1.TŘÍDA - Koťata

          

 

 • Věková skupina dětí 2,5 - 3,5 let
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=
 
                  Motto třídy je "Spokojeně vrnící kotě"
 
 
Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

 

Ve školce jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi

 •  Lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh
 •  Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
 •  Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 •  Poslech čtených a vyprávěných příběhů
 •  Činnosti zajišťující spokojenost a radost
 •  Běžné komunikační aktivity
 •  Společní aktivity dětí a učitelek podporující sbližování
 •  Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
 •  Praktické užívání hraček, předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

Říkanka s pohybem:  Ručičky

Písnička: Kočka leze dírou

 

Naše nová pravidla, vaříme jak povidla

 •  Hudebně pohybové hry s říkankou
 •  Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 •  Činnosti relaxační a odpočinkové
 •  Poslech čtených a vyprávěných příběhů
 •  Prohlížení obrázkových knížek
 •  Činnosti zajišťující spokojenost a radost
 •  Spontánní hry
 •  Běžné komunikační aktivity
 •  Společní aktivity dětí a učitelek podporující sbližování
 •  Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
 •  Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 •  Praktické užívání hraček, předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

Říkanka s pohybem: Jedna, dva, tři. čtyři, pět 

Písnička: Uklízecí

 

Koťátko pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád

 •  Lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky
 •  Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, hračkami
 •  Poslech čtených a vyprávěných příběhů
 •  Prohlížení obrázkových knížek
 •  Spontánní hry
 •  Činnosti zajišťující spokojenost a radost
 •  Cvičení organizačních dovedností
 •  Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 •  Společní aktivity dětí a učitelek podporující sbližování
 •  Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
 •  Vyzdvihování pozitivních vztahů a chování
 •  Aktivity přibližující dítěti pravidla
 •  Sledování událostí a dění v MŠ

Říkanka s pohybem: Kamarád

Písnička: Šla Nanynka do zelí

 

Počasí je kamarád, i když prší, mám ho rád

 •  Lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, lezení
 •  Hudebně pohybové hry s říkankou, hudební hádanky
 •  Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání a hygieny
 •  Sluchové a rytmické hry
 •  Poslech čtených a vyprávěných příběhů
 •  Prohlížení obrázkových knížek
 •  Spontánní hry
 •  Činnosti zajišťující spokojenost a radost
 •  Cvičení organizačních dovedností
 •  Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 •  Společní aktivity dětí a učitelek podporující sbližování

Říkanka s pohybem: Dešťové kapičky

Písnička:  Prší, prší

 

Koťátka se nedají, barvy, stromy hledají

 •  Lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, lezení
 •  Smyslové hry
 •  Konstruktivní činnosti
 •  Poslech čtených a vyprávěných příběhů
 •  Prohlížení obrázkových knížek
 •  Spontánní hry
 •  Činnosti zajišťující spokojenost a radost
 •  Cvičení organizačních dovedností
 •  Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 •  Společní aktivity dětí a učitelek podporující sbližování
 •  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí
 •  Přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm – první vycházky
 •  Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, školní zahrady

Říkanka s pohybem: Ježek

Písnička: V lese bydlel ježek

 

 Letí brouček přes palouček (zazimování zvířátek)

 •  Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 •  Hudebně pohybové hry s říkankou, hudební hádanky
 •  Smyslové hry
 •  Poslech čtených a vyprávěných příběhů
 •  Prohlížení obrázkových knížek
 •  Spontánní hry
 •  Činnosti zajišťující spokojenost a radost
 •  Cvičení organizačních dovedností
 •  Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 •  Společní aktivity dětí a učitelek podporující sbližování
 •  Činnosti zaměřené na poznávání sociální prostředí
 •  Hry zaměřené na poznávání a rozlišování společenských rolí
 •  Přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm – první vycházky
 •  Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, školní zahrady

Říkanka s pohybem: Brouček

Písnička: Travička zelená

 

 


2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelky: Marie Reichlová, Bc. Petra Monhartová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                  Motto třídy je "Ve zdravém těle zdravý drak!"
 

 Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

 
 
 

SEZNÁMENÍ SE VZDUŠNÝM PROSTOREM A PRAVIDLY TŘÍDY

 •  Seznámení s prostory MŠ, jejím okolím, školní zahradou
 •  Seznámení s novými kamarády, personálem, navazování přátelských vztahů, důvěry, rozvoj mezilidských vztahů
 •  Opakování třídních a společenských pravidel
 •  Upevňování správných hygienických a stravovacích návyků
 •  Nácvik správného úchopu psacího náčiní, příboru
 •  Rozvoj hrubé a jemné motoriky – časté a dlouhé vycházky po okolí MŠ, hry na dětských hřištích i na školní zahradě – míčové hry, prolézačky, kreslení do písku, hry s pískem, přírodninami apod.
 •  Venkovní hry mj. s kamarády z jiných tříd
 •  Pozorování a popis okolí, vnímání změn v přírodě
 •  Hry na Orffovy nástroje, rozvoj rytmizace
 •  Jógové cviky
 •  Logopedické chvilky
 •  Čtení před spaním, četba s porozuměním, popis obrázků
 •  Pozorování změn v přírodě, popis, rozhovor
 •  Rozmanité výtvarné a pracovní činnosti
 •  Zařazení projektu č. 1 (hygieny, zdravý životní styl) a 3 (enviromentální výchova)

BÁSEŇ: Draku, draku, ty jsi vážně drak? Děti, děti, pojďte sem.

PÍSEŇ: Prší, prší

 

PODZIMNÍ SKLIZEŇ

 •  Seznámení s podzimními plody, ochutnávky, výroba ovocného salátu
 •  Získávání základních předmatematických představ pomocí ovoce – v prostoru pomocí lokomočních a manipulačních činností, graficky
 •  Nácvik tance na píseň „Měla babka“ (mazurka)
 •  Příprava na zimu a práce s ní spojené – práce na zahradě, zvířátka v lese
 •  Pozorování a popis změn v přírodě, výtvarné ztvárnění, rozhovor
 •  Logopedické chvilky, procvičení mluvidel
 •  Motivované zdravotní cvičení
 •  Vycházky do přírody s komentovaným pozorováním okolí
 •  Upevňování pravidel slušného chování, třídních pravidel, hygienických a stravovacích návyků

BÁSEŇ: Foukej, foukej větříčku; Leze ježek, leze v lese; Jabloň; Česat jablka, to je snadné

PÍSEŇ: Měla babka čtyři jablka; Já do lesa nepojedu

 

ZAMOTANÝ OCÁCEK

 •  Rozvoj jemné motoriky – barevný podzim – výtvarné ztvárnění, abstrakce; zavazování tkaniček, navlékání korálků, zapínání knoflíků apod.
 •  Pracovní listy rozvíjející pozornost, jemnou motoriku, předmatematické představy, získávání nových znalostí, dovedností apod.
 •  Rozvíjení předmatematických představ (počítání mašlí, logické řady, co (ne)patří do řady, třídění pohybem, skládání kostek, stavebnic dle návodu…)
 •  Hlavolamy, bludiště – pracovní listy
 •  Smyslové hry – bystření smyslů pomocí prožitkového učení
 •  Rozvoj hrubé motoriky – pohybové hry, motivovaná zdravotní cvičení, relaxace, překážkové dráhy (dračí dráha), slalomy, bludiště v prostoru...
 •  Rozmotávání jazyka – logopedické chvilky
 •  Čtení s porozuměním, básně, písně s podzimní tematikou
 •  Grafomotorika – vlaštovky, vítr, cesta draka…
 •  Hudební hrátky – rozvoj receptivních dovedností – poslech relaxační hudby – zvuky podzimní přírody, i produktivních – spolupodílení se na hudebním ztvárnění podzimního počasí pomocí Orfových nástrojů
 •  Upevňování pravidel slušného chování, společenských pravidel, stravovacích a hygienických návyků
 •  Komentované pozorování změn v přírodě.

