OD 1. 9. 2020 JE PLÁNOVÁNA ZMĚNA CENY STRAVNÉHO

* DĚTI 3 - 6 LET = 36,- Kč

* DĚTI NAD 6 LET = 39,- Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Úplata za předškolní vzdělávání (školné) z druhého čtvrtletí 2020, kdy byla mateřská škola uzavřena, bude převedena do čtvrtletí následujícího - na úhradu školného a částečně stravného.
*Škola bude ve věci úplaty za předškolní vzdělávání nadále postupovat dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
*Školné, které odvádíte za své děti mateřské škole vám kompenzuje stát jako slevu na dani (daňovou vratku), kterou si uplatníte v ročním vyúčtování daně z příjmu buď u svého zaměstnavatele (do 15.2.) nebo podáním vlastního daňového přiznání (do 31.3.). K tomuto mateřská škola vydává zákonnému zástupci dítěte doklad „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38I zákona č. 586/1992, o dani z příjmu“.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Prázdninové hry a stavby

 

* Ahoj školko! Loučení s předškoláky.

 

* V parku u Rakováčku

 

*Stavíme zvířátka ze ZOO

 

*Naše malá farma

 

 *Zase spolu ve školce ….

 

*Kamarádi ze třídy Berušek: Vládík Neckář u online školičky, Marek a Vojta Balvínovi s obrázkem pro maminku, Honzík Hereit se srdíčky pro maminku. Výroba dárečků k Svátku matek byla součástí jednoho bloku květnových úkolů.

*Ondra a jeho sestřička zdraví kamarády

 

*SPUSTILY JSME ONLINE ŠKOLIČKU na portálu eKabinet.cz, který obsahuje velké množství interaktivních cvičení zaměřených na všestranné rozvíjení schopností i dovedností dětí.
Doufáme, že se děti zabaví i pobaví.   laughing

 

 

*ŠIJE CELÁ ŠKOLNÍ*

A nejen to. Uklízíme a dezinfikujeme hračky, třídy i ostatní části školy, připravujeme zahradu, myjeme okna. Je udělána přípojka k nové keramické peci. Připravujeme pro děti činnosti k předmatematické, čtenářské, polytechnické a digitální gramotnosti …

 

 

*AŤ ŽIJE KARNEVAL!

 

 

*ŠKOLIČKU BRUSELNÍ zahájily děti ze třídy Berušky a Motýlci.

 

 

*ZIMNÍ BESÍDKU s ukázkou interaktivních pomůcek připravily pro rodiče děti ze třídy Žabek spolu s paní učitelkami.

 

 *21. 1. 2020 od 14.30 do 16.30 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s tématem "ZIMNÍ ČAS". Tvořivé dílničky v každé třídě. Přijďte si něco pěkného vyrobit nebo jen jinak strávit čas s vašimi dětmi :o)

 

* Ve STAVITELE MĚSTA se proměnily děti ze třídy BERUŠEK. Seznámily se v rámci programu Malé technické univerzity s orientací v mapě, se základy kartografie, jaké důležité stavby ve městě máme a nakonec si jedno město společně postavily.

 

 

*KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE VŠEM :O)

 

*Krásné VÁNOČNÍ SVÍCNY si s rodiči vyrobily děti ze třídy MOTÝLKŮ.

 

* MIKULÁŠ S ČERTEM přišli znovu po roce do školky a zase se ve všech třídách slibovalo a slibovalo ….

 

 

*ŠKOLIČKA BRUSLENÍ Žabek a Šnečků

 

*Jak mít ZDRAVÉ ZUBY o:)

 

 

 

* Děti z MOTÝLKŮ si pro rodiče připravily PODZIMNÍ BESÍDKU a společně si vyrobily krásné lucerničky.

 

*PODZIMNÍ ZAMYKÁNÍ ZAHRADY ŠNEČKŮ A ŽABEK

 

* BERUŠKY na keramice

 

Krásnou MODROU POHÁDKU sehrálo pro děti divadélko Nána.

 

 

*Opravdu pěknou úrodu sklidili malí zahradníci ze třídy MOTÝLKŮ.

 

 

 *Děti ze ŽABEK si  udělaly a také snědly výborný jablečný kompot.

 

 

*Děti ze třídy MOTÝLKU si vyšly na houby a byly úspěšné.