Vážení rodiče,
z rozhodnutí vlády ČR bude v rámci protiepidemických opatření od 1.3. 2021 do 21.3.2021 běžný provoz mateřské školy uzavřen.

Děti ze třídy předškoláků v mateřské škole se budou vzdělávat distančním způsobem.
Všechny potřebné informace obdržíte od třídních učitelek vašich dětí.

S přáním pevného zdraví Petra Stránská - ředitelka školy
 
 
Rodiče, kteří budou čerpat ošetřovné, si vyplní online tiskopis na stránkách ČSSZ (vpravo nahoře):
Žádost o ošetřovné při péči o dítě
Jako důvod uveďte: uzavření mateřské školy z nařízení vlády

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zde si můžete stáhnout "Žádost o přijetí dítěte do MŠ":

zadost_o_prijeti_ditete_do_MS.doc [DOC, 133kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Evidenční list pro dítě":

evidencni_list_pro_dite.pdf [PDF, 43kB]

Upozornění: soubor PDF nejprve uložte na Vašem počítači a pak vyplňte a vytiskněte.

 

Zde si můžete stáhnout "Čestné prohlášení k očkování":

2020_cestne_prohlaseni_k_ockovani.doc [DOC, 29kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Souhlas se zpracování osobních údajů":

soulas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docx [DOCX, 27kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Zmocnění zákonného zástupce dítěte":

zmocneni_zakonneho_zastupce_ditete.pdf [PDF, 53kB]

Upozornění: soubor PDF nejprve uložte na Vašem počítači a pak vyplňte a vytiskněte.

 

Zde si můžete stáhnout "Přihláška ke stravování":

prihlaska_ke_stravovani.doc [DOCX, 12kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Zmocnění pro předání dítěte":

zmocneni_pro_predani_ditete.pdf [PDF, 92kB]

Upozornění: soubor PDF nejprve uložte na Vašem počítači a pak vyplňte a vytiskněte.

 

Zde si můžete stáhnout "Oznámení o individuálním vzdělávání":

2017_prihlaska_pro_individualni_vzdelavani.docx [PDF, 18kB]

 

Povinnou součástí k žádosti o přijetí dítěte do MŠ je kopie rodného listu dítěte, případně i doklad o trvalém pobytu na území ČR.

 

Zde si můžete stáhnout "Informační leták k zápisům 2020 - MŠ Školní, MŠ Čechova, MŠ Borek":

Informační leták k zápisům 2020 - MŠ Školní, MŠ Čechova, MŠ Borek [DOC, 35kB]

Zde si můžete stáhnout Kritéria pro přijímání dětí

2020_kriteria_pro_prijimani_deti_do_MS_Skolni.doc [DOC, 57kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Informace rodičům přijatých dětí 2020 - MŠ Školní, MŠ Čechova":

Informace rodičům přijatých dětí 2020 - MŠ Školní, MŠ Čechova [DOC, 60kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Informace rodičům přijatých dětí 2020 - MŠ Borek":

Informace rodičům přijatých dětí 2020 - MŠ Borek [DOC, 60kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Co by mělo dítě zvládat a umět při nástupu do MŠ":

co_by_melo_dite_zvladat_a_umet_pri_nastupu_do_MS.doc [DOC, 160kB]

Zde si můžete stáhnout "

Co potřebují děti do MŠ [DOCX, 15kB]


Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.

V předškolním vzdělávání, dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná.

Rodič je povinen přihlásit od září 2017 své dítě k předškolnímu vzdělávání ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole. Termín zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, porušuje zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Předškolní vzdělávání - předškolní dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

  1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, nepřetržitě v rozmezí 4 hodin denně od 8.00 do 12.00 hodin
  2. Rodič je povinen omlouvat nepřítomnost svého dítěte (pravidla ve školním řádu MŠ).
  3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a bude zahájeno správní řízení.
Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

