souboru
 • polytechnická gramotnost – pracovní činnost s kartonem, krabicemi – maketa města
 • bezpečně se pohybovat v městském provozu – pravidla
 • sluchové rozpoznávání vzestupné a sestupné melodie, zpěv písní o mamince
 • projekt „moje město“
 • zážitkový den s pejskem
 • školní výlet
 • samostatné vyprávění krátkých pohádkových příběhů

 

  


5.TŘÍDA - Broučci

          

 • Věková skupina dětí  2 - 3 roky
 • Počet dětí ve třídě je 14
 • paní učitelka: Iva Brožová, Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                       Motto třídy je "Boučci poznávají svět"

 

 Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO

 

 

Jak sluníčko čaruje

 • seznamován í s hlavními znaky jara
 • pozorování změn v přírodě
 • poznávání jarních květin na vycházkách i na obrázcích
 • práce s obrázky - popis činností spojených s jarní přírodou
 • srovnávání zima x jaro
 • zpívání písniček o jaru
 • říkanky s pohybem, pohybové hry
 • práce s papírem, lepidlem, barvo
 • dechová cvičení

 

Vstávej semínko

 • seznamování s lidovými zvyky a tradicemi
 • seznamování se symboly velikonoc
 • velikonoční říkanky, popěvky
 • velikonoční barvičky
 • procvičování barev
 • výroba velikonočních dekorací
 • výprava za velikonočním zajíčkem
 • zdokonalování v míčové technice

 

Moje rodina

 • seznamovat děti s časovými pojmy ve vztahu k typickým činnostem
 • co děláme celý den
 • já a moje rodina
 • moje maminka
 • výroba přáníček pro maminky
 • nácvik pásma písní, říkadel a básní pro rodiče
 • posezení s rodiči v MŠ

 

 


6.TŘÍDA - Myšky

      

 • Věková skupina dětí 3 - 4 roky
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelka: Tereza Vondrášková, DiS.,  Bc. Andrea Augstenová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je „Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech, přece třída Myšiček."

 

 Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO

 

 

Jaro klepe na vrátka

 • Lokomoční pohybové činnosti.
 • Činnosti relaxační a odpočinkové.
 • Konkrétní operace s materiálem – uspořádání.
 • Dramatické činnosti.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Četba, vyprávění a poslech pohádek s poučením.
 • Tvůrčí činnosti výtvarné.
 • Návštěva kulturních míst.

 

Cesta za zvířátky

 • Pohybové činnosti a hry.
 • Běžné komunikační aktivity.
 • Výtvarné a pracovní činnosti.
 • Kooperativní činnosti ve skupinách.
 • Hudebně-pohybové činnosti.
 • Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm.
 • Rytmické hry.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.

  

Velikonoční čas

 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Manipulační činnosti.
 • Hudební činnosti.
 • Společná diskuze.
 • Přímé pozorování přírodních jevů.
 • Výtvarné činnosti.
 • Práce s obrázkovým materiálem.
 • Praktické činnosti.

 

Včelka v trávě

 • Grafické napodobování tvarů.
 • Praktické úkony procvičující orientaci v prostoru.
 • Námětové hry.
 • Bee-bot.
 • Zdravotně zaměřené činnosti
 • Výlety do okolí.
 • Cvičení v projevování citů.
 • Modelové situace, při kterých se dítě učí přijímat a respektovat druhého.

 

Pojedeme do zoo

 • Konstruktivní činnosti.
 • Spontánní hra.
 • Práce s obrázkovým materiálem.
 • Hraní rolí.
 • Cvičení organizačních dovedností.
 • Hry podporující tvořivost a fantazii.
 • Komentování zážitků a aktivit.
 • Dramatické činnosti.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.

 

 

             


7.TŘÍDA - Žabičky

    

 

 • Věková skupina dětí - 5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 18
 • paní učitelka: Eva Psotová, Jitka Pospíšilová
 • ŠKOLNÍ asistent: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY<<=

 

                  Motto třídy je " Naše třída Žabičky, pro kluky a holčičky. Ve školce jsme hodně rádi, všichni jsme tu kamarádi"

 

Hlavní téma: JARNÍ KOUZLO

 

Jarní probouzení

 •  pozorování rozmanitosti a změn v přírodě, její ráz, pojmenovat základní rostliny
 • výlety po okolí, sportování v přírodě, využití přirozených překážek
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • kombinování hudebních aktivit
 • vyjádřit stoupání nebo klesání melodie
 • umět pojmenovat domácí zvířata, jejich mláďata, kde žijí, proč se doma chovají
 • podpořit kladný vztah ke zvířatům, napodobit jejich hlas
 • hravou formou procvičování barev
 • podporovat fantazii, představivost v tvořivých činnostech
 • příprava a realizace tradice jara, jeho vítání, malování kraslic dle dětské fantazie, výroba dekorace – výzdoba třídy
 • procvičovat obratnost, odvahu a rovnováhu / kolébka, svíčka, holubička /, výstup na zvýšenou rovinu / chůze po lavičce/, procvičovat chůzi vzad, plynulá chůze po schodech

 

Naše město

 •  přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, významné budovy a památky / návštěva radnice, muzea, knihovny, kostela/
 • orientace ve městě, turistické značky
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní
 • praktický nácvik bezpečného chování
 • znát základní dopravní značky
 • poznávat dopravní prostředky, urči, kde se pohybují /vzduch,zem, voda/
 • výroba reflexních prvků a jejich využití / práce s reflexním textilem, nůžkami, raznicemi, lepidlem, suchým zipem/
 • vycházky do okolí, cvičení organizovaných dovedností, prohlížení si mapy – k čemu slouží a orientace v ní, odpovídat na kladené otázky
 • sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
 • procvičovat obratnost ruky, grafomotoriky ve stoje / malování ve vzduchu
 • rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 • znát hlavní město republiky a barvy státní vlajky / kde je bílá, modrá , červená/
 • beseda s policií,hasiči a záchranáři

 

Barevná příroda

 • koulet míčem k danému cíli
 • posilovat odvahu
 • poznat hmatem zakryté předměty
 • pokusy se semínky a sazeničkami
 • vytvořit koláž s využitím přírodního materiálu – klacíky, kamínky, větvičky, sazeničky
 • probouzet lásku k přírodě – nácvik ladných pohybů paží
 • chůze a cval stranou v daném tempu při hudbě
 • vystihnout malbou počasí