1.TŘÍDA - Koťata

               

 

 • Věková skupina dětí 3 - 4 letých
 • Ve třídě je zapsáno 28 dětí (19 chlapců a 9 děvčat)
 • paní učitelky: Bc. Petra Navrátilová, Marie Reichlová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Naším cílem je pohodová, přátelská a klidná atmosféra plná vzájemné důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Naše motto zní: „Ve zdravém těle zdravý duch“, proto, pokud to počasí a citové rozpoložení dětí umožní, máme v plánu sportovat a trávit čas nejen ve třídě, ale zejména venku a to alespoň dvě hodiny denně. Díky vstupu na terasu přímo ze třídy máme možnost pohybových i tvořivých hrátek na čerstvém vzduchu, kde jde „učení“ mnohem snáze. S dětmi bychom časem velmi rády podnikaly pěší výlety spojené s piknikem v přírodě, poznáváním okolí, „stopovačkami“ apod.

Proto již od začátku budeme trénovat, abychom pak byli zdatní „turisté“ a výlety jsme si tak společně mohli náležitě užít, případně přidávat další pohybové radovánky a sportovní aktivity

 

 

Tematické celky: "VÁNOČNÍ CINKÁNÍ, ZIMNÍ RADOVÁNÍ"

 

 

KOŤÁTKO A PANÍ ZIMA

...aneb sněhové hrátky s pejskem a kočičkou

 

 • Pozorování změn v přírodě
 • Vlastnosti sněhu prožitkem (Jaký je sníh? Co se stane, když jej zahřejeme?)
 • Pokus – sníh – voda – led
 • Pozorování zamrzlých oken
 • Kamarád mráz maluje na okna – kresba vloček a zimních obrázků „neviditelnými“ voskovkami (+ tuš/tempera?)
 • Pomoc se zimními úklidovými pracemi (odstranění sněhu z prostoru pro chodce)
 • Zimní radovánky, hry se sněhem (koulovačky, stavění sněhuláka, klouzání se po sněhu apod.)

 

Básničky: Zima, Jdeme sáňkovat

Písničky:  Štědrý večer, Bílý vánoční slon, Sněží, sněží

 

Příprava na Vánoce

 

 • Voňavé pečení s pejskem a kočičkou (pícka na ovoce)
 • Poznávání ovoce a vánočního koření podle tvaru, vůně a chuti (skořice, vanilka, badyán, hřebíček, jablko, švestky, hrušky, vlašský ořech...)
 • Utužování vztahů ve třídě
 • Příprava na čerta s Mikulášem – vánoční tvoření nejen z papíru
 • Výroba čertova řetězu (papír/roličky) – výzdoba třídy
 • Figurky čerta a Mikuláše z roliček od PAN – na besídce s rodiči?
 • Příprava na společné setkání s rodiči – besídka
 • Společné pečení cukroví
 • Ochutnávka cukroví z domova
 • Poslech a zpěv vánočních koled s pohybem
 • Hra na Orffovy nástroje za doprovodu klavíru a flétny (koledy)
 • Vánoční besídka s rodiči (společné tvoření vánočních tradic – svíčka na vodě, malování voskem, rzkrajování jablek, ochutnávka cukroví, poslecha zpěv ván.koled apod.)
 • Čtení zimních (vánočních) pohádek
 • Výroba vánočních přáníček pro babičku a dědu

 

Básničky: Zima, Jdeme sáňkovat

Písničky: Štědrý večer, Bílý vánoční slon, Sněží, sněží

 

 

Jak by se v zimě oblékl pejsek s kočičkou?

