1.TŘÍDA - MYŠKY

         

 

 • skupina dětí ve věku 2,5 - 3 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Monika KOLÁŘOVÁ, Václava ZIMČÍKOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše PECHOVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

 HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

Podtémata:

* Adventní čas
Nabídka činností:
- práce s papírem (výroba čerta, anděla, Mikuláše)
- Vv – grafomotorika čert (lepení - rohů, jazyka, dokreslení – oči, nos)
- výroba adventního věnce, svícnu
- pekelné hrátky čert/anděl (cvičení s ocásky)
- motivované cvičení (překážková dráha – cesta do pekla)
- rozlišovat dobro a zlo
- Mikulášská nadílka
- říkanky s pohybem
- písničky s pohybem
- zpěv vánočních koled (hra na rolničky, triangl)
- poslech vánočních koled
- gymnastika mluvidel (čertík, špulení pusinky jako kapr)
- Vv – kapr
- přání k vánocům - stromeček
- vycházka na rokycanské náměstí – sledování vánoční výzdoby
- keramika v MŠ
- přibližovat dětem vánoční zvyky a tradice
- stavba z molitanových kostek (chlév – domeček pro Ježíška)
- pečení vánočního cukroví
- zdobení vánočního stromečku
- vánoční nadílka

*Zimní radovánky
Nabídka činností:
- rozvíjení pohybových dovedností, poskoky, přeskoky
- muchlání papíru do koulí, koulovaná
- házení horním obloukem na cíl
- cvičení s vločkou (dechová cvičení – foukání do vločky)
- hry na sněhu a se sněhem – bobování (Projekt č. 2)
- vnímání zimní přírody, života zvířat, péče o zvířátka (ptáčky) v zimě
- ukázka hry na lesní roh „Halali“
- grafomotorika – sněhová koule
- práce s globusem a mapou
- znaky u nás – sněhulák a jinde – Eskymáci, tučňáci, lední medvědi
- básničky o sněhulákovi
- zimní písničky
- práce s barvou, natírání plochy, výroba zimní čepice
- stavba sněhuláka (ze sněhu, z papíru, z pet víček, z kruhů)
-zimní obrázek, netradiční výtvarné techniky (inkoust, zmizík)
- zjišťování vlastností sněhu a ledu (pokusy s vodou, ledem, sněhem)
- pohádka „O rukavičce“
- určování různých druhů zimních sportů
- příprava na pobyt venku (používání zimních doplňků dle počasí, rozlišení pocitu chladu a tepla)

*Z pohádky do pohádky
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- práce s knihou, prohlížení, četba, vyprávění
- spolupráce s rodinou, oblíbená kniha před spaním
- prohlížení a  „čtení“ knížek
- rytmizace říkadel, dechová cvičení (Projekt č. 5)
- návštěva městské knihovny
- dramatizace pohádky „O koblížkovi“
- rozvíjet jazykový projev při hře s maňásky
- grafomotorika - koblížek
- seznámení s hudebními nástroji (na obrázcích i sluchově)
- používání rytmických nástrojů (orffovy nástroje)
- seznámení dětí s tím, co je to karneval
- diskuze: Kdo má rád jakou pohádku a pohádkovou postavu
- básnička s pohybem „Šašek“
- výroba masky, škrabošky
- karneval v MŠ (tanec na písně v maskách a hraní karnevalových her)
- cvičení a hry s nafukovacími balonky
- lidová řemesla (povolání)
- přibližovat dětem různé lidské profese
- píseň „Pekla vdolky“

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • skupina dětí ve věku 3 - 5 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdeňka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLLINGEROVÁ
 • asistent pedagoga: Michaela AUINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

Podtémata:

*BRZY BUDOU VÁNOCE
Činnosti a náměty:
- grafické činnosti – netradiční výtvarné techniky, experimenty s neobvyklými materiály - kapříci
- tvoření vánočních stromků z různých materiálů, kresba, malba, stříhání, lepení, keramika
- zdobení vánočního stromku
- vánoční a zimní motivy, seznamování s lidovými zvyky – kniha KOUZELNÉ VÁNOCE-tradiční zvyky a koledy
- krájení jablíček, pouštění lodiček, zavěšování jmelí, betlém
- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti – poslech koled, nácvik vánoční písně
- pozorování vánoční výzdoby v okolí – náměstí vánoční strom, „Betlém“, výzdoba obchodů
- rozhovory s dětmi: „Co si přeješ od Ježíška“ – vzkaz na kapří šupinu
- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo – sdělování zážitků z mikulášské nadílky, z domova – vánoční přípravy
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv – nácvik básní, písní, říkadel a koled s vánoční a zimní tématikou
Písně: Vánoční koledy
Básně: Vánoční stromeček, Štědrý den
Hry: Vločky
Grafomotorika: šikmé čáry – stromek, oblouky – šupiny

*KOUZELNÁ A POHÁDKOVÁ  ZIMA
Činnosti a náměty:
sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem, klouzání, bobování
- hod horním obloukem - koulování
- výtvarné zpracování se zimní tématikou - oblečení, sněhuláci, zvířata v zimě …
- zpěv písní se zimní tématikou, využití nástrojů
- veselý a smutný sněhulák – seznamovat s různými náladami (proč?)
– příprava na pobyt venku, postup při oblékání, používání zimních doplňků dle počasí, zdravé stravování, sportování
- rozhovory o bezpečnosti při pobytu venku v mrazivých dnech (úrazy)
- praktické činnosti, na jejichž základě se děti seznamují s různými přírodními látkami a materiály a jejich vlastnostmi – praktické pokusy, zkoumání – rychlení větviček, pokusy s ledem a vodou
- pohybové hry, motivovaná cvičení, překážkové dráhy (ranní cvičení)
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) – využívání interaktivních  programů
- seznamovat děti se zimními sporty, chůze po šikmé ploše (do svahu)
- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí – sypání do krmítek, sběr přírodnin pro krmení zvěře v záchranné stanici živočichů
- získávání poznatků o zimní přírodě, způsobu přezimování zvířat a péči o ně v zimním období
- prohlížení a „čtení“ knížek – reprodukce a rozbory textů, ponaučení, námětové hry na knihkupectví, na knihovnu, návštěva městské knihovny a obchodu s knihami
- hry podporující tvořivost, představivost a fantazii – kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity
- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové) - cesta do pohádky - plnění úkolů
- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte – přemýšlení o obsahu a hledání ponaučení-dobro a zlo
- sociální a interaktivní hry, hraní rolí – dramatizace pohádky, námětové hry
- povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému – komunikativní kruh, napodobování zvuků pohádkových bytostí
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením – spolupráce městskou knihovnou, výpůjčka knih, předčítání před odpoledním odpočinkem hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné)
Písně: Zima, Sněhulák, Zdraví
Básně: Pohádka

* MASOPUSTNÍ VESELÍ
Činnosti a náměty:
- přípravy a realizace společných zábav a slavností – Jarmark-vysvětlení významu slova, maškarní rej, masopust, jarmark
- výroba produktů na jarmark (korále z těstovin, lízátka, koláče, jitrnice, perníky, koblihy…)
- poznávání různých hudebních nástrojů- housle, buben, vozembouch, trubka, basa…….
- setkávání  s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ – divadlo, muzeum,- pokud situace dovolí
- seznamovat s dalšími tradicemi - Masopust
- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor
Písně: Karneval
Básně: Masopust

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

          

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava BŮCHOVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY" 

Podtémata:

*VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Nabídka činností:
- pohybové hry, motivovaná cvičení
- bruslení na zimním stadionu (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- komunikativní kruh – vyprávění prožitků z Mikulášské nadílky, vánoční zvyky, tradice
- práce s vánočním textem – čtení, kladení otázek a skládání jednoduché věty
- jazykové chvilky motivované Vánocemi – využití interaktivních pomůcek (dílčí projekt č. 5 „Hry a hříčky se slovíčky“)
- příprava na Mikulášskou a vánoční nadílku v MŠ
- poslech vánočních písní a koled
- nácvik vánočních říkadel, básní s pohybem, písní a koled
- „Dopis pro Ježíška“ malování obrázků, co by si děti přály – ukázka, jak vypadá úprava dopisu
  (kam patří, a z čeho se skládá adresa, na které místo nalepit známku)
- práce s keramickou hlínou – vánoční motivy
- tvoření přáníček a dárků pro rodiče, vánoční výzdoba třídy – trhání papíru, stříhání, lepení, malování, práce s netradičním výtvarným materiálem
- grafomotorika – krouživý pohyb (chlupy čerta), rovné čáry (vánoční stromeček)
- papírové tkaní – vánoční kapr
- pečení a ochutnávání vánočního cukroví
- návštěva městské knihovny a muzea – Vánoční zvyky, tradice
- vycházky po okolí MŠ, výprava do města - pozorování vánoční výzdoby

