1.TŘÍDA - Koťata

               

 

 • Věková skupina dětí 3 - 4 letých
 • Ve třídě je zapsáno 28 dětí (19 chlapců a 9 děvčat)
 • paní učitelky: Bc. Petra Navrátilová, Marie Reichlová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Naším cílem je pohodová, přátelská a klidná atmosféra plná vzájemné důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Naše motto zní: „Ve zdravém těle zdravý duch“, proto, pokud to počasí a citové rozpoložení dětí umožní, máme v plánu sportovat a trávit čas nejen ve třídě, ale zejména venku a to alespoň dvě hodiny denně. Díky vstupu na terasu přímo ze třídy máme možnost pohybových i tvořivých hrátek na čerstvém vzduchu, kde jde „učení“ mnohem snáze. S dětmi bychom časem velmi rády podnikaly pěší výlety spojené s piknikem v přírodě, poznáváním okolí, „stopovačkami“ apod.

Proto již od začátku budeme trénovat, abychom pak byli zdatní „turisté“ a výlety jsme si tak společně mohli náležitě užít, případně přidávat další pohybové radovánky a sportovní aktivity

 

 

Tematické celky: "JARNÍ ČAROVÁNÍ"

 

 

Příroda se probouzí

 

 • pozorování změn v přírodě,květin,vnímání vůní,barev,krásy a energie probouzející se přírody
 • abstraktní malba jarní rozkvetlé louky zalité sluneční září

 

Písnička:     Běží liška k táboru, pam,pam ,pampelišky

Básnička:   Jaro

 

Velikonoce

 

 • práce s přírodninami-výroba pomlásek,věnců,malování kraslic
 • vajíčkové hrátky - malování,počítání,hledání shod a rozdílů,stínů,barvy,seřazení od největšího po nejmenší,rozlišovat nad,vedle,pod,nahoře,dole
 • vejce s pohybem - hledání schovaných dvojic dostupných velikonočních obrázků po třídě/na zahradě
 • modelování vajec,proutků
 • divoké - společné vybarvení vajec( předkreslených na velkoformátové čtvrtce papíru) ve dvojici - dle fantazie dětí
 • velikonoční koledy
 • ph "pejsek ztratil čepičku,měla barvu barvičku

 

Písnička:   Běžela ovečka

Básnička:  Hody, hody, koledy

 

 

Mláďata

 

 • čtení pohádek o zvířátkách,prohlížení obrázkových knih a encyklopedií (práce s knihou,láska k literatuře,poznání a objevování)
 • pojmenování, přiřazování,zvuky zvířat (jaké vydávají zvuky ,poznávání po hlase zvířat,dětí,užitek)
 • ph hledání dvojice dle zvuku daného zvířete,společné hledání a pojmenování jejich mláděte v kom.kruhu.společné složení puzzle jejich mláděte.
 • zvířecí dialog (emoce) jak se dnes cítí a proč asi?
 • skladba těla zvířat a člověka - porovnání a popis obrázků,společná kresba postavy člověka (dítěte),pejska (štěněte) a kočičky (kotěte)
 • význam přírody pro člověka (rostliny,zvířata,voda,dříví,nerostné suroviny … co lze z čeho vyrobit? hry s proutky,tvoření plotu z proutí...)
 • k zamyšlení co můžeme udělat dobrého  pro přírodu (třídění odpadu,šetrné zacházení s věcmi,které nás obklopují,nehladit divoká zvířata,ani jejich mládata) pravidla chování v lese/v přírodě,hluk,šetříme vodou... a co pro sebe (hygiena,procházky do přírody,zdravý životní styl,sport,strava-ovoce ,zelenina.maso.bylinky...)
 • vycházky do lesa,relaxace,piknik v přírodě
 • i my jsme mláďata - čí? no přeci našich maminek! - svátek matek - výroba srdíček pro maminky,básnička

 

Písnička:  Skákal pes přes oves

Básnička: Jaro, Já jsem malý zajíček

 

 

 

2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 letých
 • Ve třídě je zapsáno 26 dětí (13 chlapců a 13 dívek)
 • paní učitelky: Eva Psotová, Jana Klicperová
 • asistent pedagoga: Jitka Pospíšilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Cílem naší třídy je vytvořit společně s dětmi prostředí plné radosti, pohody a porozumění, rozvíjet poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, fantazii, zájmy a nadání.

Motto třídy  "Skáčeme a dovádíme, ničeho se nebojíme" máme v plánu naplňovat sportovními aktivitami ve třídě a zejména při pravidelném pobytu venku.

 
 
 

 

Tematické celky- "JARNÍ ČAROVÁNÍ"
 

 

Už se vrby zelenají

 •  vnímání krás jarní přírody
 •  sledování počasí a jeho proměn
 •  pozorování změn v přírodě, podpora kladného vtahu k přírodě a její ochraně
 •  rozvíjení zručnosti v tvořivých činnostech
 •  rozvíjení řečových a sluchových schopností – sluchové hry
 •  sportování a pobyt v přírodě
 •  rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti, užívání smyslů
 •  pojmenování základních rostlin a zvířat
 •  rozvíjení sounáležitosti s přírodou
 •  poznávání a porozumění jevům v přírodě

 

Písničky: Jarní, Ztratil kos píšťalku

Básničky: Zimo, zimo, táhni pryč, Dobré ráno, dobrý den

 

 

Cestou kolem vesnice, potkali jsme zajíce 

 •  zvukové hádanky
 •  podpora kladného vztahu ke zvířatům
 •  výtvarné činnosti
 •  psychomotorické hry
 •  herní aktivity s dopravní tématikou
 •  hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
 •  rozvíjení předmatematických a předčtenářských představ

 

Písničky: Kotě a sluníčko, Zajíček

Básničky: Jede vláček, jede krajem, Pilot, Metro

 

Zazpívám vám koledu, jak to nejlíp dovedu

 

 •  seznamování se zvyky a obyčeji, získávání povědomí o velikonočních
 •  tradicích další poznávání obyčejů a zvyků
 •  práce s různorodým výtvarným materiálem
 •  procvičování barev
 •  rozvíjení hudebně pohybových dovedností
 •  aktivity přibližující dětem svět kultura a umění
 •  rozvíjení dovedností předcházející čtení a psaní

 

Písničky: Pomlázka

Básničky: Koleda, koleda jarní trávo, Velikonoční

 

 

 
 

3.třída - Motýlci

              

 

 • Věková skupina dětí 5-6letých
 • Ve třídě je zapsáno 27 dětí – 15 chlapců, 12 dívek
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Monika Knížková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V letošním školním roce se zaměříme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a hravou formou budeme děti připravovat na bezproblémový vstup do základní školy.  Rozvíjením sociální vztahů mezi dětmi podpoříme dětská přátelství a společně vytvoříme  klidné a pohodové prostředí třídy.Do tematických bloků zařadíme dílčí projekty a  již podruhé se zapojíme do projektu sportovní všestrannosti: "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

 

 

Tematické celky: "JARNÍ ČAROVÁNÍ"

 

 Motýlci se diví, jak jaro přírodu mění

 •  zaměření na správné držení těla při chůzi, koordinace paží
 •  poznávání charakteristických znaků jara (změny počasí, proměny trávy, názvy jarních květin)
 •  pozorování stromů a keřů – rašení pupenů a lístků
 •  obohacování slovní zásoby a slova opačného významu – antonyma
 •  procvičování orientace v labyrintech
 •  zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (zvládnutí vázání uzlů a kličky)
 •  grafomotorika - kytička
 •  výtvarné ztvárnění jarní přírody
 •  poznávání známých písní podle melodie a rytmu (hudební hádanky)
 •  seznamování s básněmi o jarních květinách

 

Písnička: Vrby se nám zelenají, Petrklíč

Báseň: Kukla, Jaro

Taneček: Jarní popěvek

 

Zvířata a mláďata

 •  posilování odvahy dětí při překonávání překážkové dráhy, lezení v podporu dřepmo daným směrem
 •  poznávání domácích a hospodářských zvířat, jejich mláďat, způsobu života a znaků
 •  poznávání cizokrajných zvířat
 •  rozkládání slov na slabiky vytleskáváním
 •  sestavování obrázků zvířat a částí – puzzle
 •  grafomotorika - kačenka
 •  porovnávání krátké a dlouhé cesty v labyrintech
 •  skládání papíru podle slovní instrukce
 •  vystřižení zvířecí figury modelováním, kresbou tuší
 •  seznamování s novými písněmi o zvířatech, napodobování zvuků zvířat, zpět na zvířecí slabiky