 

 • Rozhovor: Domácí x divoká zvířata v zimě; Osrstění zvířat x zimní oblečení lidí (fotokoláž – děti v zimě – foto profilu + čepice vlastní výroby – možnost pokreslení kouzelnými voskovkami viz. Kamarád mráz)
 • Společné zamyšlení: Jak bychom se k sobě vzájemně měli chovat? Jak můžu udělat radost druhým? Mohu potěšit „jen“ lidi, nebo i zvířátka a přírodu kolem nás?
 • Krmení ptáčků
 • Stopy ve sněhu – stopování, poznávání stop, kudy šli?
 • Pozorování změn v přírodě

 

Básničky: Zima, Jdeme sáňkovat

Písničky: Štědrý večer, Bílý vánoční slon, Sněží, sněží

 

 

Masopust

 

 • Seznámení s řemesly
 • Výroba masek

 

 

2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 letých
 • Ve třídě je zapsáno 26 dětí (13 chlapců a 13 dívek)
 • paní učitelky: Eva Psotová, Jana Klicperová
 • asistent pedagoga: Jitka Pospíšilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Cílem naší třídy je vytvořit společně s dětmi prostředí plné radosti, pohody a porozumění, rozvíjet poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, fantazii, zájmy a nadání.

Motto třídy  "Skáčeme a dovádíme, ničeho se nebojíme" máme v plánu naplňovat sportovními aktivitami ve třídě a zejména při pravidelném pobytu venku.

 
 
 

 

 Tematické celky- "VÁNOČNÍ CINKÁNÍ, ZIMNÍ RADOVÁNÍ"
 

 

Mikuláš, Mikuláš, přinese nám krásný čas,

ten jak voda rychle plyne, na Vánoce se těšíme

 

 • advent, lidové zvyky, přípravy na Vánoce a společenské akce
 • mikulášská nadílka v MŠ
 • rozšiřování pracovních činností a dovedností
 • návštěva muzea a vánočních výstav
 • Vánoce v MŠ
 • vlastní vypravování a rozvoj fantazie
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky různými druhy rukodělné činnosti

 

Básničky: Vánoční čas, Rybí Vánoce, Čertovská

Písničky : Čertovská polka, Mikuláš, Zima

 

 

Sedla si k nám meluzína a fouká nám do komína

 

 • ochrana zdraví, bezpečnost vlastní i ostatních
 • pojmenování částí lidského těla
 • oblékání v zimě
 • zimní sporty a radovánky
 • péče o zvířátka v zimě
 • čas pohádkových příběhů
 • grafomotorické činnosti
 • rozvíjení řečového projevu
 • získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování  ( dramatizace příběhů a pohádek )

 

 

Básničky: Sněhulák, Na bruslích

Písničky:  Meluzína, Písnička pro ptáčka 

 

Masopustní veselice veselá je převelice

 

 • seznamování s lidovými zvyky a obyčeji
 • rytmizace, dechová a jazyková cvičení
 • rozvíjení hudebně pohybových činností
 • seznamování s dalšími výtvarnými technikami
 • poznávání různých lidských činností a povolání
 • karneval v MŠ
 • rozvíjení pohybové zdatnosti a vytrvalosti
 • pohybové aktivity zaměřené na taneční rytmus
 • rozvíjení řečových schopností

 

Básničky  o řemeslech

Písničky: Masopustní 

 

 
 

3.třída - Motýlci

              

 

 • Věková skupina dětí 5-6letých
 • Ve třídě je zapsáno 27 dětí – 15 chlapců, 12 dívek
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Monika Knížková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V letošním školním roce se zaměříme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a hravou formou budeme děti připravovat na bezproblémový vstup do základní školy.  Rozvíjením sociální vztahů mezi dětmi podpoříme dětská přátelství a společně vytvoříme  klidné a pohodové prostředí třídy.Do tematických bloků zařadíme dílčí projekty a  již podruhé se zapojíme do projektu sportovní všestrannosti: "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

 

 

Tematické celky: "VÁNOČNÍ CINKÁNÍ, ZIMNÍ RADOVÁNÍ"

 

 

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

 • procvičovat kotoul vpřed a prolézání tunelem
 • hry k procvičování postřehu
 • průpravná artikulační cvičení, rozvoj slovní zásoby při vyprávění vlastních zážitků
 • rozlišovat dobro a zlo
 • výroba papírového Mikuláše
 • lepení čertích řetězů
 • vyjadřovat hudbu pohybem
 • zapamatování krátkého textu

 

Taneček: „Čerti tancují“

Báseň:  O čertovi

Písnička: Písnička pro čerta

 

 

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

 • zdobení vánočního stromečku
 • poznávání hodnoty lidské práce při přípravě na vánoční svátky
 • přibližovat dětem vánoční zvyky a tradice
 • rozlišovat termíny – nahoře, dole, vpravo, vlevo
 • práce s tablety
 • kresba vánočního přání
 • využití dětské fantazie při vánočním tvoření, spojení různých pracovních a výtvarných technik
 • poslech a zpěv vánočních koled
 • „Vánoční cinkání“ besídka pro rodiče 

 

Báseň: O vánocích, Bílý vánoční čas

Písnička: Vánoční stromeček

 

 

USNUL VRABEC ZA KOMÍNEM

 

 • rozvíjení pohybových dovedností, poskoky, přeskoky
 • vnímání zimní přírody, života zvířat a ptáků  v zimě
 • hra na ozvěnu, logopedické chvilky, gramatika mluvidel, sluchové hry
 • hledání a určování stop ve sněhu, jak venku, tak s využitím interaktivní pomůcky Magic Box
 • grafomotorika - ptáček
 • péče o ptáčky v zimě
 • stříhání, lepení, „ptáčci v krmítku“
 • pokus o zachycení zvířecí figury kresbou
 • rozvíjení rytmických dovedností
 • dramatizace pohádky se zvířecími hrdiny

 

Písnička: Usnul vrabec za komínem, V zimě, Kdo to ťuká na okénko

Taneček: Vrabec a sýkorka

 

 

PUTOVÁNÍ ZA SNĚHOVOU VLOČKOU

 • znaky u nás (sněhulák) a jinde (Eskymáci, tučňáci, lední medvědi)
 • práce s globusem a mapou
 • určování různých druhů zimních sportů
 • házení horním obloukem na cíl
 • blokování, klouzání, koulování, bruslení
 • zjišťování vlastností sněhu a ledu
 • vytváření prostorového sněhového království
 • zařazování písní a básní o zimě se zaměřením na zapamatování si textu
 • stupňování přídavných jmen
 • grafomotorika „sněhová koule“, „tučňák“
 • předčtenářská gramotnost, poslech pohádek ze zimní peřiny

 

 

Písnička: Sněží, Sněhulák, Grónská píseň

Báseň: Sněhulák

Taneček: Dovádění s mrazíky

 

 

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE

 • přibližovat dětem různé lidské profese (pekárna,…)
 • vyjádření pocitů pohybem, mimikou, gestem
 • zdokonalování jemné motoriky, zrakové koordinace
 • experimentování s různými materiály, surovinami a předměty
 • přiblížení dětem tradici Masopustu
 • podílení se na výrobě masek a výzdoby třídy
 • maškarní veselice
 • poznávat hudební nástroje jak na obrázcích, tak sluchově
 • rozvíjet jazykový projev při hře s maňásky
 • seznámení s rozdílem mezi prózou a poezií
 • rozvíjení námětových her
 • pokusit se výtvarně rozvíjet lidskou postavu v pohybu

 

Píseň:  Ten umí to a ten zas tohle - dramatizace; Pekla vdolky

Báseň: Haló pane karnevale

Taneček: Tancuj medvěde

 

 

4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí od 5 – 7 let
 • Ve třídě je zapsáno 27 dětí (13 chlapců a 14 děvčat)
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • asistent pedagoga: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cílem naší třídy je rozvíjet u dětí pohybové dovednosti, osvojovat si hodnoty fair play, učit děti vytvořit si svůj vlastní názor, rozšiřovat slovní zásobu, vést děti k enviromentální výchově a k vlastenectví. Připravit děti na vstup do ZŠ.

Mottem naší třídy je" Na křídlech berušky poznáváme svět"      

 

Tematické celky:"VÁNOČNÍ CINKÁNÍ, ZIMNÍ RADOVÁNÍ"

 

 

Mikuláš, přinesl nám zimní čas

 • pohybové hry, motivovaná cvičení, překážkové dráhy
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo – sdělování zážitků z mikulášské nadílky, z divadelních představení a vánočních prožitků / viz. projekt č. 4, 5
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv – nácvik básní pro čerta, písní, říkadel a koled se zimní a vánoční tématikou
 •  artikulační, řečové, rytmické a sluchové hry
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace - vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle obrázků nad knihou / viz. projekt č. 4, 5/
 • děti posuzují své chování i chování druhého, vyjadřují myšlenky v souvětích
 • děti si uvědomují příjemné a nepříjemné citové prožitky, upevňují si citové vztahy k rodině i okolí
 • děti koordinují lokomoci, snaží se sladit pohyb s hudbou a zpěvem
 • rozhovor - postava čert, co symbolizuje
 • rozhovor - pohádkové postavy a jejich povahové vlastnosti
 • seznamujeme se s tradicí „mikulášské nadílky" a čteme legendu o svatém Mikuláši
 • práce s textem - „Jaký byl svatý Mikuláš" (děti slovně vyjadřují svůj názor)
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky: Čert, čertice mi řekla

Písničky: Čertí tancovačka

 

Ten vánoční čas

 • grafické činnosti – netradiční výtvarné techniky, experimenty s neobvyklými materiály, vánoční a zimní motivy
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností – vánoční besídka, výroba přáníček a ozdob
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti – nácvik pásma na vánoční besídku – posezení s rodiči, účast na vánočním koncertu
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních – pokusy o pravdivé sebehodnocení „Zasloužím si dárečky?“
 • cvičení s kamarádem – podpora přátelství
 • lokomoční a jiné činnosti, využití vystřihaných vloček
 • poslech koled, vánoční atmosféra, zpěv koled, písně s pohybovým doprovodem  - sebevědomí dítěte pochvalou a povzbuzením
 • seznamujeme se s nejoblíbenějšími zimní svátky a poznáváme je - využijeme obrázků, knih, časopisů a pohlednic
 • seznamujeme děti se slovem „advent", jeho symbolem - adventní věnec, adventní kalendář
 • besedujeme o tom, jaké tradice dodržují děti v rodině, seznamujeme děti s tradicemi v zahraničí
 • besedujeme o tom, proč slavíme Vánoce - čteme příběh „Narodil se Kristus Pán")
 • zdobení vánočního stromečku
 • vyjadřování přání, co by si přál od Ježíška- kresba, povídání o kresbě
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

 

Básničky: Andílek, Vánoční zvoneček, Jedlička,...

Písničky: Bílý vánoční slon, Vánoční, Prosinec

 

 

Zelenej se jedličko

 • grafické napodobování symbolů a tvarů, čísel a písmen – grafomotorické cviky (vánoční a zimní motivy), správné držení psacího náčiní
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti – poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací a divadelních scének
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí – dramatizace pohádky, námětové hry
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému (komunikativní kruh)
 • zdravotně zaměřená dechová a relaxační cvičení, při ranních hrách
 • děti poznávají, řadí a třídí předměty podle určitého, předem domluveného pravidla
 • rozhovory besedují nad otázkami vánočních svátků, kladení otázek hledání odpovědí
 • děti napodobují jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynu
 • besedujeme o tom, jaké tradice dodržují děti v rodině, seznamujeme děti s tradicemi v zahraničí
 • besedujeme o tom, proč slavíme Vánoce - čteme příběh „Narodil se Kristus Pán")
 • využití interaktivních pomůcek
 • vánoční nadílka s pohoštěním 
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky: Andílek, Vánoční zvoneček, Jedlička,...