*KDE BYDLÍ SNÍH
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení – napodobování zimních sportů, soutěže v družstvech
- bruslení na zimním stadionu (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- hry na sněhu a se sněhem, bobování (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“), stavba sněhuláků, iglú
- hudebně pohybové hry
- netradiční výtvarné techniky – inkoust a zmizík, zapouštění barvy do cukru, do soli
- kolektivní práce – jak se žije na Severním nebo Jižním pólu 
- grafomotorika - experimenty s neobvyklými materiály (mouka, pěna na holení), zimní motivy – oblouky, slalomy, piruety od bruslí, vločky
- komunikativní kruh - sdílení vánočních prožitků, besedování o aktuálním dění
- nácvik písní a básní s pohybem o zimě
- co si oblékáme v zimě, používání zimních doplňků dle počasí, soutěž v oblékání
-  práce s mapou, atlasem světa a encyklopediemi – Severní a Jižní pól, jací obyvatelé tam žijí, jaká zvířata
- Interaktivní rámeček, Magic Box – sluchové hry, Barevné kamínky LEDEN (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)
- manipulační hry s obrázky, Bee Bot robotická včela -  znaky zimy (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)
- pozorování barvy sněhu, jednoduché pokusy se sněhem a ledem, pozorování přírodních jevů - mlha, jinovatka, sníh, led, mráz na oknech (dílčí projekt č. 1“Kouzelný skřítek“)
- pozorování ptáků při pobytech venku, sypání do krmítka
- čtení před odpoledním odpočinkem  

*HALÓ, PANE KARNEVALE
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- nácvik tance na připravovaný karneval
- bruslení na zimním stadionu (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- prohlížení knih, četba, vyprávění a poslech pohádek
- sledování pohádek a příběhů – dramatizace pohádek, pohádkové písničky
- rytmizace říkadel, používání rytmických nástrojů, dechová cvičení (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci – vycházky do ulic (obchody, významné budovy)
- komunikativní kruh – Co dělají naši rodiče (povolání, řemesla), Co je to masopust a přípravy na karneval
- prohlížení knížek, které si děti přinesly z domova – vlastní popis knihy, vyprávění oblíbeného příběhu či pohádky 
- námětové hry na knihkupectví, knihovnu
- vytvoření relaxačního koutku k prohlížení a „čtení“ knížek dle výběru dětí
- didaktická hra Na řemesla – přiřazování obrázků, praktické činnosti, pantomima
- časová posloupnost pohádky- jednoduché programování s Bee Bot včelkou (dílčí projekt č 4. „Trochu se uč a přemýšlej“)
- hrátky s kořením a obilovinami trochu jinak – využití koření a obilovin při dekoraci masopustních koláčků z papírového kartónu
- pečení masopustních perníků nebo slaných preclíků
- tvoření zábavných masek a karnevalové výzdoby
- karneval v MŠ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

              

 

 • málopočetná třída předškolních dětí, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Zuzana MORAVCOVÁ, Dagmar SUDOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava ČEJKOVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 
 HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

 Podtémata:

* ADVENTNÍ ČAS
V tomto bloku se děti seznámí se zvyky a tradicemi předvánočního období, s přípravou na Vánoce v rodině i okolí.

Nabídka činností:
- pohybové hry, motivační, zdravotní cvičení
- poslech a zpěv koled, vypravování pohádek k danému tématu - ,, O čertech“, „Narození Ježíška“ …
- prohlížení knih a vyhledávání čerta v knihách
- básničky na téma Čert a Mikuláš, vánoční
- nadílka v MŠ
- nadílka dobrot pro lesní zvířátka
- seznámení se s vánočními tradicemi, zvyky-rozkrajování jablíček, pečení vánočního cukroví
- výtvarné a pracovní činnosti motivované vánočním časem – výzdoba třídy, nástěnek-lepení, stříhání řetězů, přáníčka pro rodiče, keramika – svícen, modelování
- prohlížení si vánoční výzdoby na vycházkách
- ukázka Betlému v našem městě
- pracovní a grafomotorické listy k danému tématu
- využití interaktivních pomůcek, obrázkového materiálu k upevnění získaných vědomostí
- kreslení dopisu pro Ježíška
- při činnostech během dne upevňovat prostorové a časové pojmy


* ZIMA JE TU
V tomto bloku si děti rozšíří své poznatky o zimním období – příroda, ochrana zdraví, upevní si poznatky o svém těle, seznámí se s různými řemesly a profesemi, získají povědomí o mezilidských vztazích díky pohádkovým postavám, přiblížíme dětem lidovou tradici Masopust.

Nabídka činností:
- seznámení se se svátkem Tří králů – vysvětlení, tradice – výroba královské koruny z papíru (lepení, stříhání, barvení)
- rozlišování počátečních písmen K-M-B – na jaké písmeno začíná tvé jméno
- upevňovat poznatky o lesních zvířatech – péče o ně v zimě (Dílčí projekt: „Kouzelný skřítek“)
- sledování ptáků u krmítek, vycházky do zimní přírody (stopy zvěře ve sněhu)
- zdravotní motivační cvičení, pohybové hry – Mrazík, Na lepidla, Hlava, ramena aj.
- zimní hádanky, básničky, písničky
- pracovní listy, grafomotorické cvičení
- využití obrázkového materiálu na téma zima, zvířata v zimě, zimní sporty, oblečení…
- práce s obrázky – povídání o lidském těle, ochrana zdraví, prevence nemocí, vitamíny (připomenutí významu ovoce a zeleniny)
- zimní radovánky dle počasí – bobování, koulovaná, stavby ze sněhu
- pracovní a výtvarné činnosti motivované zimním obdobím – trhání, mačkání, lepení, stříhání – sněhuláci, vločky, práce s inkoustem a zmizíkem, zimní sporty, oblečení, ptáci v zimě
- pokusy – seznámení s vlastnostmi sněhu, ledu, vody
- interaktivní pomůcky jako doplňkové činnosti k upevnění získaných vědomostí
- upevňování znalostí o našem těle – puzzle, skládanky, prohlížení encyklopedií
- hra na lékaře - jak se chránit před nemocí, jak pečovat o své tělo
- poznáváme řemesla, profese – kde pracují rodiče – hledání souvislostí mezi obsahem profese a jejím názvem – pantomimické hádanky, rozhovory, prožitkové učení
- přiblížit dětem lidové tradice – masopust
- podílet se na karnevalové výzdobě ve třídě – výroba klaunů z papíru
- maškarní v MŠ – karnevalové masky
- poznávání předmětů podle hmatu, geometrických tvarů

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči a psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Petra STRÁNSKÁ
 • asistent pedagoga: Iveta SÝKOROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

HLAVNÍ TÉMA BLOKU: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

Podtémata:

*VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
Děti se seznámí s předvánočními a vánočními zvyky a tradicemi, s přípravou na Vánoce v rodině i okolí. Získají povědomí o mezilidských vztazích, osvojí si schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, budou rozvíjet kooperativní dovednosti.

*KULICHY A ČEPICE NÁM TEĎ SLUŠÍ NEJVÍCE
Tento blok je věnován zimním činnostem, zimním sportům, rozvoji fyzické zdatnosti. Ochraně zdraví a péči o něj v období nemoci. Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví – vhodná strava, vitamíny, poznávání lidského těla. Poznávání života zvířat v zimě a péče o ně.

*ČAS POHÁDEK
Děti se budou přiměřenou formou a přiměřeně věku, seznamovat s tradičními českými pohádkami. Krátké pohádky upozorní děti na to, že je kolem nás plno zajímavých lidí, zvířátek a rostlin. Pohádky mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování, aby děti rozlišily, co je správné a co nikoliv. Prohlubují i pozitivní náhled na přírodu a motivují k její ochraně, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby.