1.TŘÍDA - MYŠKY

         

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 3 - 4 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdeňka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY*

PODTÉMATA:

ČAS VÁNOC SE NÁM BLÍŽÍ

- pohybové hry (chodí čertík okolo, z pekla do pekla..), motivační cvičení s říkankou
- čertí taneček s M. Růžičkovou
- Čert a Mikuláš ve školce
- vánoční výzdoba, práce s papírem
- poslech Vánočních koled a říkanek
- tvoření svícnu z jablíčka
- nácvik na vánoční besídku (tanečky, říkanky, pohádka)
- pečení vánočního cukroví – práce s těstem a s vykrajovátky
- Vánoční besídka pro rodiče
- přímé pozorování přírody při pobytech venku

 


ČAS ZIMY JE TU ANEB POHÁDKY U KAMEN JSOU S NÁMI

-  tvoření sněhuláků z papíru a let svíčky
- výtvarné činnosti na zimní téma
- hry na sněhu a se sněhem, bobování (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- pokusy se sněhem ( jaký je sníh)
- seznámení s přírodními jevy (mlha, led, sníh, pára u pusy, jinovatka)
- překážkové dráhy a motivační cvičení s říkankou
- pozorování ptáčků u krmítka, stopy zvířátek ve sněhu
- poslech čtených či vyprávěných pohádek, poslech pohádkových písniček
- prohlížení ilustrovaných knih a časopisů
- pokus o dramatizace pohádek,
- návštěva knihovny
- námětové hry  (na knihovnu nebo knihkupectví)
- přípravy na karneval, masky pohádkových a jiných bytostí

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • heterogenní skupina dětí ve věku 4 - 6 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava Bůchová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ* 

*V tomto bloku děti získají přirozené i zprostředkované poznatky o živé i neživé přírodě, o jejích rozmanitostech – jarní proměny, rostliny, zvířata a jejich mláďata. Budeme pozorovat, objevovat, podněcovat zvídavost a prožívat radost z poznaného, rozvíjet mluvní projev. Prožijeme Velikonoce, oslavíme nástup jara čarodějnickým skotačením, nezapomeneme na maminky a jejich svátek.

PODTÉMATA:

*CO SE DĚJE V TRÁVĚ
Nabídka činností:
- cvičení s trenérem 
- bruslení na zimním stadionu 
- komunikativní kruh – první jarní kytičky - poznávání
- pohybové hry „Na kytičky“, „Na broučky“
- manipulační hry – navlékání korálků na drátek „Kytička“, barevné hříbečky, AXIMO 
- grafomotorika – kytka, dráha čmeláka z kytičky na kytičku
- opakování ekologie – třídění odpadů (dílčí projekt č. 1 „Kouzelný skřítek“) 
- práce s MagicBoxem – příroda (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)
- výtvarné činnosti motivované jarní přírodou
- stavby z BOUČKOVKY – zahrádka - kytičky, louka - hmyz 
- vokální činnosti, rytmizační hry – jednoduché používání hudebních nástrojů
- hudebně pohybové činnosti
- návštěva knihovny
- prohlížení knih o přírodě – encyklopedie rostlin
- čtení pohádek před spaním „Broučci“
- vycházky po okolí -  pozorování prvních jarních rostlin
- návštěva školní zahrady, lesa – zkoumání života hmyzu
- tvoření v keramické dílně v DDM – kytička pro maminku

 

*VELIKONOCE NA STATKU
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- pohybové hry „Mláďátka“
- seznámení s velikonočními zvyky, vejce jako symbol nového života (mláďata)
- návštěva muzea v Blovicích
- výroba velikonočních dekorací, zdobení vajíček
- grafomotorika – vajíčko, vlnovky – zdobení vajíčka
- jazykové chvilky – procvičování mluvidel (hlasy zvířat), hospodaření s dechem, rytmizační hry, říkadla (dílčí projekt č. 5 „Hry a hříčky se slovíčky“)
- velikonoční koledy – zpěv, přednes                                                                                                            
- pečení velikonočního beránka                                                                                     
- manipulační hra s vajíčky – třídění dle velikosti a barvy (logická posloupnost)
- práce s Bee-Boot včelou – hledání vajíček, přiřazování zvíře + mládě
- manipulační hra s obrázky - zvířátka, která žijí na statku a jejich mláďata
- jaká zvířátka se rodí a která se líhnou z vajíček 
- výprava do Kamenného Újezdu – pozorování zvířátek na statku 
- písnička „Když jsem já sloužil“
- sluchová hra – zvuky zvířat
- prohlížení knih o zvířatech domácích, hospodářských i volně žijících


*U NÁS DOMA
Nabídka činností:
- motivované hry a cvičení, cvičení s trenérem
- „Čarodějný rej“ a jeho příprava
- rozvíjení samostatného vyjadřování (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- určování členů rodiny „Kdo je kdo“ manipulace s obrázky
- interaktivní rámeček – členové rodiny
- námětové hry na rodinu  - kdo jaké místo v rodině zastává a jeho činnost, např. maminka a péče o rodinu a domácnost, tatínek a činnosti okolo domu, babička, dědeček a hry s vnoučaty
- kde bydlíme, popis domu, adresa (v jakém městě, ulice)
- kolektivní práce – tvoření města z geometrických tvarů
- grafomotorika – geometrické tvary
- hrajeme si s čísly – např. kolik členů má rodina, kolik oken, dveří má dům
- procházky po okolí s cílem kde bydlí kamarád
- nácvik básní, písní i tance ke Dni matek
- tvoření přáníček a dárečků pro maminky
- besídka pro maminky a babičky
- tvoření z hlíny v keramické dílně v DDM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

          

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Monika KOLÁŘOVÁ, Bc. Terezie ZIMČÍKOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše Pechová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY*

PODTÉMATA:

 Čas Vánoc
- V tomto krátkém bloku se děti seznámí s vánočními zvyky a tradicemi
- Zpívání a poslech koled
- Pozorování vánoční výzdoby ve městě
- Tvoření vánoční výzdoby ve třídě
- Kresba dopisu pro Ježíška
- Prohlížení oblíbených knih a povídání si o nich
- Výroba adventního svícnu, anděla
- Seznámení dětí s příběhem o narození Ježíška
- Nadělování dobrot zvířátkům v lese
- Zpívání u vánočního stromu na náměstí v Rokycanech

 Čas bruslení a zimních sportů
- Seznámení dětí se zimními sporty
- Navštěvování zimního stadionu – školička bruslení
- Diskuse - co potřebujeme k jakému sportu
- Vyprávění zážitků
- Seznámení dětí se správným chováním při vykonávání sportu
- Zimní tvoření z papíru
- Zimní olympiáda

Čas zdraví
- Tento celek se zaměřuje na péči o zdraví
- Probírání a upevňování hygienických návyků
- Povídání si o vhodné a nevhodné stravě
- Seznámení dětí s prevencí předcházející nemoci
- Námětové hry na lékaře, na lékárnu, na nemocnici,…
- Poznávání okolí MŠ – kde máme lékárnu, kde je nemocnice,…
- Práce s encyklopedií lidského těla
- Poznávání lidského těla s kamarádem „kostlivcem“
- Pohybové hry

Čas řemesel a karnevalů
- Seznamování dětí s povoláním
- Zaměření se na staročeská řemesla
- Motivace pohádkami (O kůzlátkách, O kohoutkovi a slepičce, Devatero pohádek, Hasičské pohádky, Hajný Robátko,…)
- Návštěva muzea
- Návštěva některých rodičů v jejich zaměstnání
- Práce se dřevem a ručním nářadím
- Karnevalové veselí v maskách
- Masopustní pečení s dětmi

 


 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

              

 

 • smíšená málopočetná třída, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Dagmar SUDOVÁ, Zuzana MORAVCOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava Čejková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 

 HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY*

PODTÉMATA:

Pohádky a lidové zvyky
- Advent – příprava, výzdoba
- Mikuláš – mikulášská nadílka
- naše rodina a vánoce
- vánoční nadílka v MŠ-dárky ,koledy, říkanky, výzdoba, vánoční koncert
- komunikativní prostředky – dárky, kresba, přání(projekt č. 4)
- Masopust – karneval

Zima je tu děti
- roční období – počasí, sníh, změny v přírodě
- vlastní bezpečnost i druhých (dílčí projekt č. 3)
- části lidského těla – oblečení v zimě
- sypeme do krmítka – ptáci v zimě
- zimní příroda – volně žijící zvířata – les
- zimní sporty

Řemesla
- rozvoj verbálních a neverbálních dovedností
- poznávání a pojmenování činností lidí, jejich zaměstnání
- prožitkové učení, námětové hry na dopravu, na farmu, na prodavače…

Říkadla: Koleda, koleda Štěpáne , Narodil se Ježíšek, Sněhulák, Letí malá modřinka,  Už se těším andílku
Písničky: Mikuláši, Mikuláši, Sněží, Martin na bílém koni, Půjdem spolu do Betléma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Eva BLECHOVÁ
 • asistent pedagoga: Iveta Sýkorová, Michaela AUINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuálních možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ*

PODTÉMATA:

*Co všechno musí udělat jaro
V tomto bloku děti získají přirozené i zprostředkované poznatky o probouzení jarní přírody, seznámí s velikonočními zvyky a tradicemi, s přípravou na Velikonoce v rodině i okolí. Zařadíme pohybové aktivity v přírodním prostředí a přímé pozorování změn v přírodě. Jarní příroda nám poskytne mnoho situací k pozorování, také k hrám a k rozvoji všech smyslů

*Jaro ťuká na vrátka, narodí se zvířátka
Děti si upevní svoje znalosti o domácích a hospodářských zvířatech, jejich mláďatech a prostředí, kde žijí, čím se živí. Činnosti budou postupně přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody.

*Dělání, všechny smutky zahání
Společně si zahrajeme na řemesla, seznámíme se s různými druhy materiálů, získáme poznatky a praktické zkušenosti při manipulaci s nářadím. Budeme si povídat o rodině. Budeme posilovat radost dětí z objevovaného, probouzet zájem a jejich zvídavost, rozvíjet mluvní projev.