Písničky: Bílý vánoční slon, Vánoční, Prosinec

 

 

Sníh a mráz, pálí nás

 • konstruktivní činnosti – postupy dle návodu i fantazie
 • sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem, klouzání, bobování /viz. projekt č. 3
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ, návštěvy kulturních a uměleckých míst
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) – využívání interaktivních programů (interaktivní tabule)
 • práce s kalendářem, dny v týdnu, měsíce, zaměření na zimní měsíce, rozhovory
 • vzpomínání na Vánoce (rozhovor) - co jsme dělali o Vánocích, koho jsme navštívili, byl u nás Ježíšek? Co jsme našli pod stromečkem a co nám udělalo největší radost  
 • oslava nového roku - ohňostroje
 • Tři králové - příběh o třech mudrcích - Kašpar, Melichar, Baltazar
 •  překážková dráha – „Cesta do Betléma“
 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii – kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity
 • rozlišit znaky  zimy - hra - Co se děje celý rok (slovní spojení, slova vztahující se k danému období) pokusy se sněhem a ledem (K čemu prospívá sněhová vrstva?)
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky: Mráz

Písničky:  Mráz, Mráz, Mráz; paní zima,

 

Zimní sportování

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků – příprava na pobyt venku, postup při oblékání, používání zimních doplňků dle počasí, zdravé stravování, sportování
 • sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem, klouzání, bobování /viz. projekt č. 3/
 • konstruktivní činnosti – postupy dle návodu i fantazie
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) – využívání interaktivních programů (interaktivní tabule)
 • rozhovor o zimních sportech, připomenutí zimní olympiády, (co potřebují různí sportovci ke svému sportu) / viz projekt č. 4, 5/
 • netradiční zimní sporty - dle fantazie dětí
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky: Na saních

Písničky:  Olympijská

 

 

Paní zima a sněhulák

 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii – kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity
 •  hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor – hry s novými hračkami z vánoční nadílky, oslavy a gratulace u příležitosti narozenin a jmenin, respektování třídních pravidel vzájemného soužití
 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci – vycházky do ulic, návštěvy obchodů, institucí a významných budov a objektů
 • rozlišit znaky  zimy - hra - Co se děje celý rok (slovní spojení, slova vztahující se k danému období)
 • porovnáváme počasí - vyjádřit aktuální stav počasí, pojmenovat přírodní jevy
 • pokusy se sněhem a ledem (K čemu prospívá sněhová vrstva?) /viz. projekt č. 1/
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky: Sněhuláček panáček

Písničky: Mráz, Mráz, Mráz, paní zima, Sněhuláci

 

 

Máme rádi pohádky

 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové)
 • prohlížení a „čtení“ knížek – reprodukce a rozbory textů, ponaučení, námětové hry na knihkupectví, na knihovnu, návštěva městské knihovny a obchodu s knihami
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte – přemýšlení o obsahu a hledání ponaučení
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením – spolupráce městskou knihovnou, výpůjčka knih, předčítání před odpoledním odpočinkem /viz. projekt č. 4, 5/
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, písničky s pohádkovými postavami
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky: princeznička, král

Písničky z pohádek

 

 

V lednici je stále zima

 • praktické činnosti, na jejichž základě se děti seznamují s různými přírodními i umělými látkami a materiály a jejich vlastnostmi – ovoce, zelenina - potraviny
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí
 • posílení orientace v prostoru – zástup, řada, kruh atd.
 • posun ve schopnosti postupovat podle pokynů a instrukcí
 • příležitosti k vyprávění vlastních zážitků / viz. projekt č. 4, 5/
 • třídění dle barvy, velikosti, skupin
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Básničky:  V zdravém těle, zdraví duch

Písničky: Zdraví

 

Masopustní veselice

 • povědomí o časových souvislostech, příležitost k vnímání času (vloni, letos, dříve, nyní, v budoucnu, dnes, včera, zítra) a vnímání tempa (rychle, pomalu, rychleji, nejrychleji)
 • seznámení a zafixování nových říkadel, básniček, písniček /viz. projekt č. 4, 5/
 • uvědomění si významu oslav (masopustu, svátků, narozenin)
 • příležitost k rozlišování barev, zvuků, hlásek, detailů + příležitost k rozvoji fantazie v souvislosti s řešením elementární situace
 • schopnost napodobovat grafické tvary (geometrické tvary) + hledat v nich podobnosti s reálnými předměty prostřednictvím dokreslování
 •  posilování schopnosti rozlišovat vhodnost oslovování (vykání, tykání), uvědomovat
 • zkušenost s tím, že vychloubat se a povyšovat před ostatními se nemusí vyplatit
 • povědomí o českých lidových pohádkách + příležitost k jejich reprodukci
 • další výtvarné i pracovní dovednosti (správné držení tužky, štětce, nůžek, práce s papírem, vlnou, textilem, hlínou…)
 • příležitosti k pojmenování svého přání, vyjádření slibu, vlastního názoru
 • zdravotně zaměřené činnosti 

 

Básničky: Masopust

Písničky: Masopustní veselice

 

 

5.TŘÍDA - Broučci

             

 • Věková skupina dětí  2,5 - 4 letých
 • Ve třídě je zapsáno 13 dětí (8 chlapců a 5 děvčat)
 • paní učitelka: Ivana Brožová
 • asistent pedagoga: Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tvoříme základy pro celý další život dítěte. Vedeme jej k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Učíme ho naslouchat, poznávat sebe, své kamarády a okolní svět. Rozvíjíme tvořivost, fantazii a vnímání světa všemi smysly. Umožňujeme jim vyzkoušet si různé věci, činnosti a stanovit jasná pravidla. Respektujeme dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi.

 

Tematické celky: "VÁNOČNÍ CINKÁNÍ, ZIMNÍ RADOVÁNÍ" 

 

 

Čertovské radovánky

 • Mikulášská nadílka - návštěva Čerta a Mikuláše
 • rozvíjení pohybových dovedností
 • hudebně-pohybové aktivity, improvizace  a hry s hudeb. nástroji
 • práce s papírem - výroba čertíků
 • hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti, ochotě rozdělit se, půjčit a střídat se

 

Básnička:  Čertíku Bertíku

Písnička:  Mikuláš

 

Těšíme se na vánoce

 • divadelní představení s vánoční tématikou
 • vycházky k vánočnímu stromu, betlému, pozorování vánoční výzdoby
 • příprava a realizace společných zábav a slavností - výzdoba třídy, výroba přáníček
 • vánoční tvoření s rodiči
 • povídání o vánocích - aktivní sdílení a naslouchání druhému
 • vánoční nadílka

 

Básnička:  Zvoneček

Písnička:  Vánoční stromeček

 

Kouzla paní Zimy

 • procvičování a upevńování samoobslužných dovedností
 • práce s papírem - sněhulák
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • práce s obrázky - zimní radovánky dětí
 • hry na sněhu a se sněhem, stavění sněhuláka
 • grafomotorika - kresba tužkou
 • krmení ptactva

 

Básnička: Sněhuláček

Písnička:  Sněží, sněží

 

 

Pojďte s námi do pohádky

 • sledování pohádek a příběhů obohacující fantazii a citový život dítěte
 • prohlížení a čtení knih a leporel
 • poslech a vyprávění pohádek a příběhů s ponaučením
 • divadelní představení
 • práce s vodovými barvami a plochými štětci
 • maškarní rej

 

Básnička: Princeznička na bále

Písnička: Šla Karkulka