Informace pro školku MŠ Borek

 

 

Zde si můžete stáhnout "Žádost o přijetí dítěte do MŠ":

zadost_o_prijeti_ditete_do_MS.doc [DOC, 133kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Evidenční list pro dítě":

evidencni_list_pro_dite.pdf [PDF, 43kB]

Upozornění: soubor PDF nejprve uložte na Vašem počítači a pak vyplňte a vytiskněte.

 

Zde si můžete stáhnout "Čestné prohlášení k očkování":

2020_cestne_prohlaseni_k_ockovani.doc [DOC, 29kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Souhlas se zpracování osobních údajů":

soulas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docx [DOCX, 27kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Zmocnění zákonného zástupce dítěte":

zmocneni_zakonneho_zastupce_ditete.pdf [PDF, 53kB]

Upozornění: soubor PDF nejprve uložte na Vašem počítači a pak vyplňte a vytiskněte.

 

Zde si můžete stáhnout "Přihláška ke stravování":

prihlaska_ke_stravovani.doc [DOCX, 12kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Zmocnění pro předání dítěte":

zmocneni_pro_predani_ditete.pdf [PDF, 92kB]

Upozornění: soubor PDF nejprve uložte na Vašem počítači a pak vyplňte a vytiskněte.

 

Zde si můžete stáhnout "Oznámení o individuálním vzdělávání":

2020_prihlaska_pro_individualni_vzdelavani.docx [PDF, 18kB]

 

Povinnou součástí k žádosti o přijetí dítěte do MŠ je kopie rodného listu dítěte, případně i doklad o trvalém pobytu na území ČR.

Zde si můžete stáhnout "Informační leták k zápisům 2020 - MŠ Borek"

2020_informacni_letak_k_zapisum.doc [DOC, 43kB]

Zde si můžete stáhnout "Kritéria pro přijímání dětí"

2020_kriteria_pro_prijimani_deti_do_MS_Skolni.doc [DOC, 57kB]

 

Informace rodičům přijatých dětí 2020 - MŠ Borek":

2020_informace_rodicum_deti_MS_Borek.doc [DOC, 33kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Co by mělo dítě zvládat a umět při nástupu do MŠ":

co_by_melo_dite_zvladat_a_umet_pri_nastupu_do_MS.doc [DOC, 160kB]


 


 

     

INFORMACE O ŠKOLE

Jsme malá jednotřídní školička venkovského typu. Nabízíme dětem pobyt v příjemném a útulném prostředí plném pohody a radosti. Menší kolektiv dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny. Pýchou naší MŠ je krásná školní zahrada.

HISTORIE

Podle kroniky býval od roku 1947 v budově mateřské školy otvírán žňový útulek. Mateřská škola pak byla slavnostně otevřena v květnu 1950. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho dětí, pedagogů i provozních zaměstnanců. Prostory školy byly několikrát upravovány, aby vyhovovaly vzrůstajícím nárokům, a myslíme si, že se podařilo vytvořit prostředí velice příjemné. Do srpna 1995 byla škola samostatnou organizací a od září 1995 se spojila s MŠ Rokycany Školní ulice a stala se jejím odloučeným pracovištěm. V prosinci 2008 byla MŠ uzavřena a rekonstruována. Provoz byl převeden do náhradního prostoru v MŠ v Čechově ulici v Rokycanech. Od září 2010 se rekonstruovaná MŠ v Borku opět otevřela dětem.

SOUČASNOST

V současné době je mateřská škola součástí právního subjektu MŠ Rokycany, Školní ul. 642. Zřizovatelem MŠ je Městský úřad Rokycany.

VYBAVENÍ

Naše škola je dobře vybavena. Starý nábytek byl nahrazen novým a funkčním. Děti si mohou vybrat z množství učebních pomůcek a hraček. Prostorná a stálá ložnice umožňuje dětem kvalitní odpočinek. Školní zahrada je velká a vybavená houpačkami, průlezkami i pískovišti. V zimě je využíván školní kopeček na klouzání.

STRAVOVÁNÍ

Školní kuchyně je malá, ale moderně vybavená. Splňuje všechny náročné normy. Dodržujeme zásady zdravé kuchyně, děti mají dostatek zeleniny, ovoce i dalších hodnotných potravin. Jídelníčky jsou pravidelně obměňovány a sestavovány tak, aby dětem chutnalo. Samozřejmostí je pitný režim.


 

KONTAKTY

Adresa: MŠ Borek 76, 337 01 Rokycany - Borek
Telefon: 371 120 933
Mobil: 601 555 292
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba : 6.00 – 16,00 hodin

 

PLATBY

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně. Doporučujeme limit 5000,- Kč.
Školné: 650,- Kč měsíčně

Od 1.9.2020 se mění platby stravného:
Stravné:

3-6 leté děti: přesnídávka 9,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 7,- = 36,-Kč denně

děti nad 6 let: přesnídávka 10,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 7,- = 39,-Kč denně

 

ZAMĚSTNANCI MŠ

Vedoucí učitelka: Václava Zemanová

Paní učitelka: Jarmila Košvancová

Provozní zaměstnanec: Miloslava Chvojková