Naše mateřská škola ve Školní ulici má tři podlaží se suterénem, kde jsou jídelny a kuchyně. V MŠ máme pět tříd. Tři běžné a dvě méně početné - smíšené. Máme dlouholeté dobré zkušenosti s integrací dětí se zdravotním postižením. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období, kde je jim dopřáno značné svobody pohybu.

Nejlépe se děti učí na základě vlastní prožité zkušenosti a v naší mateřské škole jsou jim tyto v bohaté míře nabízeny.
Cílem všech zaměstnanců je vytvoření klidného prostředí s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte se zaměřením na rozvoj jeho individuality.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ŠKOLIČKU BRUSELNÍ zahájily děti ze třídy Berušky a Motýlci.

 

 

*ZIMNÍ BESÍDKU s ukázkou interaktivních pomůcek připravily pro rodiče děti ze třídy Žabek spolu s paní učitelkami.

 

 *21. 1. 2020 od 14.30 do 16.30 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s tématem "ZIMNÍ ČAS". Tvořivé dílničky v každé třídě. Přijďte si něco pěkného vyrobit nebo jen jinak strávit čas s vašimi dětmi :o)

 

* Ve STAVITELE MĚSTA se proměnily děti ze třídy BERUŠEK. Seznámily se v rámci programu Malé technické univerzity s orientací v mapě, se základy kartografie, jaké důležité stavby ve městě máme a nakonec si jedno město společně postavily.

 

 

*KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE VŠEM :O)

 

*Krásné VÁNOČNÍ SVÍCNY si s rodiči vyrobily děti ze třídy MOTÝLKŮ.

 

* MIKULÁŠ S ČERTEM přišli znovu po roce do školky a zase se ve všech třídách slibovalo a slibovalo ….

 

 

*ŠKOLIČKA BRUSLENÍ Žabek a Šnečků

 

*Jak mít ZDRAVÉ ZUBY o:)

 

 

 

* Děti z MOTÝLKŮ si pro rodiče připravily PODZIMNÍ BESÍDKU a společně si vyrobily krásné lucerničky.

 

*PODZIMNÍ ZAMYKÁNÍ ZAHRADY ŠNEČKŮ A ŽABEK

 

* BERUŠKY na keramice

 

Krásnou MODROU POHÁDKU sehrálo pro děti divadélko Nána.

 

 

*Opravdu pěknou úrodu sklidili malí zahradníci ze třídy MOTÝLKŮ.

 

 

 *Děti ze ŽABEK si  udělaly a také snědly výborný jablečný kompot.

 

 

*Děti ze třídy MOTÝLKU si vyšly na houby a byly úspěšné.