INFORMACE O ŠKOLE

Kde nás najdete: Naše mateřská škola se nachází v Rokycanech v části Nové Město, hned v sousedství ZŠ Čechova ulice. Je součástí Mateřské školy Rokycany, příspěvkové organizace, Školní 642, která sdružuje ještě MŠ v Borku.

Kapacita MŠ je 112 dětí. Ve dvou pavilonech se nachází čtyři třídy s kolektivy dětí rozdělenými dle věku. Oba pavilony jsou spojeny spojovací chodbou, kterou děti prochází do školní jídelny.

Část spojovací chodby je využívána jako tělocvična. Ke školním budovám patří poměrně velká zahrada se vzrostlými stromy.

HISTORIE

Mateřská škola je v provozu od listopadu roku 1977. Školka měla tři pavilony a šest tříd. Ve školním roce 2001/2002 byl jeden pavilon s dvěma třídami uzavřen a poskytnut pro potřeby Domu dětí a mládeže.

40.VÝROČÍ MŠ
7. listopadu 2017 bude naše školka slavit 40. výročí od svého založení. Za ta léta prošla školka velkými změnami. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami, interaktivní technikou. Hračky na třídách odpovídají současné moderní době a především zájmu dětí, tak aby hravou formou rozvíjely jejich poznání, kreativitu i jemnou motoriku. Školní vzdělávací plán je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho tělesných, duševních i citových stránek. Důležitým úkolem školy je podpora individuálních možnosti u dětí velmi nadaných, ale i podpora dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

MŠ Školní MŠ Školní

KONTAKTY

Kde nás najdete - MŠ Školní MŠ Čechova - Naše budova

Adresa: MŠ Čechova 147, 337 01 Rokycany
Telefon: 371 120 926
E-mail: cechova.ulice@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA

1.pavilon : 6.00 – 16.00 hodin
2.pavilon : 6:00 – 16.00 hodin

PLATBY

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně. Doporučujeme limit 5000,- Kč.
Školné: 650,- Kč měsíčně
Stravné: 3-6 leté děti: přesnídávka 9,- Kč, oběd 16,- Kč, svačina 6,- = 31,-Kč denně
děti nad 6 let: přesnídávka 10,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 6,- = 33,-Kč denně

ZAMĚSTNANCI MŠ

Zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka: Eva Psotová /mobil: 601 555 290/
Paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Ivana Brožová, Lenka Wohlmuthová, Markéta Malečková, Květuše Hrnčířová, Jana Klicperová, Barbora Matějková
Asistent pedagoga: Marie Reichlová, Barbora Čekanová, Jitka Pospíšilová, Václava Zimčíková
Provozní: Lenka Hůrková, Hana Köstelová, Marcela Černá
Kuchyně: Zuzana Bočková, Růžena Tarachaničová