1.TŘÍDA - MYŠKY

            

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 3 - 4 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdeňka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ*

*V tomto bloku se děti seznámí s prostředím MŠ, budou se poznávat a rozvíjet vzájemné vztahy prostřednictvím společných činností a pravidel společného soužití. Získají poznatky o živé i neživé přírodě, seznámí se s podzimními činnostmi prostřednictvím všech smyslů – plody podzimu, přírodniny a tvořivá práce s nimi.

PODTÉMATA:

*Myšičky, vítáme vás ve školce*

- adaptace ve třídě Myšek – poznávání nových hraček, prostředí ve třídě, seznámení s novými kamarády
- procvičování jmen dětí, navázání kontaktu při hře: Jak se jmenuješ? Kdo tu s námi je?, seznámení s říkankou „Kamarád“
-seznámení se  s celou školou – prohlídka tříd, jídelny, šaten
- sebeobslužné činnosti - stolování, osobní hygiena (dílčí projekt č.2 „Čáry máry zdravíčko“)
- samostatné oblékání, úklid hraček                          
- hra Kde je moje značka? – orientace v prostoru herny
- seznámení se s novými pravidly v naší třídě Myšek (Srdíčkové, Ručičkové, Pusinkové, Nožičkové, Kapičkové, Ouškové), poznávání nových piktogramů
- hry se zpěvem „Velké kolo uděláme“, „Kolo, kolo mlýnský“
- písnička s pohybem „Měl jsem myšku tanečnici“, říkanky s pohybem
- naučení se rituálu při, kterém se budeme pokaždé vítat a dělat komunikační kruh (Dobrý den, Ať si holka nebo kluk, Všichni jsme tu kamarádi, Endele, bendele..)


*Podzim už nám čaruje na zahrádkách i v lese se vše zbarvuje*

- rozlišení jednoduchých piktogramů (pravidla společného soužití)
- poznávání základních druhů ovoce a zeleniny, záměrné pozorování ovoce i zeleniny pomocí smyslů (zrak – barva, čich – vůně, hmat – tvar)
- prstové  cvičení – hrábě – s říkankou, větrník
- grafomotorická cvičení – jablíčko s motivační říkankou „Koulím, koulím jablíčko“, Prší, prší –svislé čáry
- výtvarná činnost – otiskování listů – Dubínek, dráček Papíráček
- poznávání základních barev prostřednictvím ovoce, zeleniny
- hudebně pohybová hra Na zajíčka
- pohybové říkanky
- přímé pozorování -  zahrádek, stromů v parku
- sběr přírodnin, listů
- ochutnávka ovoce – chutě a vůně (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko)
- básnička s kreslením – list
- rozlišení a třídění stromů na listnaté - jehličnaté

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • heterogenní skupina dětí ve věku 4 - 6 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava Bůchová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ* 

*V tomto bloku budeme rozvíjet vzájemné vztahy prostřednictvím skupinových či společných činností, rozšiřovat a upevňovat pravidla společného soužití. Děti získají poznatky o živé i neživé přírodě, seznámí se s podzimními činnostmi prostřednictvím všech smyslů – plody podzimu, sběr přírodnin a tvořivá práce s nimi. Pohybové aktivity budou nedílnou součástí tohoto období.

PODTÉMATA:

 

*Čas nových začátků*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- seznamovací hry: Jak se jmenuješ? Kdo tu s námi je? Kde je moje značka?
- sebeobslužné činnosti - stolování, osobní hygiena (dílčí projekt č.2 „Čáry máry zdravíčko“)
- oblékání, úklid hraček                              
- zavedení ranního rituálu s říkadlem
- komunikativní kruh – zážitky z prázdnin
- hudebně pohybové činnosti – třídní písnička Barevná školka
- grafomotorika s písničkou – uvolňovací cviky + barvy
- seznámení s Bee-Bot robotickou včelkou (znalost barev)
- sezónní pohybové vyžití – vycházky do přírody, pobyty na školní zahradě
                                                                                                                                                                                                                                       
*Plody podzimu*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení, pohybové hry
- grafomotorická cvičení – jablíčka, jeřabiny, brambory
- výtvarná činnost – mačkání a trhání papíru, stříhání, nalepování
- barvy kolem nás – třídění předmětů, ověření znalostí
- říkanky, písničky motivované podzimem
- oslavy jmenin a narozenin – zavedení rituálů pro celý rok
- přímé pozorování přírodního okolí – dozrávání ovoce, změny v přírodě, barvy
- ochutnávka ovoce – chutě a vůně (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- pečení koláče nebo závinu   
- manipulace s obrázky a jejich popis – co děláme celý den, jak se oblékáme
- poznávání jednoduchých piktogramů – pravidla vzájemného soužití
- výpravy do přírody – sběr přírodnin (listy, kaštany, žaludy…)
- přímé pozorování podzimních proměn – barevná paleta, ochrana přírody (dílčí projekt č. 1 „Kouzelný skřítek“)
- seznámení s Magic Boxem (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)                                              

*Čas fujavic*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- říkanky a písničky o počasí, o podzimu
- jazykové chvilky + dechová cvičení s motivací Vítr (foukání ústy, brčkem do vody, do lehkých předmětů)
- grafomotorika – mraky, déšť, fujavice
- tvořivé a námětové hry – spolupráce, přátelské vztahy
- upevňování pravidel soužití ve třídě (dílčí projekt č. 3 „Hrajeme fér“)
- pracovní činnosti – drak z přírodnin (kolektivní práce)
- výtvarné činnosti – rozfoukání barvy brčkem, zapouštění do mokrého podkladu
- manipulační hra s obrázky – symboly počasí (názvy, řazení, počet)
- hra s obrázky „Co se změnilo?“ – léto x podzim, shrnutí poznatků o podzimu (dílčí projekt č. 5
 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- práce s knihou Malované počasí
- pouštění draků, spolupráce s rodiči
- přímé pozorování změn počasí
- praktické užívání interaktivní techniky Magic Box s „e-Kabinetem“ – poslech zvuků počasí (dílčí projekt č. 4 „Trochu se uč a přemýšlej“)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

               

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Monika KOLÁŘOVÁ, Bc. Terezie ZIMČÍKOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše Pechová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ*

PODTÉMATA:

Čas kamarádů:
- začlenění nových dětí do kolektivu pomocí her
- známé pohybové hry
-představování se dětí navzájem
- hry na seznamování se
- smyslové hry na zapamatování si značek
- seznámení dětí s pravidly ve třídě motýlků
- výtvarná práce: Tvorba barevných motýlů z papíru – práce s klovatinou, zapouštění barev
- zpěv známých písniček


Čas v lese:
- seznámení dětí s lesním biotopem a se vším, co do něj patří – rostliny, stromy, zvířata, houby, plody,…
- práce s atlasem hub a s encyklopediemi
- cílená vycházka do lesa spojená s názorným pozorováním
- pohybové hry motivované zvířátky
- seznámení se s písničkami: Bedla, Běží liška
- stavba domečků pro skřítky z přírodnin
- výtvarná práce: Košík plný hub
- společné tvoření koláže na téma LES


Čas na zahradě:
- seznámení dětí s vybranými plody ovoce, zeleniny, luštěniny, okopaniny
- přiřazování množství k číslici
- třídění plodů
- vytleskávání slabik, určování první hlásky ve slově
- práce s „pamatovákem“ – který obrázek nepatří k ostatním, který chybí,…
- písně: Lečo, Měla babka
- básničky k tématu spojené s pohybem
- tanec – mazurka
- dramatizace pohádky: „O veliké řepě“


Čas babího léta:
- pouštění draka za větrného počasí
- vázání uzle + pokus o zavázání tkaničky na mašličku
- pokus – míchání barev
- probírání počasí, přiřazování počasí k ročnímu období
- námětové hry na hlasatele počasí
- návštěva hvězdárny
- diskuse na téma „Oblékání“
- seznámení dětí se svátkem „Dušičky“
- výroba svícnu
- seznámení dětí se zahraničním svátkem „Halloween“
- strašidelný den ve školce s kostýmy


Čas prvních mrazíků:
- seznámení dětí s legendou o sv. Martinovi
- píseň: Už Martin na bílém koni
- zahájení plaveckého výcviku
- probírání oblečení – jak se mám obléknout, když je dané počasí
- motivované cvičení
- závody v oblékání – podporování hrubé motoriky
- četba bajek s ponaučením
- povídání si o adventní době
- výroba adventního věnce
- návštěva knihovny
- nacvičování básniček a písniček pro Mikuláše
- Mikulášská nadílka
- výtvarné tvoření: Mikuláš, čert, anděl

 


 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

                

 

 • smíšená málopočetná třída, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Dagmar SUDOVÁ, Zuzana MORAVCOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava Čejková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 

 HLAVNÍ TÉMA: *ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ*

PODTÉMATA:

Hledáme si kamarády
- seznámení s novým prostředím, kamarády, učitelkou, zaměstnanci
- písničky a říkadla, hry
- základy společenského  chování, pozdravit, poděkovat
- návštěvy kulturních a společenských akcí

Na naší zahrádce
- roční období podzim a jeho znaky - změny počasí
- základní druhy ovoce a zeleniny - poznávání, pojmenování
- péče o zahradu – sklizeň, úklid zahrady

Čarování s barvami
- malíř podzim - barvy v přírodě
- lesní plody
- volně žijící zvířata a ptáci
- hry s barvami, tvoření, čtení, vyprávění, poslech, zpěv


PÍSNIČKY: Prší, prší, Hřej slunéčko hřej, Cib, cib, cibulenka, Myšky ,Měla babka, lidové písně s hrou na tělo, hudebně pohybové chvilky, Pyšný drak, Maluje sluníčko

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Eva BLECHOVÁ
 • asistent pedagoga: Iveta Sýkorová, Michaela AUINGEROVÁ
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuálních možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

 

HLAVNÍ TÉMA: *ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ*