1.TŘÍDA - Koťata

          

 

 • Věková skupina dětí 2,5 - 3,5 let
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=
 
                  Motto třídy je "Spokojeně vrnící kotě"
 
 
Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

 

 

Budliky, budliky, zaženeme čertíky

 • Lokomoční pohybové činnosti
 • Hudební a hudebně-pohybové činnosti
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 • Experimenty s různým materiálem a předměty
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • Dramatické činnosti
 • Různorodé společenské a skupinové hry a aktivity
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla a morální hodnoty

Písnička: Čerti

Říkanka s pohybem: Čertice

 

Adventní dny kouzlo mají, lidská srdce otvírají

 • Hudební a hudebně-pohybové činnosti a hry
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 • Činnosti s různým materiálem a předměty
 • Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • Výtvarné a pracovní činnosti
 • Slovesné, literární a dramatické činnosti
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla a morální hodnoty
 • Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Písnička: Vánoce

Říkanka s pohybem: Kapřík

 

Sněhuláci, bambulatí pajduláci

 • Pohybové činnosti a hry
 • Hudební a hudebně-pohybové činnosti
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • Experimenty s vodou a ledem/sněhem/barvou apod.
 • Hry podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • Běžné komunikační aktivity
 • Dramatické činnosti
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách
 • Slovesné, literární, výtvarné a dramatické činnosti
 • Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Písnička: Sněhuláček

Říkanka s pohybem: Jedna koule

 

Večerníček vypravuje…

 • Slovesné, literární činnosti
 • Dramatické činnosti
 • Hudební a hudebně-pohybové činnosti
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla a morální hodnoty
 • Výtvarné aktivity

Písnička: Večerníček

Říkanka s pohybem: Pohádky mám rád

 

Zvířátka v zimě

 • Lokomoční pohybové činnosti
 • Hudebně-pohybové činnosti
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • Dramatické činnosti
 • Slovesné a literární činnosti
 • Činnosti přispívající k péči o životní prostředí na školní zahradě i v okolí MŠ
 • Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Písnička: Huboval vrabčák

Říkanka s pohybem: Ježek

 

Máme rádi karneval

 • Hudební a hudebně-pohybové činnosti a hry
 • Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 • Činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách
 • Běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • Různorodé společenské a skupinové hry a aktivity
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla a morální hodnoty
 • Sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Písnička: Slavíme karneval

Říkanka s pohybem: Halo, pane karnevale

 

 


2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelky: Marie Reichlová, Bc. Petra Monhartová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                  Motto třídy je "Ve zdravém těle zdravý drak!"
 

 Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

 

Mikuláši, Mikuláši

 • navazování přátelských vztahů, důvěry, rozvoj mezilidských vztahů
 • Mikulášská nadílka návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ
 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky – časté a dlouhé vycházky po okolí MŠ,
 • Pozorování okolí
 • Hry na Orffovy nástroje, rozvoj rytmizace
 • Logopedické chvilky
 • Čtení před spaním, četba s porozuměním, popis obrázků
 • Pozorování přírody jak se mění, popis, rozhovor
 • Rozmanité výtvarné a pracovní činnosti
 • Prstové cvičení
 • Jazykové hříčky

Říkanka s pohybem: Mikuláš,Čert,Anděl,

Písnička: Mikulášek zvoní cinká

 

Těšíme se na Vánoce

 • Seznámení pranostiky, zvyky
 • Vánoční koledy, říkanky s pohybem
 • Vánoční tvoření s rodiči
 • Pozorování a popis změn v přírodě, výtvarné ztvárnění rozhovor
 • Logopedické chvilky, procvičení mluvidel
 • Motivované zdravotní cvičení
 • Vycházky do přírody

Říkanka s pohybem: Hvězdička

Písnička: Půjdem spolu do betléma, Stojí vrba košatá

 

Sněhuláček Panáček

 • Rozvoj jemné motoriky – modelování sněhuláka
 • Pracovní listy
 • Hádanky - oblečení
 • Smyslové hry – bystření smyslů pomocí prožitkového učení
 • Hrubá motorika - pohybové hry, motivovaná zdravotní cvičení, relaxace
 • Koulovaná ve třídě – správně házet, dodržovat pravidla hry
 • Rozmotávání jazyka – logopedické chvilky
 • Čtení pohádek, prohlížení pohádkových knih a leporel
 • Hudební hrátky – rozvoj receptivních dovedností – poslech relaxační hudby

Říkanka s pohybem: Sněhulák

Písnička: Jedna koule..

 

Pohádková zima

 • Seznámení s pohádkou ,,RUKAVIČKA“
 • Pokus o dramatizaci s dětmi
 • Výroba rukavice kulisa pro pohádku
 • Pozorování a popis změn v přírodě, výtvarné ztvárnění rozhovor
 • Logopedické chvilky, procvičení mluvidel
 • Motivované zdravotní cvičení
 • Vycházky do přírody

Říkanka s pohybem: Zima, zima, zimička

Písnička: Bude zima, bude mráz

 

PTÁČCI V ZIMĚ

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Přiblížení tématiky života ptáků v zimě
 • Rozvíjení předmatematických představ
 • Hrubá motorika – pohybové hry, motivované zdravotní cvičení
 • Logopedické chvilky, procvičení mluvidel
 • Vycházky do přírody

Říkanka s pohybem: Povídala straka vráně, Černý kos

Písnička: Vrabec a sýkorka

 

Masopustní veselice

 • Rozvoj jemné motoriky – výroba dobrot
 • Pracovní listy
 • Masopustní masky výroba
 • Smyslové hry – bystření smyslů pomocí prožitkového učení
 • Poslech relaxační hudby
 • Rozmotávání jazyka – logopedické chvilky
 • Čtení pohádek a příběhů
 • Jazykové hříčky
 • Pohybové aktivity zaměřené na taneční rytmus

Říkanka s pohybem: Masopust, masopust, Šašek

Písnička: Masopust držíme.

 

3.třída - Motýlci

            

 

 • Věková skupina dětí 4,5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 20
 • paní učitelky: Jana Klicperová
 • asistent pedagoga: Klára Francová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO- TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  "Chcem se hýbat, učit, hrát, nezůstávej v koutě stát!"

 

   Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

 

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší

 • pohybové hry, motivovaná cvičení, překážkové dráhy
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv – nácvik básní pro čerta, písní, říkadel a koled se zimní a vánoční tématikou
 • artikulační, řečové, rytmické a sluchové hry
 • upevňování citových vztahů k rodině i okolí
 • koordinace pohybů s hudbou a zpěvem
 • rozhovory – pohádkové postavy a jejich vlastnosti

Říkanka s pohybem: Čert, Mikuláši, Mikuláši

Písničky: Když se čerti rozhněvali

 

Krásný vánoční čas

 • grafické činnosti – netradiční výtvarné techniky, experimenty s neobvyklými materiály,vánoční a zimní motivy
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností – vánoční besídka, výroba přáníček
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti – nácvik pásma na vánoční besídku
 • poslech koled, vánoční atmosféra, zpěv koled, písně s pohybovým doprovodem
 • zdobení vánočního stromečku
 • besedy o slavení Vánoc, seznámení s příběhem
 • vyjádření přání kresbou

Říkanka s pohybem: vánoční

Písničky: české koledy

 

Z pohádky do pohádky

 • rozhovory – vzpomínky na Vánoce, na oslavy nového roku
 • tříkrálový příběh – význam tříkrálové sbírky
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové)
 • prohlížení a „čtení“ knížek – reprodukce a rozbory textů, ponaučení
 • námětové hry na knihkupectví, na knihovnu, návštěva městské knihovny,obchodu s knihami
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, přemýšlení o obsahu, hledání ponaučení
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, písničky s pohádkovými postavami
 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii – kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity

Říkanka s pohybem: Povídám, povídám pohádku

Písnička: Já ti prstýnek dám

 

Vítr fouká do komína, všemi okny lomcuje

 • rozlišování znaků zimy
 • pozorování počasí, pojmenování přírodních jevů, pokusy se sněhem a ledem
 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí
 • třídění dle barvy, velikosti, skupin
 • grafické napodobování symbolů a tvarů, čísel a písmen – grafomotorické cviky
 • správné držení psacího náčiní
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí – dramatizace pohádky, námětové hry

Říkanka s pohybem: Mrazík

Písnička: Huboval vrabčák, Vítr fouká

 

