KONCEPCE ŠKOLY

Při tvorbě třídního programu vycházíme z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Cílem je:


Uplatňujeme individuální přístup k dětem, uspokojujeme jejich potřeby a zájmy, využíváme prožitkového učení, prvky z dramatické výchovy a z projektu "Zdravá MŠ".

MŠ Borek

DALŠÍ AKTIVITY

REŽIMOVÉ PRVKY

6.30 - 8.45 - ranní hry a činnosti dle volby dětí
8.45 - 9.00 - dopolední svačina
9.00 - 11.30 - hry, řízené činnosti, pobyt venku
11.30 - 12.00 - oběd
12.00 - 14.00 - spánek, odpočinek
14.00 - 15.30 - svačina, hry dle volby dětí