1.TŘÍDA - MYŠKY

            

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 3 - 4 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava Bůchová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

Charakteristika integrovaného bloku:

V tomto bloku se děti seznámí se zvyky a tradicemi v předvánočním období. Koledy, říkadla, pohyb, tanec a pohádky je budou doprovázet celý vánoční čas. Získají povědomí o mezilidských vztazích i díky pohádkovým postavám z knížek.
Děti si osvojí a rozšíří své poznatky o zimní přírodě, počasí. Přiblížíme dětem, jak je důležité chránit si své zdraví a pečovat o něj – správně se oblékat v zimním období. Seznámí se s pravidly bezpečného chování při zimních sportech. Společně si zahrajeme na řemesla, seznámíme se s různými druhy materiálů, získáme poznatky a praktické zkušenosti, oslavíme Masopust.

Podtémata:

*ČAS VÁNOČNÍHO TĚŠENÍ*
Nabídka činností:
- pohybové hry, motivovaná cvičení
- komunikativní kruh – Mikulášská nadílka
- vánoční výzdoba, práce s papírem
- chutě a vůně Vánoc – kouzelná miska
- navození vánoční atmosféry – poslech vánočních písní a koled, výroba přáníček
- vánoční říkanky a koledy
- jazyková chvilka „vánoční“ (dílčí projekt č. 5 „Hry a hříčky se slovíčky“)
- pečení vánočního cukroví – práce s těstem a s vykrajovátky
- posezení s rodiči a dětmi se společným tvořením
- přímé pozorování přírody při pobytech venku

*ČAS ZIMNÍ POHODY*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení, překážkové dráhy
- příprava na pobyt venku – používání zimních doplňků dle počasí, rozlišení pocitu chladu a tepla
- hry na sněhu a se sněhem, bobování (dílčí projekt č. 2 „Čáry máry zdravíčko“)
- hudebně pohybové hry
- netradiční výtvarné techniky – zimní motivy
- experimenty s neobvyklými materiály (mouka, pěna na holení)
- komunikativní kruh – sdílení vánočních prožitků, víkendových zážitků
- zimní zpívánky u klavíru
- pokusy se sněhem a ledem – pozorování nečistot → životní prostředí a jeho ochrana
- seznamování s různými přírodními jevy (jinovatka, mlha, sníh, led)
- pozorování ptáků při pobytech venku, sypání do krmítka


*POHÁDKOVÝ ČAS*
Nabídka činností:
- motivovaná cvičení
- četba, vyprávění a poslech pohádek – např. předčítání před spaním
- sledování pohádek a příběhů – dramatizace pohádek, pohádkové písničky
- didaktická hra Na řemesla – přiřazování obrázků, praktické činnosti, pantomima
- divadelní představení v MŠ Čechova
- rytmizace říkadel, používání rytmických nástrojů, dechová cvičení (dílčí projekt č. 5 „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci – vycházky do ulic (obchody, významné budovy)
- příprava na Karneval v MŠ – masky, výzdoba
- prohlížení a „čtení“ knížek
- námětové hry na knihkupectví
- návštěva městské knihovny, výpůjčka knih

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 4 - 5 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Bc. Terezie KOPEČNÁ, Monika KOLÁŘOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše Pechová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

 *Čas nadílky*
- povídání si o svatém Mikulášovi
- vedení dětí ke slušnému chování vůči druhému
- trénování písniček a básniček pro Mikuláše
- tvoření čertovského kornoutu, andělské čelenky a Mikuláše z papíru
- tancování pekelných tanečků v kostýmech
- pohybové hry: Čertí honička
- Mikulášská nadílka, přednes básniček a písniček

*Čas vánoční atmosféry*
- povídání si o adventu, „zapalování svíček“ na adventním věnci
- výroba vánočního přáníčka
- zpívání a poslech koled
- kresba společného dopisu pro Ježíška
- stavba Betlému ze stavebnic
- návštěva města – prohlídka stromečku na náměstí a Betlému, návštěva kostela
- povídání si o vánočních zvycích
- seznámení se s příběhem o narození Ježíška
- vánoční posezení s ochutnávkou cukroví
- zdobení stromečku, vánoční nadílka ve třídě Berušek

*Čas zimních radovánek*
- seznamování dětí se zimními sporty a činnostmi
- navštěvování zimního stadionu – školička bruslení
- motivovaná cvičení s papírovými koulemi
- za příznivého počasí sjezd na saních/lopatách, stavění sněhuláků
- pozorování pokusů – skupenství vody
- rozvíjení jemné motoriky při vyrábění vloček z papíru a dalších zimou motivovaných výrobků
- diskuse na téma oblékání se v zimě

*Čas chřipky*
- rozhovor s dětmi na téma nemoc – co to jsou vitamíny a jak se chránit před onemocněním
- návštěva lékárny
- otužování se při pobytu venku
- námětové hry na lékaře
- povídání si o správné hygieně
- seznámení dětí s prostředím zdravotně handicapovaných lidí
- prohlubování prosociálního chování

*Čas pohádek*
- poslech a práce s pohádkami:
Sněhurka a sedm trpaslíků
O třech medvědech
O perníkové chaloupce
- říkanky a básničky související s tématem
- využívání pracovních listů
- výroba dekorací, loutek nebo maňásků k dané pohádce
- návštěva knihovny
- spolupráce s rodinou – čtení dětem před spaním
- osvojování si správného zacházení s knihou
- vyprávění a dramatizace pohádek
- kresba ilustrací k pohádkám
- pečení perníčků
- stavění si perníkové chaloupky ve třídě
- povídání si o knihách, o pohádkách, které mají děti rády

   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

               

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdenka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLLINGEROVÁ
 • asistent pedagoga: Zuzana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

*ČAS VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ*
- co je advent – rozhovory, výroba adventního věnce
- poslech pohádky „Čert a Káča“
- vyhledávání pohádek s čerty
- hledání ilustrací čertů v knížkách, popisy
- kresba čertů a Mikuláše
- čertí překážková dráha, čertí rozcvička
- povídání o sv. Mikuláši, jaký byl, kdy přichází a proč
- básničky a básničky na téma
- grafické činnosti – netradiční výtvarné techniky, experimenty s neobvyklými materiály 
- vánoční a zimní motivy seznamování s lidovými zvyky – VÁNOCE
- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti – poslech koled, nácvik vánoční písní
- pozorování vánoční výzdoby v okolí – náměstí ,,Betlém“, výzdoba obchodů
- povídání s dětmi :,,Co si přeješ od Ježíška“ – dopis pro Ježíška

*ZIMNÍ ČAS*
- sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem, klouzání, bobování
- hod horním obloukem  -koulování
- výtvarné zpracování se zimní tématikou -oblečení, sněhuláci, zvířata v zimě …
- zpěv písní se zimní tématikou, využití nástrojů
- příprava na pobyt venku, postup při oblékání, používání zimních doplňků dle počasí, zdravé stravování, sportování (školička bruslení)
- rozhovory o bezpečnosti při pobytu venku v mrazivých dnech (úrazy)
- praktické činnosti, na jejichž základě se děti seznamují s různými přírodními látkami a materiály a jejich vlastnostmi – praktické pokusy, zkoumání – rychlení větviček, pokusy s ledem a vodou
- pohybové hry, motivovaná cvičení, překážkové dráhy (ranní cvičení)
- rozvoj povědomí dětí o různých druzích lidské činnosti, hra ,,Na řemesla“
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků - ,,Doktora se nebojíme“
- naše smysli – čich, sluch, hmat, zrak, chuť, - různé pokusy
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) – využívání interaktivních  programů (Magic Box, tablety, robotická včela)
- dramatizace pohádek - ,,O dvanácti měsíčkách“
- prohlížení a „čtení“ knížek – reprodukce a rozbory textů, ponaučení, námětové hry na knihkupectví, na knihovnu, návštěva městské knihovny a obchodu s knihami, rodiče čtou dětem
- hry podporující tvořivost, představivost a fantazii – kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity
- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové) - cesta do pohádky


*ČAS MASOPUSTNÍHO VESELÍ*
- přípravy a realizace společných zábav a slavností – Jarmark-vysvětlení významu slova, maškarní rej
- výroba produktů na jarmark (korále z těstovin, lízátka, koláče, jitrnice, perníky, koblihy…)
- poznávání různých hudebních nástrojů
- setkávání  s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ – divadlo, muzeum,
- seznamovat s dalšími tradicemi
- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

                

 

 • smíšená málopočetná třída, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Dagmar SUDOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava Čejková, Václava Zimčíková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

*ČAS POHÁDEK A LIDOVÝCH ZVYKŮ*
- rozvoj estetického cítění a prožívání – vytváření základů citového vztahu k tradicím a rodině
- zdokonalování pracovních a výtvarných dovedností smyslového vnímání, tvořivostí a věku přiměřených, praktických dovedností
- poslech a sledování divadelních pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte


*ČAS ZIMY A MRAZU*
- rozvoj pohybových dovedností
- zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky – sebeobsluha
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, vytváření zdravých návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu
- získávání poznatků o zimní přírodě, způsobu přezimování zvířat a péči o ně v zimním období
- rozvoj verbálních komunikačních dovedností

 

PÍSNIČKY: Zpívání pod vánočním stromem – Meluzína, Má maměnka něco má, Půjdem spolu do Betléma, Sněží, sněží, Dědečku, dědečku koleda, Písnička pro čerta, Sněhulák, koledy 
ŘÍKADLA Vánoční stromeček, Cinky,linky, Letí malá modřinka, Sněhulák  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Eva BLECHOVÁ
 • asistent pedagoga: Iveta Sýkorová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuálních možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS LEDOVÉ KRÁLOVNY"

*ČAS KOUZEL A PŘÁNÍ*

Nabídka činností:
- seznámení se zvyky a tradicemi v předvánočním období (výzdoba třídy na Mikuláše, Advent, Vánoce) - rozšiřování slovní zásoby
- hry s výtvarným a pracovním materiálem – barvami, modelínou, papírem, upevňovat správné držení a manipulaci s nůžkami 
- rozvoj jemné motoriky – výroba dárků a přání
- prožitkové učení – vykrajování a pečení cukroví
- podněcování fantazie a tvořivosti, rozvoj estetického cítění
- projevovat zájem o knížku, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo
- hra na tělo, ozvučná dřívka, drobné nástroje - upevňovat u dětí rytmickou pravidelnost písní
- rozlišování zvuků – odkud zvuk přichází, rozpoznání zvuku známých hudebních nástrojů – bubínek, dřívka, zvonek, píšťalka, triangl (Dílčí projekt: „Od hlásky k mluvenému slovu“)
- jednoduché písničky a říkadla, rytmizace a pohybové vyjádření

 

*ČAS POHÁDEK*

Nabídka činností:
- podněcování fantazie a tvořivosti, rozvoj estetického cítění
- projevovat zájem o knížku, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo
- jednoduché písničky a říkadla, rytmizace a pohybové vyjádření
- rozšiřování slovní zásoby - postavy z pohádky, vyprávění podle obrázků
- rozvoj komunikativních dovedností s využitím interaktivních pomůcek
(viz. Dílčí projekt č. 4.„Trochu se uč a přemýšlej“)
- zapojení do jednoduchých dramatizací pohádek

 

*ČAS SNĚHOVÉ PEŘINY*
Nabídka činností:
- pozorování změn v přírodě, pokusy s vodou a sněhem – vliv teploty
- upevňovat poznatky o lesních zvířatech – péče o ně v zimě (Dílčí projekt: „Kouzelný skřítek“)
- sledování ptáků u krmítek, vycházky do zimní přírody (stopy zvěře ve sněhu)
- činnosti seznamující děti do časových pojmů – roční období (práce s obrázky, přiřazování, činností, oblečení k jednotlivým obdobím)
- prožitkové učení -  praktická realizace některých zimních sportů – bruslení, bobování, chůze na lyžích
- hry na sněhu – koulovačky, stavba sněhuláků a iglú
- oblékání v zimě – prevence k ochraně zdraví
- hry podporující tvořivost, představivost, fantazii – výtvarné činnosti (kresba, malba), pracovní činnosti (překládání papíru, práce s nůžkami a lepidlem
- hudební a pohybové hry
- hry a činnosti s geometrickými tvary, pojmy velký x malý, dlouhá x krátký, daleko x blízko
- individuální práce s encyklopedií – informace o lidském těle
- zhlédnutí krátkých pohádek z cyklu „Byl jeden život“
- práce s obrázky – povídání o lidském těle, ochrana zdraví, prevence nemocí, vitamíny (připomenutí významu ovoce a zeleniny)
- dílčí projekt: „Čáry, máry zdravíčko“

 

*ČAS DĚLÁNÍ*
- Nabídka činností:
- povídání o různých druzích povolání a řemesel
- přiřazování potřebného náčiní a nářadí k jednotlivým povoláním a řemeslům (obrazový materiál) + dílčí projekt: “Trochu se uč a přemýšlej“
- praktické seznámení s různými druhy nářadí a materiálů – manipulace s ním
- hry s konstruktivními stavebnicemi (šroubovací, zatloukací, Lego), námětové hry (na lékaře, na obchod, na kadeřníka … )
- návštěva pracovišť
- hudebně pohybové hry a hry na tělo či rytmické nástroje
- činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy (geometrické tvary – pojmenování, třídění a přiřazování)
- jednoduché písničky a říkadla, rytmizace a pohybové vyjádření
- rozvoj jemné motoriky (rozepínání a zapínání knoflíků, oblékání)
- lokomoční pohybové činnosti (skoky, poskoky, lezení, hod)