Zimní hry a sporty

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků (příprava na pobyt venku, postup při oblékání, používání zimních doplňků dle počasí, zdravé stravování, sportování)
 • sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem, klouzání, bobování /viz. projekt č. 3
 • konstruktivní činnosti – postupy dle návodu i fantazie
 • rozhovor o zimních sportech (co potřebují různí sportovci ke svému sportu)
 • vymýšlení netradičních zimních sportů dle fantazie dětí
 • rozvíjení pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem, klouzání, bobování
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ, návštěvy představení
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) – využívání interaktivních programů (interaktivní tabule)
 • rozlišování znaků zimy

Říkanka s pohybem: Na ledu

Písnička: Zima

 

Haló pane karnevale, pojďte dále, pojďte dále

 • rozvíjet povědomí o časových souvislostech, příležitost k vnímání času (vloni, letos, dříve, nyní, v budoucnu, dnes, včera, zítra) a vnímání tempa (rychle, pomalu, rychleji, nejrychleji)
 • seznamování s dalšími říkadly, básničkami a písničkami
 • uvědomovat si význam oslav (masopustu, svátků, narozenin)
 • rozlišování barev, zvuků, hlásek, detailů + příležitost k rozvoji fantazie
 • rozvíjení napodobování grafických, geometrických , tvarů, hledat podobnosti s reálnými předměty, dokreslování
 • rozvíjení povědomí o českých lidových pohádkách, reprodukce, dramatizace
 • rozvíjení dalších pracovních a výtvarných dovedností (držení tužky, štětce, nůžek, práce s papírem a dalšími materiály)
 • vedení k vyjádření svého přání, potřeb

Říkanka s pohybem: Karneval

Písnička: Masopustní rej

 


     4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí  5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 21
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Václava Zimčíková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je "Zdravé, šťastné a spokojené dítě ve třídě kamarádů." 

 

Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

 

Zima už nám začíná, čerti lezou z komína

 • pohybové hry zaměřené na fyzickou zdatnost
 • projekt ,,SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY“ (čertovské cvičení, chůze, běh, poskoky, lezení)
 • vést děti k rozlišování správného a špatného – nezapomínat na kouzelná slovíčka
 • předčtenářská gramotnost – pohádková babička
 • říkanky o čertech, andělech a Mikuláši
 • zpěv písniček a zpívání u vánočního stromu v MŠ
 • Mikulášská nadílka
 • zařazování hmatových her (kouzelný Mikulášský pytel – poznávání věcí)
 • vyrábění na téma Mikuláš
 • využití el. včelky a interaktivní tabule k danému tématu
 • grafomotorické cvičení
 • vycházky a sledování změn v okolí
 • bruslení
 • výlet na Karlštejn (muzeum betlémů)

Písnička: Písnička pro čerta

Říkanka s pohybem: Dupy, dupy

 

Vánoce jsou přede dveřmi

 • nelokomoční pohybové hry (změny poloh a pohybů těla na místě)
 • bruslení
 • seznamování s různými vánočními tradicemi
 • podporovat u dětí projevování citů a emocí
 • vnímat všemi smysly vánoční atmosféru
 • používání prostorových pojmů (nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za, vedle)
 • projekt ,,ŠIKOVNÉ RUČIČKY”
 • výroba vánočního přání
 • hudební pořad v MŠ - ,,K JEŽÍŠKOVI DO BETLÉMA”
 • návštěva kostela Panny Marie Sněžné v Rokycanech, prohlídka betlému, hra na varhany a zpěv koled
 • stavba betlémů ze stavebnic
 • pečení a zdobení vánočního cukroví
 • nákup vánočního stromečku a zdobení ve třídě Berušek
 • vánoční nadílka – rozbalování dárků, hry s novými hračkami
 • vánoční posezení s rodiči a ochutnávkou cukroví
 • návštěva vánoční výstavy v DDM
 • procházky do centra města, prohlídka velkého betlému a vánočního stromu
 • zpívání pod vánočním stromem na náměstí

Písnička: Vánoční koledy

Říkanka s pohybem: Vánoční

 

Při teplotách v mínusu, dejte šálu na pusu

 • vést děti k pohybu a ke sportování
 • seznámení dětí se zimními sporty a činnostmi v zimě
 • vyhledávat znaky zimy u nás i jinde
 • práce s glóbusem, mapou, s interaktivní tabulí
 • jak se oblékáme v zimě, diskuse na téma oblékání v zimě
 • grafomotorika – koule, malování prstem do pískovničky
 • pokusy v DDM – zjišťování vlastností sněhu a ledu
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry (hry se slovy, slovní hádanky)
 • procvičování ve vázání uzlu a kličky
 • pozorování a dělání stop do sněhu, stavění sněhuláka, bobování
 • procvičování pracovních dovedností při vytváření prostorového sněhového království
 • zdokonalování při práci s nůžkami, stříhání podle předkresleného tvaru – sněhulák
 • výtvarné znázornění zimní krajiny – různé výtvarné techniky
 • šikovné ručičky – polytechnická gramotnost

Písnička: Leden

Říkanka s pohybem: Zimní krajina

 

 Školička pro sněhuláky, budeme se učit taky

 • posilování odvahy dětí při překonávání překážkové dráhy
 • zvládnout péči o sebe a své věci
 • rozkládání slov na slabiky a vytleskávání
 • grafomotorika ,,hrajeme si na školáky”
 • znát své jméno, příjmení, bydliště
 • rozlišování časových pojmů
 • zdokonalování jemné motoriky
 • bezpečně rozeznat počet bodů na hrací kostce při společenských hrách, vytváření číselné řady
 • kresba na téma já a můj dům – správné držení kreslícího náčiní
 • zvládnutí textu a melodie při sólovém zpěvu nebo přednesu před kolektivem
 • podporovat zájem o učení, rozvíjet pozornost a soustředěnost, návštěva základní školy
 • divadlo ,,Dráček”

Písnička: Zima 

Říkanka s pohybem: Vločka

 

Kolik je na světě pohádek? tolik, že nevejdou se do řádek

 • uvědomování si vlastního těla při pohybových činnostech
 • práce s textem , s pohádkou, posloupnost daného příběhu
 • stupňování přídavných jmen
 • rozlišování dobra a zla
 • předmatematická gramotnost – pohádka ,,O třech medvědech”
 • grafomotorika  - velký , střední malý
 • výroba dekorací, loutek nebo maňásků k pohádce
 • malování obrázků na téma pohádka
 • návštěva knihovny
 • seznámení s prózou a poezií
 • zapojení dětí tím, že si donesou svoji oblíbenou knihu pohádek

Písnička: Písničky z pohádek

Říkanka s pohybem: O chytrém Budulínkovi

 

Čas jak voda rychle plyne, se se maškar nebojíme

 • podporovat pohybové dovednosti
 • vyjádření pocitů pohybem, mimikou, gestem
 • rozvoj řeči a jazyka, sebevyjádření
 • přiblížení dětem tradici Masopustu – využití PC
 • podílení se na výrobě masek a výzdoby třídy
 • společná výroba těsta na koblihy a smažení v kuchyňce v MŠ
 • maškarní Karneval
 • poznávání hudebních nástrojů
 • zařazování hudebně pohybových her
 • grafomotorika - kobliha
 • předmatematická gramotnost – vytváření skupin a podskupin
 • divadlo ,,Ondřej”
 • šikovné ručičky – polytechnická gramotnost

Písnička: Masopust držíme

Říkanka s pohybem: Ňam ňam ňam,to si dám

 

 


5.TŘÍDA - Broučci

          

 • Věková skupina dětí  2 - 3 roky
 • Počet dětí ve třídě je 14
 • paní učitelka: Iva Brožová, Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                       Motto třídy je "Boučci poznávají svět"

 

 Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

 

Adventní čas

 • hudební hry, lokomoční pohybové dovednosti ( chůze, běh, skok, lezení )
 • opakování jednoduchých říkadel
 • výzdoba třídy
 • vycházka na náměstí k vánočnímu stromku, pozorování vánoční výzdoby
 • vyprávění o lidových tradicích - sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • práce s papírem - výroba čertů a vánočních přání
 • hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit, střídat se, pomoci druhému, vyřešit vzájemný spor

Říkanka s pohybem : Vánoční stromeček

PísničkaMikuláš

 

