1.TŘÍDA - MYŠKY

            

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 3 - 4 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdeňka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY*

PODTÉMATA:

ČAS VÁNOC SE NÁM BLÍŽÍ

- pohybové hry (chodí čertík okolo, z pekla do pekla..), motivační cvičení s říkankou
- čertí taneček s M. Růžičkovou
- Čert a Mikuláš ve školce
- vánoční výzdoba, práce s papírem
- poslech Vánočních koled a říkanek
- tvoření svícnu z jablíčka
- nácvik na vánoční besídku (tanečky, říkanky, pohádka)
- pečení vánočního cukroví – práce s těstem a s vykrajovátky
- Vánoční besídka pro rodiče
- přímé pozorování přírody při pobytech venku

 


ČAS ZIMY JE TU ANEB POHÁDKY U KAMEN JSOU S NÁMI

-  tvoření sněhuláků z papíru a let svíčky
- výtvarné činnosti na zimní téma
- hry na sněhu a se sněhem, bobování (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- pokusy se sněhem ( jaký je sníh)
- seznámení s přírodními jevy (mlha, led, sníh, pára u pusy, jinovatka)
- překážkové dráhy a motivační cvičení s říkankou
- pozorování ptáčků u krmítka, stopy zvířátek ve sněhu
- poslech čtených či vyprávěných pohádek, poslech pohádkových písniček
- prohlížení ilustrovaných knih a časopisů
- pokus o dramatizace pohádek,
- návštěva knihovny
- námětové hry  (na knihovnu nebo knihkupectví)
- přípravy na karneval, masky pohádkových a jiných bytostí

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • heterogenní skupina dětí ve věku 4 - 6 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava Bůchová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY* 

*V tomto bloku si děti připomenou zvyky a tradice v předvánočním období. Koledy, říkadla, pohyb, tanec a pohádky je budou doprovázet celý vánoční čas. Získají povědomí o mezilidských vztazích i díky pohádkovým postavám z knížek.
Děti si rozšíří své poznatky o zimní přírodě, počasí. Přiblížíme jim, jak je důležité chránit si své zdraví a pečovat o něj – správně se oblékat v zimním období. Seznámí se s pravidly bezpečného chování při zimních sportech. Společně si zahrajeme na řemesla, seznámíme se s různými druhy materiálů, získáme poznatky    a praktické zkušenosti, oslavíme Masopust.

PODTÉMATA:

NEŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení a pohybové hry
- komunikativní kruh – vánoční zvyky, tradice
- Mikulášská a vánoční nadílka
- poslech vánočních písní a koled
- vánoční výzdoba a tvoření dárků pro rodiče – trhání papíru, stříhání, lepení, malování, práce s netradičním výtvarným materiálem
- obrázek s vánočními přáními „dopis pro Ježíška“
- nácvik říkadel, básní s pohybem, písní a koled s vánoční tématikou, tanec
- příprava programu na vánoční besídku
- zpívání pod Vánočním stromem – akce pro předškoláky
- grafomotorika – nácvik rovné čáry – čert, vánoční stromeček
- jazykové chvilky motivované Vánocemi – využití interaktivních pomůcek
(dílčí projekt č. 5 ,,Hry a hříčky se slovíčky“)
- práce s vánočním textem – čtení, kladení otázek a skládání jednoduché věty
- pečení a ochutnávání vánočního cukroví
- vánoční besídka s tvořením pro rodiče s dětmi
- procházky po okolí a pozorování vánoční výzdoby
                                                  

SPORTEM KU ZDRAVÍ
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení, soutěže v družstvech, překážkové dráhy
- hry na sněhu a se sněhem, bobování, stavba sněhuláků
- plavecký kurz pro předškoláky (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- bruslení na zimním stadionu (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- hudebně pohybové hry
- netradiční výtvarné techniky – tvoření z inkoustu a zmizíku, používání modelíny a keramické hlíny,     malování zimních motivů do mouky, tvoření vločky za pomoci cukru a zapouštění barev
- grafomotorika – piruety od bruslí, oblouky – slalom…….
- sdílení zážitků z vánočních svátků
- nácvik písní a básní se zimní motivem
- příprava na pobyt venku, postup při oblékání, používání zimních doplňků dle počasí
- zdravé stravování
- poznávání vlastního těla, pojmenování částí – hra „Hlava, ramena“
- namaluj si kamaráda – malba, kresba postavy
- pozorování přírodních jevů (mlha, jinovatka, sníh, led, mráz na oknech), pozorování barvy sněhu, jednoduché pokusy se sněhem a ledem – životní prostředí (dílčí projekt č. 1 „Kouzelný skřítek“)
- čtení před odpoledním odpočinkem
- Magic Box – sluchové hry, znaky zimy (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)
- pozorování ptáků při pobytech venku, sypání do krmítka  
- divadelní představení v MŠ Čechova