Pohybová hra: Na kvočnu a kuřátka

Písnička: Když jsem já sloužil, Zvířecí řeč

 

 

Vítáme svátek jara

 •  uvědomování si vlastního těla při pohybových činnostech, skoky, poskoky, vyhazování míčů do výšky a pokus o chycení
 •  rozšiřování znalostí o velikonočních tradicích a zvycích
 •  vytváření skupin se společnými znaky
 •  rozvíjení estetického vkusu při zdobení třídy, výrobě velikonoční kraslice
 •  setí pšenice do kelímků a sledování jejího klíčení (světlo, teplo, voda)
 •  zdokonalování techniky stříhání „velikonoční zajíček“
 •  zapamatování si textu nové písně „Chocholatá slepičko“
 •  oslava svátků jara v lidové poezii – velikonoční koledy

 

Písnička: Chocholatá slepičko, Pomlázka

Báseň: Hody, hody, doprovody

 

Rej čarodějnic

 •  zařazování cviků posilující rovnováhu
 •  využívání dětské fantazie při vymýšlení zaklínadel, jazykolamy
 •  uvědomování si pěti základních smyslů – zrak, hmat, sluch, čich, chuť „čarodějnická zkouška“
 •  spojením pracovních a výtvarných technik vyrobením kouzelnické knihy
 •  spojení zpěvu s pohybem při HPH
 •  četba knihy „Malá čarodějnice“
 •  čarodějnický den

 

Písnička: O bábě, Čarodějka

Báseň: Ježibaba

 

 

Maminka má svátek, moje rodina

 •  pohybové ztvárnění tanečku se zaměřením na správné držení těla a koordinaci pohybu
 •  rozvíjení zvukomalebnosti jazyka, tvoření zdrobnělin, používání přídavných jmen pro vyjádření nálady
 •  procvičování logického myšlení při manipulaci s obrázky a pracovními listy
 •  výroba přáníčka pro maminku
 •  kresba lidské postavy s vystřižením detailů „moje rodina“
 •  seznamování s novými písněmi a básněmi o rostlinách, zvládnutí textů

 

Písnička: Zpívejme si zpívejme, Muzikantská rodina

Báseň: Srdce pro maminku

 

Co jezdí, létá, pluje

 •  střídání běhu, chůze, reakce na zvukové signály
 •  rozlišování druhů dopravních prostředků, upevňování znalostí pravidel silničního provozu (bezpečnost dětí, znalost nejznámějších dopravních značek)
 •  procvičování sluchového vnímání při poznávání hlásky na konci slova
 •  upevňování znalosti názvů geometrických tvarů
 •  procvičování pojmů vpravo, vlevo, před, za, mezi, první, poslední
 •  zařazování grafomotorických cviků
 •  skládání podle slovní instrukce, pečlivost při překládání papíru – lodička, parník
 •  malba dopravních prostředků
 •  rozlišování pomalé, rychlé, vzestup a sestup melodie
 •  poslech četby při odpočinku
 •  sledování dopravního ruchu, návštěva autobusového a vlakového nádraží
 •  školní výlet

 

Písnička: Vlak, Auto

Říkanka s pohybem: Semafor

 

 

4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí od 5 – 7 let
 • Ve třídě je zapsáno 27 dětí (13 chlapců a 14 děvčat)
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • asistent pedagoga: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Cílem naší třídy je rozvíjet u dětí pohybové dovednosti, osvojovat si hodnoty fair play, učit děti vytvořit si svůj vlastní názor, rozšiřovat slovní zásobu, vést děti k enviromentální výchově a k vlastenectví. Připravit děti na vstup do ZŠ.

Mottem naší třídy je" Na křídlech berušky poznáváme svět"      

 

Tematické celky: "JARNÍ ČAROVÁNÍ"

 

 

Když jaro zaťuká

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) - motivovaná ranní cvičení
 • delší vycházky „kdo kde bydlí?“
 • popisy obrázků, manipulační činnosti, skládání puzzle, didaktické hry, pravolevá orientace
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální a interaktivní technika)
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností (barva, tvar, velikost, materiál)
 •  konkrétní operace s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - řešení labyrintů a cest
 • seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary)
 •  běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhým dítětem i s dospělým – společenské hry a společné aktivity
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat)
 • rozšiřování poznatků o zemi, ve které žijeme, o dalších zemích, o vesmíru, o planetě Zemi- využití encyklopedií a obrazových materiálů, divadelní představení, mobilní planetárium
 • ekologicky motivované hrové aktivity – ekohry
 • zařazení projektu č. 2, 3, 4, 5
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

 

Říkanka    Sluníčko už svítí

Písnička    Jaro dělá pokusy

 

Jarní šatník

 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - popis obrázků, manipulační činnosti, skládání puzzle, didaktické hry, pravolevá orientace na vlastním těle, hygienické návyky /viz. projekt č. 1
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální a interaktivní technika)
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností (barva, tvar, velikost, materiál)
 • smyslové hry a různé činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • hry a příležitosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • hry s motivací „všude dobře, doma nejlíp“ – podněty ze života doma a okolí, elementární reálie o naší republice
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

 

Říkanka    Březen

Písnička    Jaro už je tu

 

 

Svátky jara

 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.) – hra s pocitovými obličeji, kreslení „smajlíků“
 • seznámit děti s říkankami a popěvky s Velikonoční a jarní tématikou  /viz. projekt č 4, 5/
 • rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, sebevyjádření
 • vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, poznávání zvyků a tradic
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Svátek jara

Písnička    Jarní písnička

 

Hody, hody doprovody

 • seznamování s tradicemi a zvyky
 • společná výzdoba, příprava oslav Velikonoc
 • výroba dárků pro nejbližší
 •  grafomotorické tabulky, cviky na uvolnění ruky a zápěstí
 •  logopedické hříčky, hry na uvolnění mluvidel /viz. projekt č. 4, 5/
 •  dramatizace příběhů a pohádek
 •  psychomotorické hry
 •  hudebně-pohybové hry, tanečky, zpěv a poslech písní
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Hody, hody, doprovody

Písnička    Velikonoční

 

 

Mám rád knížky

 • vytváření pojmů a osvojování poznatků (práce s knihou), ukázka leporela, rozdíl mezi knihou, stavění bludiště z leporel
 • prohlížení knih kamarádů, šetrné zacházení, proč sbíráme starý papír – třídění
 • kniha -  přítel člověka, činnosti ve dvojicích, skupinách, cvičení ve dvojicích, motivace pán a pes, hledání dalších dvojic, vysvětlení: spisovatel – ilustrátor, hledání oblíbeného obrázku, hledání geometrických tvarů na knížkách
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, písničky s pohádkovými postavami
 • grafické napodobování tvarů čísel a písmen, počítání dnů v týdnu, měsíců, dětí, oken, dveří, začáteční písmeno jména
 • zařazení projektu č. 4, 5
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Duben

Písnička    Jaro, léto, podzim zima

 

 

Mláďata ze dvora

 • rozhovor nad obrázky, využití pexesa
 • práce s kalendářem, jaké zvíře ti připomíná
 • pohádky a příběhy, které obohacují citový život dítěte, třídění obrázků – vyhledávat jen domácí
 • zdravotně zaměřené činnosti – protahovací, uvolňovací …, obrázky koní, písně o koních, cvičení – dostihová dráha
 • hra podporující tvořivost a fantazii, báseň o domácím zvířátku, hádanky o zvířátkách
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) /viz. projekt č. 3/
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Mláďata

Písnička    Mláďata

 

Jedeme, plujeme, letíme

 • pozorování stavu životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života, co znečišťuje životní prostředí, čím jezdíme na výlety, práce s obrázky, využití dopravních značek /viz. projekt č. 1, 3/
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • konkrétní operace s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - řešení labyrintů a cest
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Doprava

Písnička    Autobus, trolejbus

 

Naše zem a jiné národy

 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - řešení labyrintů a cest
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální a interaktivní technika)
 • smyslové hry a různé činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) /viz. projekt č. 3/
 • Vytváření pojmů a osvojování poznatků, práce s mapou, globusem – vysvětlení různých značek, barev
 • podporovat kladné vztahy mezi dětmi, nácvik básně nebo písně k tématu, čím cestujeme
 • pohybové činnosti podněcující tvořivost, zdolávání překážek bosýma nohama, hry v kruhu
 • přirozené poznávání rozmanitosti světa, přírody, kultury
 • povídáme si o rozdílu mezi slovy - kamarád, přítel, spolužák
 • vcítit se do života neslyšících či nevidomých lidí (zkoušíme odezírat, řídit se hmatem - třídit předměty, dojít poslepu k cíli)
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Kamarádi

Písnička    Děti v Africe

 

 

Když všechno kvete

 • kognitivní činnosti – otázky a hledání odpovědí, vyprávění …, opakování dnů, měsíců, květen - proč, rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, vytleskávání jmen stromů
 • zdravotně zaměřené činnosti, prohlížení knih, vyhledávat květiny, stromy – jejich názvy, básně o květinách, přivonět k šeříku, dechová cvičení /viz. projekt č. 1, 3/
 • uvědomovat si hodnotu věcí a lidské práce
 • podporovat tvořivost, představivost a fantazii, barvy v přírodě, barvy jara
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností (barva, tvar, velikost, materiál)
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Bledulka

Písnička    Pampeliška

 

Maminka má svátek

 • práce s kalendářem, básně o maminkách, povídání o rodičích, hra na domácnost /viz. projekt č. 2
 • zajišťovat spokojenost, radost, pohodu
 • vyprávění o své mamince – jméno, zaměstnání, jaká je maminka
 • podporovat ohleduplnost k druhému, půjčit hračku, střídat se, opakování písní a básní
 • rytmizační a melodizační hry s říkadly, s texty básní a písní s jarní tématikou (program na besídku nejen pro maminky)
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Říkanka    Maminka má svátek

Písnička    Mamince

 

5.TŘÍDA - Broučci

             

 • Věková skupina dětí  2,5 - 4 letých
 • Ve třídě je zapsáno 13 dětí (8 chlapců a 5 děvčat)
 • paní učitelka: Ivana Brožová
 • asistent pedagoga: Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tvoříme základy pro celý další život dítěte. Vedeme jej k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Učíme ho naslouchat, poznávat sebe, své kamarády a okolní svět. Rozvíjíme tvořivost, fantazii a vnímání světa všemi smysly. Umožňujeme jim vyzkoušet si různé věci, činnosti a stanovit jasná pravidla. Respektujeme dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi.

 

Tematické celky: "JARNÍ ČAROVÁNÍ"

 

 

Volám tě, sluníčko …

 •  seznamování s hlavními znaky jara
 •  pozorování změn v přírodě
 •  poznávání jarních květin na obrázcích i na vycházkách
 •  s obrázky - popis činností spojených s jarní přírodou
 •  zpívání písniček o jaru
 •  říkanky s pohybem, pohybové hry
 •  procvičování barev
 •  hra s papírem, lepidlem, barvou
 •  dechová cvičení- foukání do papírových kuliček
 •  motivované zdravotní cvičení

 

Říkanka     Sněženka

Písnička     Travička zelená

 

 

Jarní probuzení

 •  seznámení s lid. zvyky - Velikonoce, svátky jara
 •  seznamování se symboly velikonoc
 •  velikonoční říkanky, popěvky
 •  barevná příroda - velikonoční barvičky
 •  procvičování barev
 •  výroba velikonočních dekorací
 •  výprava za velikonočním zajíčkem
 •  cvičení s míči, koulení, podávání

 

Říkanka    Hody, hody, doprovody

Písnička    Zajíčku v lesíčku

 

 

Hrajeme si se zvířátky

 •  poznávání a pojmenování domácích zvířat a jejich mláďat
 •  vyhledávání zvířat při hrách
 •  tvoření dvojic
 •  projekt Cvičíme se zvířátky
 •  říkanky o zvířátkách
 •  písničky s pohybem
 •  leporela se zvířátky
 •  pozorování drobného hmyzu
 •  práce s vodovými barvami, otiskování, zapouštění

 

Říkanka     Naše kočka

Písnička    Běží liška

 

U nás doma

 •  seznamování dětí s časovými pojmy ve vztahu k typickým činnostem
 •  co děláme celý den
 •  já a moje rodina
 •  moje maminka
 •  výroba přáníček pro maminky
 •  nácvik pásma písní, básní a říkadel pro rodiče
 •  posezení s rodiči v MŠ

 

Říkanka     To je táta …

Písnička     Maminka