Zimní radovánky

 • procvičování sebeobslužných dovedností
 • hry na sněhu a se sněhem, stavění sněhuláka
 • upevňování pravidel ve třídě
 • říkadla a písničky se zimní tématikou, pohybové ztvárnění
 • grafomotorika - kresba tužkou
 • jak se v zimě oblékáme
 • práce s papírem - sněhulák, sníh ( trhání, lepení )

Říkanka s pohybem: Sněhuláček panáček

Písnička: Vrabčák, Sněží, sněží

 

Pohádkový čas

 • práce s vodovými barvami a plochými štětci
 • sledování pohádkových příběhů obohacujících citový život dítěte
 • prohlížení knih, rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností
 • dechová cvičení
 • vyprávění a poslech pohádek a příběhů s ponaučením
 • divadelní představení
 • maškarní bál - volná pohybová improvizace na hudbu

Říkanka s pohybem : Princeznička na bále

Písnička : Karkulka

 


6.TŘÍDA - Myšky

      

 • Věková skupina dětí 3 - 4 roky
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelka: Tereza Vondrášková, DiS.,  Bc. Andrea Augstenová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je „Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech, přece třída Myšiček."

 

 Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

 

S čerty nejsou žerty

 • Ranní komunitní kruh.
 • Grafomotorika.
 • Pohybové hry.
 • Hudební a hudebně-pohybové činnosti.
 • Poslech pohádek, příběhů, prohlížení knih.
 • Zdravotně zaměřené cvičení.
 • Motivační cvičení, relaxace.
 • Nácvik nových říkadel.
 • Logopedická říkadla
 • Překážková dráha

Říkanka s pohybem: Leze čert

Písnička: Čertí polka

 

 

Vánoční čas 

 • Ranní komunitní kruh.
 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.
 • Sociální hry.
 • Činnosti zaměřené na osvojování poznatků.
 • Estetické a tvůrčí aktivity.
 • Poslech pohádek.
 • Porozumět čtenému textu.
 • Nácvik na vánoční besídku
 • Zařazení projektu č. 2.
 • Pečení a zdobení cukroví.

Říkanka s pohybem: Vánoční čas

Písnička: Půjdem spolu do Betléma

 

Kamarád Mrazík

 • Ranní komunitní kruh.
 • Pohybové hry.
 • Zdravotně motivační cvičení.
 • Grafomotorika – padá sníh.
 • Sezónní činnosti – hry se sněhem.
 • Poslech příběhů a pohádek.
 • Nácvik říkadel a písní.
 • Výtvarné aktivity.
 • Pozorování změn v přírodě.

Říkanka s pohybem: Vánoční čas

Písnička: Půjdem spolu do Betléma

 

 

Já a moje tělo

 • Ranní komunitní kruh.
 • Zdravotně motivační cvičení.
 • Relaxační cvičení.
 • Pohybově-hudební činnosti.
 • Písně k danému tématu.
 • Zdravá strava.
 • Smyslové hry.
 • Poznatky o lidském těle.

Říkanka s pohybem: Smysly

Písnička:  Hlava, ramena

 

Když kamarád stůně

 • Ranní komunitní kruh.
 • Motivační pohádka.
 • Činnosti směřující k prevenci úrazu, nemocí, nezdravých návyků.
 • U lékaře.
 • Zdravotně motivační cvičení.
 • Relaxace.
 • Prevence pro zdraví.
 • Pohybové hry.
 • Sezónní hry venku.

Říkanka s pohybem: Rýma

Písnička: Zdraví

 

Zimní olympijské hry

 • Ranní komunitní kruh.
 • Motivační povídání o olympijských hrách.
 • Pohybové hry s hudbou.
 • Sezónní činnosti – bobování.
 • Smyslové hry.
 • Grafomotorika.
 • Práce s příběhem.
 • Výtvarné činnosti.
 • Překážková dráha

Říkanka s pohybem: Bruslení

Písnička: Olympijská

 

Kde má Mrazík čepici?

 • Ranní komunitní kruh.
 • Jmenování jednotlivých kusů oblečení.
 • Poznávání správného oblečení do určitého ročního období.
 • Grafomotorika – šijeme čepice.
 • Výtvarné a pracovní činnosti.
 • Dramatické činnosti.
 • Hudebně pohybové aktivity.

Říkanka s pohybem: Rukavička

Písnička: Když já se obleču

 

 

Masopust

 • Ranní komunitní kruh.
 • Masopustní tradice.
 • Výtvarné činnosti – výroba masek.
 • Grafomotorika.
 • Hudebně pohybové aktivity.
 • Poslech vyprávěných příběhu.
 • Masopustní rej.

Říkanka s pohybem: Masopustní rej

Písnička: Karnevale, karnevale

             

 


7.TŘÍDA - Žabičky

    

 

 • Věková skupina dětí - 5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 18
 • paní učitelka: Eva Psotová, Jitka Pospíšilová
 • ŠKOLNÍ asistent: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY<<=

 

                  Motto třídy je " Naše třída Žabičky, pro kluky a holčičky. Ve školce jsme hodně rádi, všichni jsme tu kamarádi"

 

Hlavní téma: ZIMNÍ ZÁZRAK

       

S čerty nejsou žerty

 • komentování zážitků a aktivit
 • vyřizování vzkazů a zpráv
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek, divadelní představení
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky
 • jazykové chvilky – dechová cvičení s prodlužováním výdechu, artikulační cvičení, rytmická cvičení – slova, říkanky, písničky, hrou na tělo či ozvučná dřívka upevnit rytmus písně
 • procvičování první slabika ve slově
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti / mechanické, logické, obrazné, pojmové/
 • prediktabilní čtení, činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů /písmenka, číslice, piktogramy, značky, symboly
 • hraní rolí, dramatické činnosti, / hry ve dvojici, ve skupinkách/
 • aktivity podporující sbližování dětí /stolní hry, spolupráce ve skupinkách/
 • zdravotně zaměřené činnosti /lezení – podlézání, plížení/ využití cvičebního nářadí s ohledem na schopnosti dětí/
 • rozvoj jemné motoriky, estetického cítění /tvoření z papíru, textilu, přírodního materiálu

Říkanka s pohybem: Mikuláš

Písnička: Čerti se ženili, Bum – bum ratata

 

Kouzlo Vánoc

 • poznávání vánočních zvyků a tradic, návštěva muzea
 • hudební a hudebně pohybové chvilky, nácvik písničky a říkanky pro Ježíška
 • cvičení obratnosti a pohotovosti, dotahování cviků do krajních poloh
 • běh za vedoucím dítětem ve vázaném zástupu
 • reakce na smluven signál
 • činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • využívání výtvarného materiálu /skořápky,vosk,přírodní materiál,papír,lepidlo,nůžky/ - výzdoba třídy

Říkanka s pohybem: Vánoční stromeček

Písnička: Prosinec, Stojí vrba košatá

 

Mrazivá zima

 • společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace /vyprávění zážitků, příběhů, vyhledávání znaků zimy v obrázkovém materiálu/
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších medií, využití interaktivních pomůcek
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen
 • motivovaná manipulace s předměty
 • záměrné pozorování běžných předmětů a objektů, jejich pojmenování, vlastnosti /velikost, tvar, materiál, vůně, zvuk, zapojení všech smyslových orgánů/
 • spontánní hra, experimenty s materiálem předměty
 • zimní sporty
 • hry se sněhem a na sněhu /obratnost, odvaha při bobování, koulování/ seskoky z vyšší roviny na měkkou podložku, výskoky s dosahováním na zavěšené předměty, výstup a skluz po nakloněné rovině
 • výtvarné činnosti /hra s papírem, nůžkami, lepidlem, korkem, modelínou, raznicemi, provázkem/
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé /pohádkové představení, karneval/

Říkanka s pohybem: Zima stojí u chalupy, Sněhuláci

Písnička: Dva mrazíci, Jedna koule, druhá koule

 

Pohádkové bytosti

 • literární dramatické činnosti /poslech pohádek, příběhů,
 • dramatizace pohádky/ setkávání se s literárním, dramatickým a hudebním uměním mimo MŠ /návštěva divadla, knihovny, koncertu/
 • stálé obohacování slovní zásoby, dbát na správné postavení jazyka, správnou výslovnost, tempo řeči a práce s dechem
 • výtvarné činnosti – využití různých technik, rozvoj fantazie a samostatnosti dítěte, podporovat jeho estetické cítění
 • nácvik písní s doprovodem na Orffovo nástroje a hrou na tělo

Říkanky s pohybem: Malá pohádka o řepě

 Písnička: Strašidýlko Emílek