  1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit, že má zájem své dítě individuálně vzdělávat (formulář ke stažení ve složce - Dokumenty k přijetí dítěte do MŠ).
  2. Rodič musí své dítě rozvíjet a vzdělávat v domácím prostředí dle RVP PV a ŠVP.
  3. Rodič je povinen se s dítětem ve stanovený termín zúčastnit přezkoušení v MŠ (listopad, prosinec viz školní řád).
  4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě musí zahájit pravidelnou denní docházku.
    V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravování.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Zde si můžete stáhnout "Alergeny":

alergeny.docx [DOCX, 14kB]

Zde si můžete stáhnout "GDPR": GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů [DOCX, 24kB]

 

• CERTIFIKÁT OVĚŘENÁ INSTITUCE


Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace - Školní - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

 

 

• INFORMACE O CELÉ ORGANIZACI

MŠ Školní - jako právní subjekt, kdy byly sloučeny tři mateřské školy, byla uvedena v této organizační struktuře do provozu 1.1.2003. Do té doby fungovaly jednotlivé školy jako tři samostatné MŠ (viz. historie každé školy). Od tohoto data má škola jedno ředitelství a veškerou správu v budově MŠ Školní Rokycany. Zřizovatelem školy je město Rokycany.

 

Rozpočet provoz 2021

rozpocet_provoz_2021.xls [XLS, 37kB]

Rozpočtový výhled 2022-2023 (Schválený radou města dne 8.12.2019 č.usnesení 14178)

Rozpoctovy_vyhled_2022_2023_schvaleny.xls [XLS, 35kB]

Rozpočtový výhled 2022-2023

Rozpoctovy_vyhled_2022-2023.xls [XLS, 35kB]

Návrh rozpočtu 2021

navrh_rozpoctu_2021.xls [XLS, 37kB]

Rozpočtový výhled 2021-2022 (Schválený radou města dne 12.12.2019 č.usnesení 13662)

Rozpoctovy_vyhled_2021-2022_schvalene.xls [XLS, 41kB]

Rozpočtový výhled 2021-2022

rozpoctovy_vyhled_2021-2022.xls [XLS, 41kB]

Návrh rozpočtu-provoz 2020

navrh_rozpoctu_provoz_ 2020.xls [XLS, 68kB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 a 2021

rozpoctovy_vyhled_2020-2021.xls [XLS, 34kB]

Návrh rozpočtu - provoz 2019

navrh_rozpoctu_provoz_2019.xls [XLS, 30kB]

Rozpočtový výhled 2020-2021 (Schváleno radou města dne 18. 12. 2018 usnesením číslo: 13224)

rozpoctovy_vyhled_2020-2021_schvaleny.xls [XLS, 34kB]

Rozpočtový výhled 2019-2020 (Schváleno radou města dne 21. 12. 2017 usnesením číslo: 12740)

rozpoctovy_vyhled_2019-2020.xls [XLS, 27kB]

Rozpočet organizace 2018 (Schváleno radou města dne 21. 12. 2017 usnesením číslo: 12740)

rozpocet2018.xls [XLS, 31kB]

 

Zde si můžete stáhnout "Školní řád celé organizace MŠ Školní":

skolni_rad_cele_organizace_ms_skolni.doc [DOC, 94kB]

 

 • Zde si můžete stáhnout "Vnitřní řád školní jídelny":

vnitrni_rad_skolni_jidelny.docx [DOCX, 15kB]

 

• PLATBY

školné: 650,- Kč na měsíc
stravné:
MŠ Školní, Borek, Čechova - 3-6 leté děti : přesnídávka 9,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 7,- = 36,-Kč denně
MŠ Školní, Borek, Čechova - děti nad 6 let : přesnídávka 10,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 7,- = 39,-Kč denně

 

• KONTAKTY

NÁZEV ORGANIZACE: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace

adresa: Školní 642, 337 01 Rokycany
ředitelka: Bc. Petra Stránská, MBA, mobil: 725 791 948
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ekonom MŠ: Bc. Pavlína Moulisová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 602 341 650, pevná: 371 120 944
telefon: 371 120 901
web: www.msskolni.cz
IZO ředitelství: 164 000 381
IZO zařízení: 664 000 371
IČO: 70 98 14 34
číslo bankovního účtu: 78-3643090277/0100
datová schránka: 3u3kygv