BÁSEŇ: Podzim; Listopad

PÍSEŇ: Prší, prší

 

3.třída - Motýlci

            

 

 • Věková skupina dětí 4,5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 20
 • paní učitelky: Jana Klicperová, Monika Kašparová
 • asistent pedagoga: Klára Francová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO- TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  "Chcem se hýbat, učit, hrát, nezůstávej v koutě stát!"

 

   Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

 

Vzpomínky na prázdniny

 • jak se jmenuji já, moji noví kamarádi, jak se jmenují paní učitelky, paní asistentka
 • moje značka
 • moje třída a její označení 
 • společné hry a aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci v MŠ – začlenit nové děti
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 • modelové i přirozené situace na dodržování a upevňování pravidel soužití ve třídě – společné vytváření jasných pravidel a porozumění jednoduchým piktogramům, které je znázorňují

Písnička: Motýlí

 

Září, září, podzim bude v kalendáři

 • činnosti zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozšiřování zvuků
 • užívání gest procvičování jemné motoriky / stavebnice, korálky, puzzle/
 • grafomotorická cvičení na uvolnění ramenního kloubu
 • gymnastika mluvidel / rty, čelist, jazyk/, nadále procvičovat práci s dechem
 • poznávání základních druhů ovoce a zeleniny, seznámení se základy zdravé výživy
 • a důležitostí vitamínů pro zdraví člověka 
 • pohybové, hudebně pohybové hry a hry se zpěvem
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • praktické činnosti a získávání zkušeností (pečeme koláč)

Písnička:  Září

Básnička: Červík Pepík

 

 

Když padají deště kapičky

 

 • pozorovaní dalších změn v přírodě 
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky 
 • prohlubovat poznávání dalšího ovoce a zeleniny
 • rozvíjení smyslů - rozeznávání různých druhů ovoce a zeleniny všemi smysly    
 • spontánní komunikace při volných, tvořivých a námětových hrách
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a k ochraně zdraví
 • poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Písnička:  Deštík

Básnička: Kapka deště

 

Vítr fouká do mraků, do pentliček od draků

 • vycházky na stráň a pozorování barev podzimní přírody
 • seznamování se s různými výtvarnými technikami
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních  
 • představení v MŠ-  hudební, hudebně pohybové činnosti
 • praktické užívání technických přístrojů – využití interaktivní techniky

Písnička:  Pyšný drak

Básnička: Vítr draky prohání

 

 

Podzim už má na kahánku, bude čas zimního spánku

 • lokomoční pohybové činnosti
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty a nástroji 
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
 • poslech čtených, či vyprávěných pohádek a příběhů
 • praktické užívání technických přístrojů
 • kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, vyprávění, objevování
 • poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
 • výtvarné a pracovní činnosti

Písnička:  Listopad

Básnička: Podzimní inspirace


     4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí  5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 21
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Václava Zimčíková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je "Zdravé, šťastné a spokojené dítě ve třídě kamarádů." 

 

Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

 

LOUČENÍ S LÉTEM

 • pohybové hry zaměřené na fyzickou zdatnost
 • výlet na zámek Kozel, sledování trasy, chůze po turistických značkách
 • samostatný slovní projev dětí, vyprávění zážitků z prázdnin
 • zařazování sluchových her
 • konkrétní operace s materiálem (kamínky, mušle) třídění, odhad, porovnávání, vytváření číselné řady
 • grafomotorika – plachetnice, fotoaparát
 • grafické napodobování symbolů
 • společenské hry, spolupráce mezi dětmi
 • polytechnická gramotnost, stavby hradů a zámků
 • hry s elektronickou včelkou, labyrint
 • seznámení s interaktivní tabulí
 • hra s pískovničkou, rozvoj fantazie při tvoření
 • výtvarné ztvárnění prožitých prázdnin – kresba, malba
 • nácvik nové písně, zvládnutí textu a melodie s použitím rytmických nástrojů
 • předčtenářská gramotnost – Kouzelné čtení
 • zvládnutí krátkého textu – báseň Beruška
 • sledování změn v okolí 

Říkanka s pohybem: Naše školka

Písnička: Zpívejme si zpívejme        

 

PLODY PODZIMNÍ ZAHRADY

 • procvičovat základní pohybové dovednosti, říkadla s pohybem
 • poznat podle vzhledu, chuti i vůně ovoce a zeleninu
 • zjištění pokroku ve výslovnosti dětí, zařazování logopedických chvil
 • bezpečně poznat ovoce a zeleninu, činnost s obrazovým materiálem
 • využití interaktivní tabule a el. včelky k danému tématu
 • předmatematická gramotnost – třídění ovoce, pojmy více, méně
 • grafomotorická cvičení – svislé a vodorovné čáry „košík“
 • seznamovat děti s různými úpravami ovoce a zeleniny
 • pečení plněných jablek, bramborových lupínků
 • pozorovat dozrávání ovoce v zahradách
 • modelování ovoce a zeleniny
 • procvičovat správnou techniku vystřihování podle předkreslené linie
 • malba ovocného stromu
 • malování na chodníku před městskou knihovnou
 • vyjádření radosti z hudby a pohybu
 • poslech textů od pohádkové babičky – předčtenářská gramotnost
 • dramatizace pohádky „Řepa“
 • celodenní výlet do sadu a moštárny
 • fotografování dětí

Taneček: mazurka „Měla babka“

Písnička: Ježek

Básnička: Jablíčko

 

TAJEMSTVÍ LESA

 • zvládání orientace v prostoru podle určeného pravidla, chůze po špičkách, lezení v podporu dřepmo, skoky a poskoky
 • rozvíjení tělesné zdatnosti při dosahování vzdálenějších cílů – park, les
 • rozvíjet poznatky o lese – plody, zvířata, ptáci( encyklopedie, interak. tabule)
 • poznání rozdílů mezi jehličnatým a listnatým stromem, keřem
 • zařazování grafomotorických cviků se zaměřením na správný úchop pastele
 • hledání rýmů ve slovech, využití el. včelky
 • rozvíjet u dětí slovní zásobu na téma – les
 • rozvoj fantazie u dětí při sestavování obrazců z přírodnin
 • předmatematická gramotnost – pojmy velký, větší, největší, malý, menší, nejmenší, vysoký, nízký – prostorové stavby
 • využívání her na rozvoj logického myšlení – LOGICO PICCOLO
 • sokolnický den, ukázka dravců na školní zahradě
 • grafomotorika – sova
 • keramika v DDM
 • kresba, malba zvířecí postavy a prostředí lesa
 • akce s rodiči – výroba muchomůrek
 • zpěv písní k tématu s využitím hud. rytmických nástrojů
 • předčtenářská gramotnost: „posloucháme vyprávění pohádkové babičky“
 • dramatizace pohádky Jablíčko
 • divadlo v MŠ

Písnička: Procházka lesem

Básnička: Muchomůrka

 

BARVY PODZIMU

 • přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn, sběr podzimních listů
 • zdravotně zaměřené činnosti ( protahovací, uvolňovací, dechová)
 • bezpečně zvládat chůzi s překračováním a přeskakováním překážek
 • vyprávění podle obrazového materiálu – čtveřice obrázků
 • smyslové hry zaměřené na cvičení zrakového postřehu
 • ověření znalosti základních a doplňkových barev
 • interaktivní tabule – e-kabinet
 • předmatematická gramotnost – třídění listů, podzimních plodů
 • procvičování správné techniky stříhání
 • vytvoření podzimní koláže z listů
 • rozvíjet smysl pro tvar a barvy, rozlišování tvarů listů
 • grafomotorika – let podzimního listu
 • zapouštění barvy do vlhkého podkladu
 • otiskování podzimních listů
 • zapojení do úklidu školní zahrady – hrabání listí, upozornění na bezpečnost
 • nácvik písně se zaměřením na správný rytmus
 • předčtenářská gramotnost – prohlížení knih, encyklopedie, pohádková babička

Písnička: Barevné čarování

Básnička: Podzimní       

 

 

ŘÁDÍME S VĚTREM

 • procvičování chůze po zvýšené rovině
 • procvičování běhu na krátkou vzdálenost vytyčenou trasou
 • pozorování změn v přírodě, správné označování přírodních a povětrnostních jevů
 • zařazování dechového cvičení, nádech nosem, výdech ústy
 • obohacování slovní zásoby používáním přídavných jmen a sloves
 • sluchově rozlišovat začáteční písmeno ve slovech
 • využívat interaktivní tabuli k rozvoji řeči
 • předmatematická gramotnost, procvičování geometrických tvarů
 • procvičovat prostorové pojmy vpravo, vlevo
 • zdokonalování jemné motoriky, skládání papíru, vytrhávání
 • nácvik vázání kličky a uzlu
 • grafomotorika – mrak, drak
 • návštěva keramické dílny
 • rozvíjení fantazie, smysl pro tvar a barvu při výtvarných činnostech
 • sluchově rozlišovat vzestupnou a sestupnou melodii
 • předčtenářská gramotnost – práce s knihou o mravencích
 • návštěva divadla Alfa v Plzni

Písnička: Dupací písnička

Básnička: Mravencův volný den

 

 


5.TŘÍDA - Broučci

          

 • Věková skupina dětí  2 - 3 roky
 • Počet dětí ve třídě je 14
 • paní učitelka: Iva Brožová, Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                       Motto třídy je "Boučci poznávají svět"

 

 Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

 

Poprvé ve školce

 •  seznámení s MŠ, režimem dne, činnostmi
 •  orientace v prostorách MŠ
 •  orientace v prostorách MŠ
 •  hravou formou se zadaptovat v novém prostředí
 •  seznámení se jmény kamarádů, oslovení učitelky
 •  znát svoji značku a třídu
 •  vést děti k samostatnosti a spolupráci při sebeobsluze, udržování pořádku v
 •  osobních věcech, ukládání na určené místo
 •  hygienické návyky - umývárna, WC, používání kapesníku
 •  pozdrav při příchodu a odchodu z MŠ

 

Říkanka s pohybem: Paci, paci

Písnička: Kolo, kolo

 

Hrajeme si a poznáváme

 •  hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 •  vytváření a dodržování třídních pravidel
 •  navazování kontaktů s vrstevníky i dospělými
 •  podporovat samostatnost při sebeobsluze a hygieně
 •  rozvíjet smyslové vnímání
 •  hudebně- pohybové aktivity spojené s hrou na tělo

 

Říkanka s pohybem: Šel medvídek

Písnička: Houpy, houpy

 

Podzimní paleta

 •  vycházky do přírody, pozorování, chůze v nerovném terénu
 •  rozvíjení pohybových dovedností, hry s míčem
 •  pozorování podzimní přírody - sběr přírodnin a hry s  nimi
 •  dechová cvičení
 •  vyhledávání a pojmenování ovoce a  zeleniny
 •  seznámení se základními barvami
 •  říkanky s pohybem, rýmování
 •  jednoduché výtvarné činnosti
 •  obrázky s podzimní tématikou

 

Říkanka s pohybem: Ježek

 Písnička: Muchomůrka

 


6.TŘÍDA - Myšky

      

 • Věková skupina dětí 3 - 4 roky
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelka: Tereza Vondrášková, DiS.,  Bc. Andrea Augstenová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je „Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech, přece třída Myšiček."

 

 Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

             

Poprvé ve školce

 •  Ranní komunitní kruh, společné vyprávění zážitků.
 •  Seznamování s novými dětmi. Utváření kamarádských vztahů.
 •  Pohybové činnosti na školní zahradě, seznamováním se s řádem zahrady, hry na zahradě.
 •  Četba pohádek, příběhů, nových textů atd.
 •  Pohybové hry, jednoduché taneční hříčky, hry s maňásky.
 •  Pracovní a sebeobslužné činnosti – stolování, osobní hygiena, oblékání.
 •  Zdravotně zaměřené činnosti.
 •  Upevňování pravidel soužití ve třídě.
 •  Opakování jmen dětí i učitelek.

Básnička: Dobrý den

 

Já a moji kamarádi

 •  Spontánní komunikace při volných hrách.
 •  Tvoření dalších pravidel soužití v MŠ.
 •  Ranní komunitní kruh, společné vyprávění.
 •  Pohybové hry s hudbou.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi.
 •  Výtvarné a pracovní činnosti.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Logopedická říkadla.
 •  Sledování divadelních představení v MŠ.

Básnička: Naše školka 

Písnička: Kočka leze dírou

 

Podzim na zahradě

 •  Komunitní kruh s motivací – možnost přinést hračku z domova.
 •  Nácvik nových říkadel, básní, rituálů.
 •  Vycházky do okolí mateřské školy.
 •  Výtvarné tvoření, tvoření z přírodnin.
 •  Zpěv, poslech písní k dané tematice.
 •  Pozorování přírody na zahradě, v lese, na louce.
 •  Logopedická říkadla.
 •  Pozorování podzimní přírody, počasí.
 •  Pohybové hry, hry se zpěvem.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Četby z knih dle plánu.
 •  Výtvarné a pracovní činnosti.
 •  Zařazení projektu č. 2.

Básnička: Na zem jabka padají, traktor

Písnička:  Jablíčko

 

Co umí vítr a déšť

 •  Ranní komunitní kruh, společné vyprávění zážitků.
 •  Grafomotorika – dešťové kapky.
 •  Pohybové hry.
 •  Hudební a hudebně-pohybové činnosti.
 •  Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn počasí.
 •  Poslech pohádek, příběhů, prohlížení knih.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Nácvik nových říkadel.
 •  Logopedická říkadla

Básnička: Dešťové kapičky

Písnička: Prší

 

Když padá listí

 •  Ranní komunitní kruh.
 •  Výtvarné a pracovní činnosti.
 •  Činnosti zaměřené na poznávání barev.
 •  Poslech pohádek, příběhů, prohlížení knih.
 •  Logopedická říkadla.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Nácvik nových říkadel.
 •  Smyslové hry.
 •  Písně k danému tématu.

Básnička: Stromy, padá listí

Písnička: Ježčí parta

 

Dýňová slavnost

 •  Ranní komunitní kruh.
 •  Lokomoční pohybové činnosti.
 •  Výtvarné a pracovní činnosti.
 •  Logopedická říkadla.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Poslech čtených pohádek.
 •  Manipulační činnosti s předměty.
 •  Zařazení projektu č. 2.
 •  Písně k danému tématu. 

Básnička: Listopad

Písnička: Dupací písnička

 

Vyletěl si pyšný drak

 •  Poslech čtených, vyprávěných pohádek.
 •  Spontánní komunikace při volných, tvořivých hrách.
 •  Výtvarné a pracovní činnosti.
 •  Pohybové, hudebně pohybové hry a hry se zpěvem.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Poznávání přírodního okolí, pozorování změn.
 •  Logopedická říkadla.
 •  Písně k danému tématu.

Básnička: Drak

Písnička: Dračí trampoty

 

Čím bych chtěl být

 •  Ranní komunitní kruh, společné vyprávění.
 •  Pohybové hry s hudbou.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Výtvarné a pracovní činnosti.
 •  Logopedická říkadla.
 •  Písně k danému tématu.
 •  Zdravotně zaměřené cvičení.
 •  Motivační cvičení, relaxace.
 •  Spontánní komunikace při volných, tvořivých hrách

Básnička: Pracovitá

Písnička: Až já budu velká

 

 


7.TŘÍDA - Žabičky

    

 

 • Věková skupina dětí - 5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 18
 • paní učitelka: Eva Psotová, Jitka Pospíšilová
 • ŠKOLNÍ  pedagoga: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY<<=

 

                  Motto třídy je " Naše třída Žabičky, pro kluky a holčičky. Ve školce jsme hodně rádi, všichni jsme tu kamarádi"

 

Hlavní téma: TAJEMSTVÍ PODZIMU

       

Všichni jsme kamarádi

 •  jak se jmenuji já, moji noví kamarádi / jejich jméno /, jak se  jmenují  paní učitelky a paní asistentka
 •  moje značka
 •  moje třída a její označení / žabičky /
 •  hravou formou se adaptovat na nové prostředí
 •  pravidla třídy – dodržování-
 •  my a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 •  navazovat kontakty s dospělým, spolupracovat a respektovat je
 •  běžné každodenní setkávání / pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se /
 •  při oblékání podpořit samostatnost
 •  rozvíjet kreativitu a fantazii při výtvarných činnostech
 •  rozvíjení smyslového vnímání
 •  ověřit a prohlubovat dovednosti jemné a hrubé motoriky
 •  využití interaktivních pomůcek

Říkanka s pohybem: Žába

Písnička: Barevná písnička

 

Kouzelná zahrada

 •  vycházky do přírody /pozorování a pojmenovávání stromů, keřů, plodů, zdolávání přírodních překážek/
 •  práce s přírodninami /navlékání, lisování, lepení/
 •  pozorování změn v přírodě /sluníčko, déšť, mraky, vítr/, přiřadit ročnímu období jeho znak
 •  práce s výtvarným materiálem / voskovky, papír, raznice, lepidlo, nůžky, barva, keramická hlína/
 •  poznávání a třídění ovoce a zeleniny – ochutnávka /zapojení všech smyslových orgánů/, zpracování ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů
 •  vést děti k samostatné práci – čistota, pečlivost, dokončení zadané práce
 •  činnosti zaměřené k seznámení s číselnou řadou, základní geometrické tvary
 •  více x méně x stejně
 •  dechová cvičení / dýchání pusou,  nosem, nádech do plic, do břicha
 •  tělesná zdatnost, rozvoj v oblasti hrubé motoriky

Říkanka s pohybem: Podzimní, Švestka

Písnička: V zahradě na hrušce

 

Už fouká ze strnišť

 •  osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich  proměnách
 •  pobyt v přírodě, rozvoj fyzické zdatnosti, zdolávání  překážek-pouštění draka
 •  procvičovat kruh, řada, zástup, rozlišit vpravo, vlevo
 •  rozvoj pohybových dovedností, hrubá motorika / zvládnout  běh a poskok, házet a chytat míč, reakce na smluvený signál/
 •  využití cvičebního nářadí dle schopností dětí
 •  podporovat samostatný slovní projev / prohlížení knih s podzimní tématikou, rozhovor nad knihou, vyprávění děje podle obrázků/ , návštěva knihovny
 •  krátké říkanky s pohybem, rýmování
 •  protiklady – malý x velký, krátký x dlouhý, špičatý x kulatý
 •  využití výtvarného materiálu / klovatina, barva, štětec, papír – mačkání, lepení, trhání, skládání
 •  procvičování jemné motoriky / stavebnice, korálky, puzzle/
 •  grafomotorická cvičení na uvolnění ramenního kloubu
 •  činnosti zasvěcující dítě do časové představy / ráno, poledne, večer /, logická posloupnost
 •  hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 •  práce s přírodninami
 •  péče o školní zahradu

Říkanka s pohybem: Ježek

Písnička: Měla babka čtyři jabka