KONCEPCE ŠKOLY

Při tvorbě třídního programu vycházíme z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Cílem je:

 • 1. Rozvíjet kamarádské a mezilidské vztahy
 • 2. Vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě, uvědomit si vlastní spoluzodpovědnost za životní prostředí
 • 3. Vést děti k uvědomění si zdravého životního stylu
 • 4. Prohloubit znalosti dětí o přírodě

Uplatňujeme individuální přístup k dětem, uspokojujeme jejich potřeby a zájmy, využíváme prožitkového učení, prvky z dramatické výchovy a z projektu "Zdravá MŠ".

 


 

DALŠÍ AKTIVITY

 • Předplavecký výcvik
 • Divadla, koncerty
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Štědrý den
 • Školní výlet do ZOO v Plzni
 • Oslava MDD
 • Karneval
 • Fotografování dětí
 • Rozloučení s předškolními dětmi
 

REŽIMOVÉ PRVKY

    6.30 - 8.30  - ranní hry a činnosti dle volby dětí
    8.30 - 9.00  - dopolední svačina
  9.00 - 11.30  - hry, řízené činnosti, pobyt venku
11.30 - 12.00  - oběd
12.00 - 14.00  - spánek, odpočinek
14.00 - 16,00  - svačina, hry dle volby dětí