1.TŘÍDA - MYŠKY

         

 

 • skupina dětí ve věku 2,5 - 3 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Monika KOLÁŘOVÁ, Václava ZIMČÍKOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše PECHOVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

 HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ"

Podtémata:

*Čas nových kamarádů*
- komunikativní kruh – říkanka na uvítanou
- podáváme si po kruhu míček, opakujeme svá jména
- učíme se, jak naše značka vypadá, hádanky
- seznamujeme se se jmény všech dětí hrou „Kdo tu s námi je“
- tvorba a seznamování se s pravidly ve třídě „Myšek“
- sebeobslužné činnosti – stolování, osobní hygiena, oblékání, úklid hraček
- hudebně-pohybová hra: „Měl jsem myšku tanečnici“
- PH: „Myšičko myš, pojď ke mně blíž….“
- zpívánky u klavíru – známé dětské písničky
- motivované rozcvičky
- rozvíjení radosti z pohybu při pohybových hrách, seznámení dětí s chůzí v kruhu a s chůzí ve dvojicích při pobytu venku, s chůzí po schodech
- rozvoj hrubé motoriky, rozvíjení sebeobsluhy a samostatnosti při oblékání
- individuální manipulace s dřevěnými skládankami
- prohlížení dětských knih a leporel
- reakce na zvukový signál, zvoneček, píšťalka, bubínek
- obrázek myšky, otisk dlaně

*Barevný svět kolem nás*
- motivované cvičení
- sledování dozrávání ovoce na stromech při procházkách
- grafomotorické cviky – krouživé pohyby při kresbě jablíčka
- při hře na obchod – třídit ovoce
- ochutnávka ovoce – vnímat chutě a vůně
- pracovní činnost – mačkání papíru, nalepování
- výtvarná činnost – otiskování prstů, listů, razítek
- barvy kolem nás
- říkanky s hrou na tělo
- básničky o ježkovi a ovoci
- poslech písně: „Koulelo se, koulelo červené jablíčko“
- píseň: V zahradě na hrušce
- píseň: „Měla babka…“
- říkanka: „Červík Pepík v jablíčku…“
- říkanka s pohybem: „Koulela se ze dvora…“
- PH: „Čáp ztratil čepičku…“

*Hrátky s větrem*
- motivované rozcvičky – využití padáku s říkankou
- říkanky o počasí
- grafomotorika – prší, fouká vítr
- seznámení se žlutou a zelenou barvou (procvičování červené)
- sběr přírodnin a listů
- pracovní činnosti – zdobení papírového draka přírodninami, které si děti nasbíraly, lepení
- výtvarné činnosti – zapouštění barvy do mokrého papíru
- prohlížení podzimních obrázků
- využití interaktivní techniky (TV s interaktivním rámečkem)
- hudebně-pohybové činnosti
- písnička: „Prší, prší“ – hra na tělo, běh do rytmu písně
 - písnička: „ Vyletěl si pyšný drak“
- práce s textem, pohádka: „O pyšném drakovi „
- za příznivého počasí pouštění draka

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • skupina dětí ve věku 3 - 5 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdeňka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLLINGEROVÁ
 • asistent pedagoga: Michaela AUINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ"

Podtémata:

*Máme nové kamarády*
Činnosti a náměty:
- seznamování s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností
- rozvíjení radosti z pohybu při PH , cvičení s trenérem, ranní motivační rozcvičky
- zapojení nových dětí do kolektivu při námětových hrách
- poznávání kamarádů podle slovního popisu
- rozvíjení slovní zásoby (nové říkanky)
- při hudebních hrách rytmizace jména dítěte
- pokus o dramatizaci
- poslech krátkých literárních textů, četba na pokračování
- zařazení dílčího projektu „Hrajeme fér“ – prevence patologických

*Košík plný vitamínů*
Činnosti a náměty:
- přímé pozorování dozrávání ovoce v zahradách, nabídka ovoce a zeleniny v obchodě.
- ochutnávání ovoce a zeleniny (chuť, vůně a hmat), zeleninový salát
- modelování ovoce a zeleniny
- procvičování barev při třídění ovoce a zeleniny
- pohybové  hry motivované na ovoce, zeleninu
- třídíme luštěniny  aneb hrajeme si na „Popelku“

*Bramboriáda*
Činnosti a náměty:
- rozhovory na téma – jak se pěstují brambory, kde rostou, jak se zpracovávají
- co se vaří z brambor….
- výroba panáčka ,,Bramboráčka“ s využitím brambor, mrkve, fazolových lusků, slámy, koření, špejlí….
- tiskání s vyrobenými bramborovými razítky na velký formát - třídění brambor na tvary a velikosti
- hra „Na farmáře“- jízda s kolečkem plným brambor po trase
- přenášení brambory na lžíci
- trefit se "bramborou" do kbelíku
- vykrajování z  plátků brambor (vykrajovátka) -sušení
- pokusy s bramborovým škrobem
- zapichování špejlí do brambory - ježek
- hra „Najdi bramboru“ – hledání v prostoru herny
- píseň „Jak chutnají brambory“
- pracovní listy- grafomotorika

*Život v lese*
Činnosti a náměty
- rozeznat listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
- poznávat plody lesa (houby)
- využití dětské fantazie při výrobě a tvoření z přírodnin
- rozvíjení matematických představ – pojmy velký - malý, vysoký nízký, číselná řada do 10
- poznávat lesní zvířátka a výtvarně ztvárnit prostředí lesa
- pohádka "Budulínek“- pokus o dramatizaci

*Podzim v plné parádě*
Činnosti a náměty:
- motivační rozcvičky
- cvičení s padákem
- říkanky a písničky o podzimu
- báseň „Listopade, listopade, už ti zima listí krade"
- otiskování listů - vytváříme obrázky - co nám to připomíná, dokreslujeme tuší
- určujeme barvy, tvary listů
- frotáž listů a kůry stromů
- navlékáme listy, sušíme je v kytici- zdobíme si třídu
- vytváříme lampičky z velkých zavařovacích sklenic polepených listy stromu
- na vycházce sbíráme různé listy - určujeme stromy, ke kterým patří, pozorujeme tvar, barvu, strukturu listu
- navlékáme javorové listí na špejli – housenka-lisování listů, otisk listu

*Říkanky a písničky za celý blok
Beruška, Brambora, Okurka, Mrkev, Dupy, dupy, dup našla jsem 5 hub, Mochomůrka, Hříbek, Když jsem šel z hub, Jak chutnají brambory, Šel zahradník, Listopade, listopade..

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

          

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava BŮCHOVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ" 

Charakteristika integrovaného bloku:
V tomto bloku děti získají poznatky o živé i neživé přírodě – ověření a rozšíření znalostí, seznámí se s podzimními činnostmi prostřednictvím všech smyslů a bude rozvíjena jejich tělesná zdatnost a kreativita.

Podtémata:

*TAJEMSTVÍ PROUTĚNÉHO KOŠÍKU*
Nabídka činností:
- plavecký výcvik (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- putování městem do plaveckého bazénu, bezpečné chování - chůze v útvaru, sledování dopravního ruchu
- sezónní pohybové vyžití – pobyty na školní zahradě, míčové hry
- zavedení rituálů pro celý rok – říkanka, ranní komunikativní kruh, oslavy jmenin a narozenin
- pracovně výtvarné činnosti – účast ve výtvarné soutěži PEZ
- sebeobslužné činnosti - stolování, osobní hygiena, oblékání, úklid hraček a pomůcek
- vyprávění zážitků, vzpomínky na prázdniny v komunikativním kruhu
- jazykové chvilky, říkanky, rytmizace (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- „ovocné“ a „zeleninové“ hádanky z knihy Hádám, hádáš, hádáme
- záměrné pozorování - ovoce a zelenina (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně) – ochutnávka jednotlivých druhů, umíchání ovocného či zeleninového salátu
- „Tajemství proutěného košíku“ - manipulační hra na prostorovou orientaci
- grafomotorická cvičení - jablíčko, žebřík (pracovní list)
- využití opravdové kuchyně ve třídě - pečení jablečného závinu, vaření přesnídávky
- hudebně pohybové činnosti – nová „třídní“ písnička
- navlékání korálků z jeřabin
- přímé pozorování na vycházkách – dozrávání ovoce na stromech a zeleniny v zahradách
- výprava do lesa (jeřabiny, houby)
- Bee Bot robotická včelka – hledání (programování) cesty k určenému ovoci na obrázku


*CO PŘINÁŠÍ PODZIM*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení, překážkové dráhy
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů - rozšiřování slovní zásoby
- kognitivní činnosti s knihou, encyklopedií – kladení otázek a hledání odpovědí, vyprávění, objevování
- smyslová hra „Co viděl drak?“, hledání tvarů, písmen, obrázků (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- hudebně pohybové činnosti
- pouštění draků, spolupráce s rodiči
- praktické užívání interaktivní techniky – TV s interaktivním rámečkem (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“) - procvičování znalostí
- přímé pozorování podzimních proměn – barevná paleta, počasí, ochrana přírody (dílčí projekt č. 1)
- pracovní činnosti – stříhání, lepení – vlaštovičky, dráčci
- výtvarné činnosti – míchání barev, zapouštění do mokrého podkladu
- spontánní komunikace při volných, tvořivých a námětových hrách
- sběr přírodnin, spolupráce s rodiči, ZS živočichů
- čtení před odpoledním odpočinkem

 

*BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- pohybové hry, dodržování pravidel
- poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
- manipulační činnosti s obrázky – oblečení, roční období
- rozhovory v komunikativním kruhu – čím se lišíme a v čem jsme si podobní, poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, pokusy o sebehodnocení
– jak chránit své zdraví, jak se bránit nemocem
- třídění zdravých a nezdravých potravin
- hra s magnetickými obrázky Části lidského těla
- kresba postavy voskovým pastelem – kamarád                                                  
- zacházení s jednoduchými hudebními nástroji – sledování a rozlišování rytmu
- psychomotorické, námětové hry podporující kladné vztahy mezi dětmi
- rozvíjení tvořivosti – pracovní a výtvarné činnosti s využitím nashromážděných přírodnin
- Magic box – roční období Podzim
- čtení před odpoledním odpočinkem

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

              

 

 • málopočetná třída předškolních dětí, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Zuzana MORAVCOVÁ, Dagmar SUDOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava ČEJKOVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 
 HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ"

 Podtémata:

*NAŠE TŘÍDA, KAMARÁDI*
V tomto období se děti seznamují s prostředím MŠ, s novými kamarády i dospělými, navazují nové kontakty i vztahy. Seznámí se s pravidly třídy, rituály. Při činnostech ve třídě i v přírodě si děti upevňují poznatky o živé i neživé přírodě.
Nabídka činností:
- poznávání nových přátel a nového prostředí
- nastavení zvyků, rituálů, pravidla naší třídy „Žabek“
- hry – jak se jmenuješ, moje značka
- hudebně pohybové chvilky – básničky, říkadla
- hry se stavebnicemi – stavění dle plánků i fantazie
- pracovní listy – číselná řada
- práce s interaktivními pomůckami
- četba pohádek, vyprávění podle obrázků, pohádky o přírodě
- stříhání dle dané linie, lepení – žába
- kreslení na téma – vzpomínky na prázdniny
- vycházka do přírody, pozorování, experimenty a tvoření s přírodninami

