INFORMACE O ŠKOLE

Jsme malá jednotřídní školička venkovského typu. Nabízíme dětem pobyt v příjemném a útulném prostředí plném pohody a radosti. Menší kolektiv dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny. Pýchou naší MŠ je krásná školní zahrada.

HISTORIE

Podle kroniky býval od roku 1947 v budově mateřské školy otvírán žňový útulek. Mateřská škola pak byla slavnostně otevřena v květnu 1950. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho dětí, pedagogů i provozních zaměstnanců. Prostory školy byly několikrát upravovány, aby vyhovovaly vzrůstajícím nárokům, a myslíme si,že se podařilo vytvořit prostředí velice příjemné. Do srpna 1995 byla škola samostatnou organizací a od září 1995 se spojila s MŠ Rokycany Školní ulice a stala se jejím odloučeným pracovištěm. V prosinci 2008 byla MŠ uzavřena a rekonstruována. Provoz byl převeden do náhradního prostoru v MŠ v Čechově ulici v Rokycanech. Od září 2010 se rekonstruovaná MŠ v Borku opět otevřela dětem.

SOUČASNOST

V současné době je mateřská škola součástí právního subjektu MŠ Rokycany, Školní ul. 642. Zřizovatelem MŠ je Městský úřad Rokycany.

VYBAVENÍ

Naše škola je dobře vybavena. Starý nábytek byl nahrazen novým a funkčním. Děti si mohou vybrat z množství učebních pomůcek a hraček. Prostorná a stálá ložnice umožňuje dětem kvalitní odpočinek. Školní zahrada je velká a vybavená houpačkami, průlezkami i pískovišti. V zimě je využíván školní kopeček na klouzání.

STRAVOVÁNÍ

Školní kuchyně je malá, ale moderně vybavená. Splňuje všechny náročné normy. Dodržujeme zásady zdravé kuchyně, děti mají dostatek zeleniny, ovoce i dalších hodnotných potravin. Jídelníčky jsou pravidelně obměňovány a sestavovány tak, aby dětem chutnalo. Samozřejmostí je pitný režim.

MŠ Školní MŠ Školní

KONTAKTY

Kde nás najdete - MŠ Školní

Adresa: MŠ Borek 76, 337 01 Rokycany - Borek
Telefon: 371 120 933
Mobil: 601 555 292
E-mail: ms.borek@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba : 6.30 – 15.30 hodin

PLATBY

Nejvhodnější formou úhrady je inkaso. Pokud si rodiče stanoví u inkasního příkazu limit, je nutné brát v úvahu, že školné se platí čtvrtletně. Doporučujeme limit 5000,- Kč.
Školné: 650,- Kč měsíčně
Stravné: 3-6 leté děti: přesnídávka 9,- Kč, oběd 16,- Kč, svačina 6,- = 31,-Kč denně
děti nad 6 let: přesnídávka 10,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 6,- = 33,-Kč denně

ZAMĚSTNANCI MŠ

Vedoucí učitelka: Václava Zemanová

Paní učitelka: Jarmila Košvancová

Provozní zaměstnanec: Miloslava Chvojková