INFORMACE O ŠKOLE

Mateřská škola ve Školní ulici je v provozu již od roku 1957, kdy byla přebudována z bývalé porodnice. V MŠ máme pět tříd. Tři běžné a dvě méně početné - smíšené, pro děti s vadami řeči a psychomotorickými obtížemi.

Ve většině tříd jsou homogenní skupiny, případně smíšené pouze dvě věkové skupiny. Pro vzájemný kontakt mají děti dosti příležitostí při hrách v prostorných halách, na zahradě a při společných akcích celé MŠ, kde je jim dopřáno značné svobody pohybu.

Budova má tři podlaží se suterénem, kde jsou jídelny s nově rekonstruovanou kuchyní. V dalších podlažích jsou jednotlivé třídy, které jsou všechny vybavené novým nábytkem a dostatečným množstvím hraček a pomůcek. K budově školy patří i pěkná zahrada se vzrostlými stromy, kterou stále průběžně vybavujeme podle finančních možností.

MŠ Školní MŠ Školní MŠ Školní

KONTAKTY

Kde nás najdete - MŠ Školní

Adresa: MŠ Školní 642, 337 01 Rokycany
Telefon: 371 120 901
E-mail: ms.skolni@email.cz

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba: 6.00 - 16.00

PLATBY

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně. Doporučujeme limit 5000,- Kč.
Školné: 650,- Kč měsíčně
Stravné: 3-6 leté děti: přesnídávka 9,- Kč, oběd 16,- Kč, svačina 6,- = 31,-Kč denně
děti nad 6 let: přesnídávka 10,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 6,- = 33,-Kč denně

ZAMĚSTNANCI MŠ

Ředitelka školy: Bc. Eva Blechová /mobil: 602 341 630/

Ekonomka školy: Bc. Pavlína Moulisová /mobil: 602 341 650/

Paní učitelky: Bc. Renata Krejčí, Dagmar Sudová, Dana Fránová, Zdenka Khajlová, Jitka Moulisová, Bc. Klára Rollingerová, Tereza Procházková, Bc. Terezie Zimčíková

Asistent pedagoga: Iveta Sýkorová, Monika Kolářová, Stanislava Bůchová, Zuzana Moravcová, Libuše Pechová

Kuchyně: Jana Hrubá, Věra Picková, Marie Cafourková

Provozní: Ivana Kokošková, Hana Danišová, Zdeňka Roubíková