ČAS NA POHÁDKU
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- taneční chvilky s reprodukovanou hudbou – nácvik tance
- četba, vyprávění a poslech pohádek – např. čtení před odpoledním odpočinkem
- pohádky od „naší“ babičky – účast prarodičů dětí na předčítání
- námětové hry na knihkupectví, na knihovnu – prohlížení a „čtení“ knížek
- sledování pohádek a příběhů – dramatizace pohádek, pohádkové písničky
- jednoduché programování s Bee Bot včelkou - časová posloupnost pohádky (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)
- didaktická hra Na řemesla – přiřazování obrázků, praktické činnosti, pantomima
- grafomotorika – vaření v hrnci, pohyb bílé paní
- divadelní představení v MŠ Čechova
- jazykové chvilky „pohádkové“ – rytmizace říkadel, používání rytmických nástrojů, dechová cvičení (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci – vycházky do ulic
- výprava do městské knihovny – zapůjčení pohádkových knih, beseda o pohádkách
- karnevalový týden v MŠ – výzdoba, tvoření masek, společný masopustní rej celé MŠ

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

               

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Monika KOLÁŘOVÁ, Bc. Terezie ZIMČÍKOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše Pechová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY*

PODTÉMATA:

 Čas Vánoc
- V tomto krátkém bloku se děti seznámí s vánočními zvyky a tradicemi
- Zpívání a poslech koled
- Pozorování vánoční výzdoby ve městě
- Tvoření vánoční výzdoby ve třídě
- Kresba dopisu pro Ježíška
- Prohlížení oblíbených knih a povídání si o nich
- Výroba adventního svícnu, anděla
- Seznámení dětí s příběhem o narození Ježíška
- Nadělování dobrot zvířátkům v lese
- Zpívání u vánočního stromu na náměstí v Rokycanech

 Čas bruslení a zimních sportů
- Seznámení dětí se zimními sporty
- Navštěvování zimního stadionu – školička bruslení
- Diskuse - co potřebujeme k jakému sportu
- Vyprávění zážitků
- Seznámení dětí se správným chováním při vykonávání sportu
- Zimní tvoření z papíru
- Zimní olympiáda

Čas zdraví
- Tento celek se zaměřuje na péči o zdraví
- Probírání a upevňování hygienických návyků
- Povídání si o vhodné a nevhodné stravě
- Seznámení dětí s prevencí předcházející nemoci
- Námětové hry na lékaře, na lékárnu, na nemocnici,…
- Poznávání okolí MŠ – kde máme lékárnu, kde je nemocnice,…
- Práce s encyklopedií lidského těla
- Poznávání lidského těla s kamarádem „kostlivcem“
- Pohybové hry

Čas řemesel a karnevalů
- Seznamování dětí s povoláním
- Zaměření se na staročeská řemesla
- Motivace pohádkami (O kůzlátkách, O kohoutkovi a slepičce, Devatero pohádek, Hasičské pohádky, Hajný Robátko,…)
- Návštěva muzea
- Návštěva některých rodičů v jejich zaměstnání
- Práce se dřevem a ručním nářadím
- Karnevalové veselí v maskách
- Masopustní pečení s dětmi

 


 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

                

 

 • smíšená málopočetná třída, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Dagmar SUDOVÁ, Zuzana MORAVCOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava Čejková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 

 HLAVNÍ TÉMA: *ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY*

PODTÉMATA:

Pohádky a lidové zvyky
- Advent – příprava, výzdoba
- Mikuláš – mikulášská nadílka
- naše rodina a vánoce
- vánoční nadílka v MŠ-dárky ,koledy, říkanky, výzdoba, vánoční koncert
- komunikativní prostředky – dárky, kresba, přání(projekt č. 4)
- Masopust – karneval

Zima je tu děti
- roční období – počasí, sníh, změny v přírodě
- vlastní bezpečnost i druhých (dílčí projekt č. 3)
- části lidského těla – oblečení v zimě
- sypeme do krmítka – ptáci v zimě
- zimní příroda – volně žijící zvířata – les
- zimní sporty

Řemesla
- rozvoj verbálních a neverbálních dovedností
- poznávání a pojmenování činností lidí, jejich zaměstnání
- prožitkové učení, námětové hry na dopravu, na farmu, na prodavače…

Říkadla: Koleda, koleda Štěpáne , Narodil se Ježíšek, Sněhulák, Letí malá modřinka,  Už se těším andílku
Písničky: Mikuláši, Mikuláši, Sněží, Martin na bílém koni, Půjdem spolu do Betléma

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Eva BLECHOVÁ
 • asistent pedagoga: Iveta Sýkorová, Michaela AUINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuálních možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ*