1.TŘÍDA - MYŠKY

            

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 3 - 4 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava Bůchová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ"

Charakteristika integrovaného bloku:

V tomto bloku děti získají přirozené i zprostředkované poznatky o živé i neživé přírodě, o jejích rozmanitostech – jarní proměny, rostliny, zvířata a jejich mláďata. Budeme pozorovat, objevovat, podněcovat zvídavost a prožívat radost z poznaného, rozvíjet mluvní projev. Prožijeme Velikonoce, oslavíme nástup jara čarodějnickým skotačením, nezapomeneme na maminky a jejich svátek.
jarní proměny, rostliny, zvířata a jejich mláďata. Budeme pozorovat, objevovat, podněcovat zvídavost a prožívat radost z poznaného, rozvíjet mluvní projev. Prožijeme Velikonoce, oslavíme nástup jara čarodějnickým skotačením, nezapomeneme na maminky a jejich svátek.


Podtémata:

*ČAS VOLÁNÍ JARA*
Nabídka činností:
- sezónní činnosti – hry s míčem, pohybové hry, překážkové dráhy (využití hřiště u ZŠ Jižní Předměstí)
- hudebně pohybové aktivity, cvičení s hudbou
- delší vycházky s přímým pozorováním (jarní květiny)+ obrázky jarních květin, knihy a encyklopedie
- ekologicky motivované hravé aktivity – ekohry (dílčí projekt č. 1 „Kouzelný skřítek“)
- výtvarné činnosti – jarní obrázek, dekorace
- konkrétní operace s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání
- psychomotorické hry (spolupráce ve dvojici, ve skupině)
- stolní společenské hry – herní pravidla (dílčí projekt č. 3 „Hrajeme fér")
- pracovní činnosti motivované jarem, jarní přírodou
- grafomotorika - sluníčko
- rytmizační a melodizační hry s říkadly, s texty básní a písní s jarní tématikou spojené s hrou na tělo

*ČAROVNÝ ČAS*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení „na zvířátka“
- časté vycházky do přírody – přímé pozorování, poznávání a pojmenovávání
- prohlížení knih o přírodě, o zvířatech (encyklopedie)
- práce s vybranou pohádkou o zvířátkách
- používání audiovizuální a interaktivní techniky (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)
- jazykové chvilky – procvičování mluvidel (zvířátka), hospodaření s dechem,  (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu)
- manipulační hry s obrázky – domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, pexeso
- smyslové hry, např. sluchové hádanky – hlasy zvířat, Kimovy hry
- velikonoční zvyky, vejce jako symbol zrození nového života → mláďata
- tvůrčí činnosti s různorodým výtvarným materiálem – velikonoční dekorace, kraslice
- grafomotorika – míček, klubíčko
- vokální činnosti – písničky o zvířátkách, velikonoční koledy
- tvoření z hlíny v keramické dílně DDM
- Rej čarodějnic na školní zahradě

*MÁJOVÝ ČAS*
Nabídka činností:
- motivované cvičení – s náčiním (koště, měchačka)
- sportování, cvičení v přírodě (dílčí projekt č. 2 „Čáry, máry, zdravíčko)
- delší vycházky městem „Kde bydlíme“
- poznávání lidského těla a jeho částí – skládání puzzle, popis obrázků, hra „Hlava, ramena“
- manipulační hry – třídění víček, navlékání korálů
- námětové hry Na maminky, Na domácnost, Na kuchařky a kuchaře
- pracovní a výtvarné činnosti – dárek pro maminku, obrázek Moje rodina       
- hudební a hudebně pohybové činnosti – písničky, tanečky (využití jednoduchých rytmických nástrojů)
- jazykové chvilky a rytmizační hry
- hovory na téma „všude dobře, doma nejlíp“ – rodina, ekologie, třídění odpadů (dílčí projekt č. 1 „Kouzelný skřítek“)

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 4 - 5 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Bc. Terezie KOPEČNÁ, Monika KOLÁŘOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše Pechová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ"

 

*ČAS PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY*
- poznávání a pozorování jarních květin
- setí a sázení rostlin
- vyrábění květinové výzdoby
- zpívání jarních písniček: Voláme jaro, Travička zelená, Na jaře
- poslouchání zvuků přírody
- seznámení dětí s domácími a hospodářskými zvířaty a s jejich mláďaty
- přiřazování mláďat k samici
- kolektivní výtvarná práce – rozkvetlý strom
- pojmenovávání kvetoucích stromů
- poznávání přírody hmatem – květiny, kůra stromů, kočičky, …

*ČAS BAREVNÝCH VAJÍČEK*
- povídání na téma - Velikonoce
- seznámení dětí s velikonočními zvyky a tradicemi
- říkání velikonočních koled
- hravé počítání vajíček
- motivované velikonoční rozcvičky
- smyslová hra: Kuřátko, zapípej!
- ukázka pletení pomlázky
- výsev osení

*ČAS ČAROVÁNÍ*
- seznámení dětí se zvykem „Pálení čarodějnic“
- ukázka zábavných pokusů a vaření lektvarů
- výroba čarodějnického klobouku, koštěte
- motivované cvičení s netradičním náčiním
- procvičování orientačního smyslu pomocí her
- vymýšlení zaklínadel, hry s číslicemi a písmeny

*ČAS MAMINEK*
- rozhovor s dětmi na téma - rodina
- vysvětlování příbuzenských vztahů v rodině
- popis své maminky
- tvorba dárku pro maminku k svátku
- zpěv písniček a říkání básniček o mamince
- navlékání korálků pro maminku
- kresba postavy – moje maminka, můj tatínek, …
- konstruktivní hry – jak vypadá náš dům
- námětové hry na rodinu
- představování se celým jménem – uvědomování si svého příjmení

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

               

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdenka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLLINGEROVÁ
 • asistent pedagoga: Zuzana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

 HLAVNÍ BLOK: *ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ

*VOLÁME JARO*
Činnosti a náměty:
- pozorování a vyprávění o změnách v přírodě (počasí, ovzduší, růst trávy, rašení listů vrby, růst prvních jarních květin
- určování ročního období a měsíce v roce
- hádanky a lidové pranostiky
- vycházky k zahrádkám a delší túry, pozorování probouzející se přírody, poslech ptáčků
- seznámení se s lidovými zvyky, prohlížení obrázků, vítání jara
- setí řeřichy, pšenice – pozorování růstu, sázení fazolí
- PH na téma Velikonoce
- hledání schovaného vajíčka (ve třídě, na zahradě)
- vysvětlení pojmu Velikonoce
- grafomotorické činnosti (ovály)
- tvoření z vajíček
- poznávání rytmu, střídání chůze a sed
- logopedické hry
- správně pojmenovat mláďata, poznat užitek domácích zvířat
- škola v přírodě Milínov
- pokus o kresbu domácího zvířete
- prohlížení encyklopedie

 

*I V TRÁVĚ JE ŽIVOT ANEB POLÁMAL SE MARAVENEČEK*
Činnosti a náměty:
- zdolávání překážek, fyzické zdatnosti ( zkusíme si jak si nosí mravenec potravu do svého obydlí)
- přímé pozorování života v trávě, na  louce, v lese (mraveniště, pavučiny..)
- počítání nohou u mravence, části těla mravence, život mravence, hledání v knize – encyklopedie
- prohlížení knih s mravenci či jiným drobným hmyzem
- dramatizace pohádky „Polámal se mraveneček“
- stavba domečků pro mravence v přírodě i ve školce

 

*MAMINKA MÁ SVÁTEK, MOJE RODINA*
Činnosti a náměty:
- pohybově ztvárnit taneček se zaměřením na správné držení těla a koordinaci pohybu
- činnosti relaxační a odpočinkové (jak odpočívá maminka)
- jednoduché pracovní činnosti (jak pomáhám mamince doma)
- rozvíjet slovní zásobu vyprávěním krátkých příběhů, tvořit zdrobněliny a vyjadřovat náladu pomocí přídavných jmen
- bezpečně znát skladbu rodiny, výtvarně ji znázornit
- námětová hra na rodinu
- povídání s obrázky - profese maminky a tatínka
- zdokonalovat slovní výslovnost při nácviku básní na besídku k svátku matek, jazykové rozcvičky

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

                

 

 • smíšená málopočetná třída, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Dagmar SUDOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava Čejková, Václava Zimčíková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ"

*ČAS JARA A PŘÍRODY*           
Činnosti a náměty:
- změny počasí
- první jarní květiny
- barvy,tvary
- šel zahradník do zahrady
- ptáci se vracejí 
                                                                                              
*ČAS SVÁTKŮ JARA*
Činnosti a náměty:              
- Velikonoce a lidové zvyky
- tvořivé činnosti s výtvarným materiálem

*ČAS V MÉM MĚSTĚ*
Činnosti a náměty:       
- moje město - vycházky do okolí
- můj dům, moje rodina
- moje tělo, chráním svoje zdraví
- dopravní prostředky - duben měsíc bezpečnosti

*ČAS NA NAŠEM DVOŘE*
Činnosti a náměty:
- domácí a hospodářská zvířata jejich mláďata

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Eva BLECHOVÁ
 • asistent pedagoga: Iveta Sýkorová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuálních možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ"

*ČAS SLUNÍČKA*
Nabídka činností:
- pozorování změn v přírodě, jarní květiny – jarní práce na zahradě
- pokusy s klíčením fazolí a hrášku, sázení na zahradu školy - pozorování
- pohybové hry a aktivity v přírodním terénu (dílčí projekt: “ Kouzelný skřítek“, „Hrajeme fér“)
- sluchové hry  - rozlišování zvuků zvířat
- povídání o domácích a hospodářských zvířatech kde žijí, jak je lidé chovají, jaký z nich mají užitek, chov pro radost (obrázkový materiál)
- pojmenování a přiřazování mláďat
- pozorování domácích a hospodářských zvířat v okolí při pobytu venku


*ČAS JARNÍCH RADOVÁNEK*
Nabídka činností:
- rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání, lidové tradice – svátky jary, Velikonoce - seznámí se zvyky a tradicemi v období velikonoc (výzdoba třídy) - rozšiřování slovní zásoby
- hry s výtvarným a pracovním materiálem – barvami, modelínou, papírem, upevňovat správné držení a manipulaci s nůžkami 
- rozvoj jemné motoriky – výroba velikonočních dekorací
- prožitkové učení – malování vajíček
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- stále rozvíjet a upevňovat řečové schopnosti a jazykové dovednosti (dílčí projekt: „Hry a hříčky se slovíčky“
- poznávání a pojmenování jarních květin, se kterými se děti setkávají při pobytu venku
- při pozorování běžných objektů a předmětů určovat jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, zvuky) a charakteristické znaky
- při zpěvu písní využívat hru na tělo, ozvučná dřívka, drobné nástroje - upevňovat u dětí rytmickou pravidelnost písní
- upevňovat kladný vztah k přírodě – ochrana, ohleduplnost – hry v přírodě, krátké výlety do okolí školy (dílčí projekt: „Kouzelný skřítek“)
- rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti  - hry s míči, přenesení cvičení do přírody
- vytváření a upevňování číselné řady při rozličných činnostech