*VŮNĚ A BARVY PODZIMU*
V tomto podtématu budeme s dětmi poznávat vůně, barvy, podzimu kolem nás všemi smysly. Děti si upevní poznatky o významu vitamínům a zdravého stravování a budou umět třídit ovoce, zeleninu co roste na našich zahrádkách, polích. Pozorujeme a poznáváme techniku, která lidem pomáhá.
Nabídka činnosti:
- poznávání ovoce a zeleniny – námětové hry na obchod, na domácnost, obrázkový materiál, ochutnávka různých druhů ovoce a zeleniny
- grafomotorická cvičení na pracovní listy, manipulace s předměty, trhání, modelování, mačkání, stříhání, lepení, obtiskování
- dramatizace pohádky „O řepě“ – poslech, vypravování, časová posloupnost, pojmy: první - poslední, vepředu - vzadu
- práce s písní „Šel zahradník do zahrady“ – poslech, rytmizace, improvizace s motivací
- básničky, říkanky s pohybem k danému tématu
- prožitkové učení – pečení štrůdlu - strouhání, krájení …, vaření šípkového čaje
- hry s přírodninami - sběr kaštanů, listů, šípků, přiřazování množství k číslici
- pracovní a výtvarné činnosti k danému tématu
- společná péče o školní zahradu (hrabání listí, sběr větví, úklid okolí školy ...)
- pohybové hry s pravidly, zdravotní cvičení s trenérem specialistou
- doplňkové činnosti k upevnění poznatků s  interaktivními pomůckami

*PODZIM V LESE*
V této části bloku získáváme poznatky o živé i neživé přírodě, poznávání lesního ekosystému. Seznámíme se s podzimními činnostmi prostřednictvím všech smyslů. V tomto období pořádáme časté vycházky do přírody, kde pozorujeme znaky podzimu, jak se připravují zvířátka na zimu.
Nabídka činností:
- motivované zdravotní cvičení - zvířátka v lese, stromy
- při hrách s nasbíranými přírodninami tvoření číselné řady, třídění do skupin, určovat kde je více méně
- upevňování poznatků o tom, kdo žije v lese při povídání nad obrázky
- rozvoj paměti a pozornosti při přímém pozorování - stromy listnaté -  tvary listů, barvy a jehličnaté stromy
- výtvarné a pracovní činnosti spojené s podzimem – malování, stříhání, lepení, rozfoukávání barev, práce a tvoření s přírodním materiálem
- hudební a hudebně pohybové činnosti podněcující dítě k tvořivosti a nápaditosti k danému tématu
- prožitkové učení – podzimní práce na zahradě – hrabání listí, sběr šišek
- práce s textem a dramatizace pohádky „Boudo budko“
- tvořivé hry víčky od PET lahví, dřívka – les, zvířátka
- vycházky do lesa, přímé pozorování toho, o čem jsme si povídali
- doplňující činnosti s interaktivními pomůckami – Bebe včela, Magic Box

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči a psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Petra STRÁNSKÁ
 • asistent pedagoga: Iveta SÝKOROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ"

Podtémata:

*CO PŘINESLO ZÁŘÍ*
Adaptace dětí, seznamování s kamarády, tvorba společných pravidel chování, já- (můj domov a rodina), naše třída.

*DARY A BARVY PODZIMU*
Podpora zájmu dětí o přírodu a její změny, plody podzimu (ovoce a zelenina) – poznávání všemi smysly. Seznámení s písničkami - Maluje sluníčko,  Měla babka čtyři jabka nebo říkankami - Foukej, foukej větříčku, Jablíčko se kutálelo, Česání jablíček, Brambora.

*POČASÍ JE NA DRAKA*
Rozmary počasí - jak se oblékat, jak se zvířátka a celá příroda připravují na zimu, jak se stromy a keře loučí se zvířátky. Tvorba herbáře z
opadaných listů. Výroba a pouštění draka, písnička "Vyletěl si pyšný drak“, jak fouká vítr apod.