ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ BUDE OD 14. 4. DO 11. 5. 2020 - ZÁPIS PROBĚHNE ELEKTRONICKOU FORMOU

Podrobné informace a potřebné dokumenty najdete na Hlavní stránce/Úvodník nebo na horní liště této stránky Dokumenty a kontakty.

 

Přerušení provozu v mateřské škole

Vzhledem k mimořádnému preventivnímu opatření a na základě konzultace se zřizovatelem organizace a s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany, rozhodla ředitelka školy o přerušení provozu v mateřské škole v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění platných předpisů.

pracoviště MŠ Školní od 10. 3. 2020 do odvolání

Školné: úplata za předškolní vzdělávání je prováděna dle splatností, které vycházejí ze „ Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte….“
S ohledem na současnou situaci a na základně mimořádného opatření bude škola ve věci úplaty za předškolní vzdělávání dále postupovat dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o možnosti vyzvednutí potvrzení žádosti OČR na čísle 725 974 860.

 

*ŠIJE CELÁ ŠKOLNÍ*

A nejen to. Uklízíme a dezinfikujeme hračky, třídy i ostatní části školy, připravujeme zahradu, myjeme okna. Je udělána přípojka k nové keramické peci. Připravujeme pro děti činnosti k předmatematické, čtenářské, polytechnické a digitální gramotnosti ...

 

 

*AŤ ŽIJE KARNEVAL!

 

 

*ŠKOLIČKU BRUSELNÍ zahájily děti ze třídy Berušky a Motýlci.

 

 

*ZIMNÍ BESÍDKU s ukázkou interaktivních pomůcek připravily pro rodiče děti ze třídy Žabek spolu s paní učitelkami.

 

 *21. 1. 2020 od 14.30 do 16.30 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s tématem "ZIMNÍ ČAS". Tvořivé dílničky v každé třídě. Přijďte si něco pěkného vyrobit nebo jen jinak strávit čas s vašimi dětmi :o)

 

* Ve STAVITELE MĚSTA se proměnily děti ze třídy BERUŠEK. Seznámily se v rámci programu Malé technické univerzity s orientací v mapě, se základy kartografie, jaké důležité stavby ve městě máme a nakonec si jedno město společně postavily.

 

 

*KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE VŠEM :O)

 

*Krásné VÁNOČNÍ SVÍCNY si s rodiči vyrobily děti ze třídy MOTÝLKŮ.

 

* MIKULÁŠ S ČERTEM přišli znovu po roce do školky a zase se ve všech třídách slibovalo a slibovalo ….

 

 

*ŠKOLIČKA BRUSLENÍ Žabek a Šnečků

 

*Jak mít ZDRAVÉ ZUBY o:)

 

 

 

* Děti z MOTÝLKŮ si pro rodiče připravily PODZIMNÍ BESÍDKU a společně si vyrobily krásné lucerničky.

 

*PODZIMNÍ ZAMYKÁNÍ ZAHRADY ŠNEČKŮ A ŽABEK

 

* BERUŠKY na keramice

 

Krásnou MODROU POHÁDKU sehrálo pro děti divadélko Nána.

 

 

*Opravdu pěknou úrodu sklidili malí zahradníci ze třídy MOTÝLKŮ.

 

 

 *Děti ze ŽABEK si  udělaly a také snědly výborný jablečný kompot.

 

 

*Děti ze třídy MOTÝLKU si vyšly na houby a byly úspěšné.